شناسهٔ خبر: 36446 - سرویس جاده‌ای
نسخه قابل چاپ

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور منتشر کرد:

جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان مازندران-۱

ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان مازندران را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راه‌های اصلی و فرعی استان مازندران به شرح زیر است:

 

 

ردیف نام استان نام محور وضعیت ترافیک میانگین تردد در ساعت میانگین سرعت
۱ مازندران ساري - کياسر (شکتا) روان ۴۰ ۷۳
۲ مازندران ساري - قائمشهر روان ۲۹۸ ۷۹
۳ مازندران ساري - نکا روان ۱۸۱ ۸۰
۴ مازندران خزرآباد - ساري روان ۷۱ ۷۳
۵ مازندران ساري - جويبار روان ۴۰ ۷۰
۶ مازندران سمنان - کياسر روان ۳ ۵۸
۷ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (گدوک - ورسک) روان ۱۰۰ ۶۶
۸ مازندران ساري - کياسر (امره) روان ۴۹ ۶۰
۹ مازندران ساري - کياسر (گرماب) روان ۲۳ ۷۰
۱۰ مازندران ساري - کياسر (کياده) روان ۳۳ ۶۱
۱۱ مازندران کياسر - ساري (شکتا) روان ۲۱ ۷۶
۱۲ مازندران قائمشهر - ساري روان ۲۳۳ ۸۱
۱۳ مازندران نکا - ساري روان ۱۹۴ ۷۷
۱۴ مازندران ساري - خزرآباد روان ۶۹ ۷۲
۱۵ مازندران جويبار - ساري روان ۶۲ ۶۸
۱۶ مازندران کياسر - سمنان روان ۶ ۵۳
۱۷ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (ورسک - گدوک) روان ۱۶۱ ۶۶
۱۸ مازندران کياسر - ساري (امره) روان ۲۶ ۶۸
۱۹ مازندران کياسر - ساري (گرماب) روان ۹ ۷۲
۲۰ مازندران کياسر - ساري (کياده) روان ۲۴ ۷۲
۲۱ مازندران بابل - آمل (بزرگراه) روان ۱۴۹ ۷۷
۲۲ مازندران بابل - آمل (قديم) روان ۱۵ ۶۷
۲۳ مازندران گتاب - بابل نامشخص    
۲۴ مازندران آمل - محمودآباد روان ۷۶ ۸۳
۲۵ مازندران فريدونکنار - بابل روان ۱۵ ۶۲
۲۶ مازندران رودهن - آمل (پارک جنگلي آمل - آمل) روان ۲۶ ۷۴
۲۷ مازندران رودهن - آمل (پلور - گزنک) روان ۴ ۲۲
۲۸ مازندران آمل - رودهن (پارک جنگلي-سه راه سنگچال) روان ۶ ۷۶
۲۹ مازندران آمل - رودهن (سه راه سنگچال - شاه زيد) روان ۱۶ ۷۶
۳۰ مازندران آمل - رودهن (شاه زيد - سه راه بلده) روان ۲۰ ۷۲
۳۱ مازندران آمل - رودهن (سه راه بلده - پنجاب) روان ۴۶ ۶۸
۳۲ مازندران آمل - رودهن (پنجاب - گزنک) نامشخص    
۳۳ مازندران آمل - بابل (بزرگراه) روان ۱۸۶ ۸۱
۳۴ مازندران آمل - بابل (قديم) روان ۷ ۶۶
۳۵ مازندران بابل - گتاب نامشخص    
۳۶ مازندران محمودآباد - آمل روان ۹۶ ۸۱
۳۷ مازندران بابل - فريدونکنار روان ۱۷ ۶۰
۳۸ مازندران آمل - رودهن (آمل - پارک جنگلي آمل) روان ۱۹ ۷۳
۳۹ مازندران آمل - رودهن (گزنک - پلور) نامشخص    
۴۰ مازندران رودهن - آمل (سه راه سنگچال-پارک جنگلي) روان ۱۶ ۶۹
۴۱ مازندران رودهن - آمل (شاه زيد - سه راه سنگچال) روان ۱۸ ۹۲
۴۲ مازندران رودهن - آمل (سه راه بلده - شاه زيد) روان ۵۴ ۷۹
۴۳ مازندران رودهن - آمل (پنجاب - سه راه بلده) روان ۶۲ ۷۷
۴۴ مازندران رودهن - آمل (گزنک - پنجاب) نامشخص    
۴۵ مازندران بابل - بابلسر روان ۱۰۵ ۶۷
۴۶ مازندران بابل - قائمشهر روان ۲۹۸ ۷۶
۴۷ مازندران بابل - کياکلا روان ۹ ۷۳
۴۸ مازندران بابلسر - بابل روان ۱۳۳ ۵۱
۴۹ مازندران قائمشهر - بابل روان ۱۳۰ ۷۳
۵۰ مازندران کياکلا - بابل روان ۵ ۸۲
۵۱ مازندران فريدونکنار - محمودآباد روان ۸۷ ۷۸
۵۲ مازندران بابلسر - فريدونکنار روان ۸۶ ۷۴
۵۳ مازندران بابلسر - بهنمير روان ۴۵ ۶۶
۵۴ مازندران فريدون کنار - دابودشت روان ۲۵ ۷۰
۵۵ مازندران محمودآباد - فريدونکنار روان ۵۷ ۷۹
۵۶ مازندران فريدونکنار - بابلسر روان ۸۴ ۶۹
۵۷ مازندران بهنمير - بابلسر روان ۳۱ ۶۸
۵۸ مازندران دابودشت - فريدون کنار روان ۱۱ ۶۱
۵۹ مازندران بهشهر - گلوگاه (گلستان) روان ۱۲۳ ۸۰
۶۰ مازندران گلوگاه (گلستان) - بهشهر روان ۷۳ ۸۷
۶۱ مازندران محمودآباد - نور روان ۱۰۵ ۶۷
۶۲ مازندران نور - محمودآباد روان ۱۱۰ ۷۸
۶۳ مازندران تنکابن - رامسر روان ۸۲ ۶۴
۶۴ مازندران عباس آباد - تنکابن روان ۲۰۹ ۷۴
۶۵ مازندران رامسر - تنکابن روان ۶۰ ۶۴
۶۶ مازندران تنکابن - عباس آباد نامشخص    
۶۷ مازندران رامسر - چابکسر روان ۲۰۲ ۷۵
۶۸ مازندران چابکسر - رامسر روان ۱۲۳ ۷۱
۶۹ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (قائمشهر - شيرگاه) روان ۲۴۸ ۷۷
۷۰ مازندران چالوس - کرج (دوآب - مرزن آباد) روان ۹۸ ۷۱
۷۱ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (شيرگاه - پل سفيد) روان ۱۶۳ ۷۷
۷۲ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (پل سفيد - گرزين خيل) روان ۱۱۳ ۷۰
۷۳ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (گرزين خيل - ورسک) روان ۱۱۴ ۷۳
۷۴ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (شيرگاه - قائمشهر) روان ۹۰ ۶۸
۷۵ مازندران کرج - چالوس (مرزن آباد - دوآب) روان ۳۹ ۶۹
۷۶ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (پل سفيد - شيرگاه) روان ۶۷ ۷۹
۷۷ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (گرزين خيل - پل سفيد) روان ۶۱ ۶۸
۷۸ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (ورسک - گرزين خيل) روان ۷۴ ۷۲
۷۹ مازندران جويبار - قائمشهر روان ۱۳ ۷۰
۸۰ مازندران قائمشهر - جويبار روان ۱۴ ۶۹
۸۱ مازندران نور - نوشهر روان ۶۵ ۷۸
۸۲ مازندران نوشهر - نور روان ۴۸ ۷۶
۸۳ مازندران کمربندي نوشهر - چالوس روان ۱۳۲ ۶۹
۸۴ مازندران کمربندي چالوس - نوشهر روان ۱۱۸ ۷۰
۸۵ مازندران چالوس - کرج (چالوس - دوآب) روان ۴۴ ۵۱
۸۶ مازندران چالوس - عباس آباد نامشخص    
۸۷ مازندران آزادراه شمال - تهران (چالوس - مرزن آباد) روان ۱۲۶ ۸۱
۸۸ مازندران کرج - چالوس (مکارود - مرزن آباد) روان ۵۷ ۵۳
۸۹ مازندران چالوس - کرج (هزارچم - سياه بيشه) نیمه سنگین ۱۵۲ ۳۵
۹۰ مازندران چالوس - کرج (سياه بيشه - کندوان) نیمه سنگین ۱۲۸ ۴۲
۹۱ مازندران چالوس - کرج (مکارود - هزارچم) روان ۱۰۷ ۴۷
۹۲ مازندران کرج - چالوس (دوآب - چالوس) روان ۲۷ ۵۳
۹۳ مازندران عباس آباد - چالوس نامشخص    
۹۴ مازندران آزادراه تهران - شمال (مرزن اباد - چالوس) روان ۸۹ ۸۴
۹۵ مازندران چالوس - کرج (مرزن آباد - مکارود) روان ۱۵۵ ۵۶
۹۶ مازندران کرج - چالوس (سياه بيشه - هزارچم) نیمه سنگین ۱۲۰ ۳۴
۹۷ مازندران کرج - چالوس (کندوان - سياه بيشه) نیمه سنگین ۱۱۶ ۴۶
۹۸ مازندران کرج - چالوس (هزارچم- مکارود) نیمه سنگین ۱۲۱ ۴۵
۹۹ مازندران نکا - بهشهر روان ۷۷ ۸۲
۱۰۰ مازندران بهشهر - نکا روان ۱۱۳ ۹۱
۱۰۱ مازندران نور-نوشهر (نور - سي سنگان) روان ۴۲ ۷۷
۱۰۲ مازندران نوشهر-نور (سي سنگان - نور) روان ۲۷ ۶۶

نظر شما