شناسهٔ خبر: 36434 - سرویس جاده‌ای
نسخه قابل چاپ

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور منتشر کرد:

جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان مازندران-۳

ترافیک جاده سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان مازندران را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راه‌های اصلی و فرعی استان مازندران به شرح زیر است: 

 

 

ردیف نام استان نام محور وضعیت ترافیک میانگین تردد در ساعت میانگین سرعت
۱ مازندران ساري - کياسر (شکتا) روان ۱۸۵ ۷۴
۲ مازندران ساري - قائمشهر نیمه سنگین ۷۲۱ ۷۸
۳ مازندران ساري - نکا روان ۵۳۲ ۸۱
۴ مازندران خزرآباد - ساري روان ۲۲۵ ۷۹
۵ مازندران ساري - جويبار روان ۱۵۶ ۷۱
۶ مازندران سمنان - کياسر روان ۳۶ ۶۰
۷ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (گدوک - ورسک) روان ۳۱۶ ۶۱
۸ مازندران ساري - کياسر (امره) روان ۸۵ ۶۱
۹ مازندران ساري - کياسر (گرماب) روان ۵۰ ۷۷
۱۰ مازندران ساري - کياسر (کياده) روان ۴۴ ۶۵
۱۱ مازندران کياسر - ساري (شکتا) روان ۲۲۹ ۷۴
۱۲ مازندران قائمشهر - ساري روان ۶۰۰ ۸۳
۱۳ مازندران نکا - ساري روان ۶۲۳ ۷۹
۱۴ مازندران ساري - خزرآباد روان ۲۵۵ ۷۳
۱۵ مازندران جويبار - ساري روان ۲۴۵ ۷۸
۱۶ مازندران کياسر - سمنان روان ۷۲ ۵۲
۱۷ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (ورسک - گدوک) روان ۲۴۴ ۶۵
۱۸ مازندران کياسر - ساري (امره) نیمه سنگین ۱۶۱ ۶۳
۱۹ مازندران کياسر - ساري (گرماب) روان ۷۱ ۶۷
۲۰ مازندران کياسر - ساري (کياده) روان ۵۱ ۷۷
۲۱ مازندران بابل - آمل (بزرگراه) روان ۵۷۱ ۷۰
۲۲ مازندران بابل - آمل (قديم) روان ۹۱ ۶۰
۲۳ مازندران گتاب - بابل روان ۱۹۸ ۷۸
۲۴ مازندران آمل - محمودآباد روان ۴۳۲ ۷۲
۲۵ مازندران فريدونکنار - بابل روان ۷۵ ۶۳
۲۶ مازندران رودهن - آمل (پارک جنگلي آمل - آمل) روان ۳۴۲ ۸۳
۲۷ مازندران رودهن - آمل (پلور - گزنک) سنگین ۷۶ ۱۵
۲۸ مازندران آمل - رودهن (پارک جنگلي-سه راه سنگچال) روان ۱۶۳ ۸۳
۲۹ مازندران آمل - رودهن (سه راه سنگچال - شاه زيد) روان ۱۹۷ ۸۸
۳۰ مازندران آمل - رودهن (شاه زيد - سه راه بلده) روان ۱۷۰ ۷۹
۳۱ مازندران آمل - رودهن (سه راه بلده - پنجاب) روان ۱۹۲ ۷۶
۳۲ مازندران آمل - رودهن (پنجاب - گزنک) نامشخص    
۳۳ مازندران آمل - بابل (بزرگراه) روان ۵۸۴ ۷۶
۳۴ مازندران آمل - بابل (قديم) روان ۶۷ ۶۷
۳۵ مازندران بابل - گتاب روان ۱۸۸ ۸۰
۳۶ مازندران محمودآباد - آمل روان ۳۱۶ ۷۶
۳۷ مازندران بابل - فريدونکنار روان ۱۰۲ ۵۶
۳۸ مازندران آمل - رودهن (آمل - پارک جنگلي آمل) روان ۲۸۸ ۸۴
۳۹ مازندران آمل - رودهن (گزنک - پلور) نامشخص    
۴۰ مازندران رودهن - آمل (سه راه سنگچال-پارک جنگلي) روان ۱۳۹ ۷۷
۴۱ مازندران رودهن - آمل (شاه زيد - سه راه سنگچال) روان ۲۱۹ ۹۴
۴۲ مازندران رودهن - آمل (سه راه بلده - شاه زيد) روان ۲۱۹ ۸۰
۴۳ مازندران رودهن - آمل (پنجاب - سه راه بلده) روان ۱۶۰ ۸۳
۴۴ مازندران رودهن - آمل (گزنک - پنجاب) نامشخص    
۴۵ مازندران بابل - بابلسر روان ۶۲۴ ۶۲
۴۶ مازندران بابل - قائمشهر روان ۵۹۲ ۷۹
۴۷ مازندران بابل - کياکلا روان ۵۴ ۶۵
۴۸ مازندران بابلسر - بابل روان ۴۸۱ ۵۳
۴۹ مازندران قائمشهر - بابل روان ۵۷۶ ۷۹
۵۰ مازندران کياکلا - بابل روان ۸۱ ۶۴
۵۱ مازندران فريدونکنار - محمودآباد روان ۲۱۳ ۷۹
۵۲ مازندران بابلسر - فريدونکنار روان ۳۴۳ ۶۸
۵۳ مازندران بابلسر - بهنمير روان ۱۶۴ ۷۴
۵۴ مازندران فريدون کنار - دابودشت روان ۸۸ ۷۷
۵۵ مازندران محمودآباد - فريدونکنار روان ۲۲۰ ۸۰
۵۶ مازندران فريدونکنار - بابلسر نیمه سنگین ۳۵۷ ۶۲
۵۷ مازندران بهنمير - بابلسر روان ۱۸۶ ۶۸
۵۸ مازندران دابودشت - فريدون کنار روان ۷۹ ۷۲
۵۹ مازندران بهشهر - گلوگاه (گلستان) روان ۳۸۶ ۸۳
۶۰ مازندران گلوگاه (گلستان) - بهشهر روان ۳۰۵ ۸۵
۶۱ مازندران محمودآباد - نور نیمه سنگین ۴۰۰ ۵۸
۶۲ مازندران نور - محمودآباد روان ۳۳۱ ۷۳
۶۳ مازندران تنکابن - رامسر روان ۳۱۲ ۵۸
۶۴ مازندران عباس آباد - تنکابن نیمه سنگین ۵۳۴ ۶۷
۶۵ مازندران رامسر - تنکابن روان ۲۹۹ ۵۵
۶۶ مازندران تنکابن - عباس آباد نامشخص    
۶۷ مازندران رامسر - چابکسر روان ۴۹۷ ۷۲
۶۸ مازندران چابکسر - رامسر نیمه سنگین ۵۳۸ ۶۰
۶۹ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (قائمشهر - شيرگاه) روان ۳۶۶ ۸۲
۷۰ مازندران چالوس - کرج (دوآب - مرزن آباد) روان ۱۷۱ ۶۴
۷۱ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (شيرگاه - پل سفيد) روان ۱۸۴ ۷۸
۷۲ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (پل سفيد - گرزين خيل) روان ۱۹۰ ۶۹
۷۳ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (گرزين خيل - ورسک) روان ۱۶۲ ۷۳
۷۴ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (شيرگاه - قائمشهر) روان ۴۳۲ ۶۸
۷۵ مازندران کرج - چالوس (مرزن آباد - دوآب) روان ۱۸۸ ۶۳
۷۶ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (پل سفيد - شيرگاه) روان ۲۴۴ ۸۳
۷۷ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (گرزين خيل - پل سفيد) روان ۲۰۰ ۶۸
۷۸ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (ورسک - گرزين خيل) روان ۱۷۲ ۷۳
۷۹ مازندران جويبار - قائمشهر روان ۹۲ ۶۲
۸۰ مازندران قائمشهر - جويبار روان ۷۸ ۶۴
۸۱ مازندران نور - نوشهر نیمه سنگین ۴۵۴ ۷۳
۸۲ مازندران نوشهر - نور روان ۳۴۰ ۷۰
۸۳ مازندران کمربندي نوشهر - چالوس روان ۵۳۹ ۶۳
۸۴ مازندران کمربندي چالوس - نوشهر روان ۵۰۹ ۶۷
۸۵ مازندران چالوس - کرج (چالوس - دوآب) روان ۱۱۸ ۴۳
۸۶ مازندران چالوس - عباس آباد نیمه سنگین ۳۴۳ ۵۶
۸۷ مازندران آزادراه شمال - تهران (چالوس - مرزن آباد) روان ۱۸۲ ۷۸
۸۸ مازندران کرج - چالوس (مکارود - مرزن آباد) نیمه سنگین ۲۸۵ ۶۹
۸۹ مازندران چالوس - کرج (هزارچم - سياه بيشه) سنگین ۱۸۳ ۱۷
۹۰ مازندران چالوس - کرج (سياه بيشه - کندوان) نیمه سنگین ۱۶۱ ۴۲
۹۱ مازندران چالوس - کرج (مکارود - هزارچم) نیمه سنگین ۱۶۹ ۳۵
۹۲ مازندران کرج - چالوس (دوآب - چالوس) روان ۷۱ ۵۵
۹۳ مازندران عباس آباد - چالوس نیمه سنگین ۳۸۷ ۵۴
۹۴ مازندران آزادراه تهران - شمال (مرزن اباد - چالوس) روان ۲۴۷ ۷۸
۹۵ مازندران چالوس - کرج (مرزن آباد - مکارود) نیمه سنگین ۲۴۰ ۴۵
۹۶ مازندران کرج - چالوس (سياه بيشه - هزارچم) نیمه سنگین ۱۸۰ ۲۶
۹۷ مازندران کرج - چالوس (کندوان - سياه بيشه) روان ۶۰ ۴۹
۹۸ مازندران کرج - چالوس (هزارچم- مکارود) نیمه سنگین ۱۶۷ ۳۹
۹۹ مازندران نکا - بهشهر روان ۲۸۲ ۸۷
۱۰۰ مازندران بهشهر - نکا روان ۳۶۴ ۸۹
۱۰۱ مازندران نور-نوشهر (نور - سي سنگان) نامشخص    
۱۰۲ مازندران نوشهر-نور (سي سنگان - نور) نامشخص    

 

نظر شما