شناسهٔ خبر: 36458 - سرویس جاده‌ای
نسخه قابل چاپ

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور منتشر کرد:

جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان مازندران-۲

جاده چالوس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان مازندران را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راه‌های اصلی و فرعی استان مازندران به شرح زیر است:

 

 

ردیف نام استان نام محور وضعیت ترافیک میانگین تردد در ساعت میانگین سرعت
۱ مازندران ساري - کياسر (شکتا) روان ۱۴۷ ۷۲
۲ مازندران ساري - قائمشهر نیمه سنگین ۷۶۳ ۷۴
۳ مازندران ساري - نکا روان ۴۵۳ ۷۴
۴ مازندران خزرآباد - ساري روان ۱۹۵ ۷۱
۵ مازندران ساري - جويبار روان ۱۳۳ ۶۸
۶ مازندران سمنان - کياسر روان ۵۳ ۵۴
۷ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (گدوک - ورسک) روان ۴۷۵ ۶۶
۸ مازندران ساري - کياسر (امره) روان ۷۱ ۶۳
۹ مازندران ساري - کياسر (گرماب) روان ۶۰ ۷۳
۱۰ مازندران ساري - کياسر (کياده) روان ۴۳ ۶۰
۱۱ مازندران کياسر - ساري (شکتا) روان ۱۶۹ ۷۱
۱۲ مازندران قائمشهر - ساري روان ۶۲۳ ۷۷
۱۳ مازندران نکا - ساري روان ۵۷۰ ۷۳
۱۴ مازندران ساري - خزرآباد روان ۲۲۳ ۶۹
۱۵ مازندران جويبار - ساري روان ۲۲۴ ۶۵
۱۶ مازندران کياسر - سمنان روان ۳۳ ۴۸
۱۷ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (ورسک - گدوک) روان ۳۰۸ ۶۱
۱۸ مازندران کياسر - ساري (امره) نیمه سنگین ۱۱۲ ۵۱
۱۹ مازندران کياسر - ساري (گرماب) روان ۴۳ ۶۶
۲۰ مازندران کياسر - ساري (کياده) روان ۳۹ ۶۹
۲۱ مازندران بابل - آمل (بزرگراه) روان ۶۰۳ ۶۷
۲۲ مازندران بابل - آمل (قديم) روان ۵۸ ۶۵
۲۳ مازندران گتاب - بابل روان ۹۷ ۸۰
۲۴ مازندران آمل - محمودآباد روان ۳۵۳ ۷۱
۲۵ مازندران فريدونکنار - بابل روان ۶۳ ۵۶
۲۶ مازندران رودهن - آمل (پارک جنگلي آمل - آمل) روان ۲۴۰ ۷۷
۲۷ مازندران رودهن - آمل (پلور - گزنک) روان ۳ ۴۹
۲۸ مازندران آمل - رودهن (پارک جنگلي-سه راه سنگچال) روان ۱۳۰ ۷۴
۲۹ مازندران آمل - رودهن (سه راه سنگچال - شاه زيد) روان ۱۰۴ ۸۳
۳۰ مازندران آمل - رودهن (شاه زيد - سه راه بلده) روان ۱۶۱ ۷۲
۳۱ مازندران آمل - رودهن (سه راه بلده - پنجاب) روان ۱۶۸ ۶۶
۳۲ مازندران آمل - رودهن (پنجاب - گزنک) نامشخص    
۳۳ مازندران آمل - بابل (بزرگراه) روان ۵۲۶ ۷۵
۳۴ مازندران آمل - بابل (قديم) روان ۳۰ ۷۵
۳۵ مازندران بابل - گتاب روان ۱۴۹ ۷۴
۳۶ مازندران محمودآباد - آمل روان ۲۶۰ ۷۱
۳۷ مازندران بابل - فريدونکنار روان ۸۳ ۵۰
۳۸ مازندران آمل - رودهن (آمل - پارک جنگلي آمل) روان ۲۲۷ ۷۴
۳۹ مازندران آمل - رودهن (گزنک - پلور) نامشخص    
۴۰ مازندران رودهن - آمل (سه راه سنگچال-پارک جنگلي) روان ۱۳۶ ۶۷
۴۱ مازندران رودهن - آمل (شاه زيد - سه راه سنگچال) روان ۲۰۴ ۸۷
۴۲ مازندران رودهن - آمل (سه راه بلده - شاه زيد) روان ۱۷۲ ۷۷
۴۳ مازندران رودهن - آمل (پنجاب - سه راه بلده) روان ۱۱۵ ۷۸
۴۴ مازندران رودهن - آمل (گزنک - پنجاب) نامشخص    
۴۵ مازندران بابل - بابلسر روان ۵۲۵ ۵۶
۴۶ مازندران بابل - قائمشهر نیمه سنگین ۶۷۷ ۷۰
۴۷ مازندران بابل - کياکلا روان ۵۰ ۶۱
۴۸ مازندران بابلسر - بابل نیمه سنگین ۴۵۱ ۴۸
۴۹ مازندران قائمشهر - بابل روان ۷۳۷ ۷۲
۵۰ مازندران کياکلا - بابل روان ۴۴ ۶۴
۵۱ مازندران فريدونکنار - محمودآباد روان ۲۹۵ ۷۱
۵۲ مازندران بابلسر - فريدونکنار نیمه سنگین ۳۵۵ ۶۰
۵۳ مازندران بابلسر - بهنمير روان ۱۲۰ ۶۷
۵۴ مازندران فريدون کنار - دابودشت روان ۷۴ ۷۳
۵۵ مازندران محمودآباد - فريدونکنار روان ۲۴۰ ۷۲
۵۶ مازندران فريدونکنار - بابلسر سنگین ۳۹۷ ۴۵
۵۷ مازندران بهنمير - بابلسر روان ۱۵۰ ۶۶
۵۸ مازندران دابودشت - فريدون کنار روان ۶۴ ۷۱
۵۹ مازندران بهشهر - گلوگاه (گلستان) روان ۳۵۴ ۸۰
۶۰ مازندران گلوگاه (گلستان) - بهشهر روان ۳۶۱ ۷۹
۶۱ مازندران محمودآباد - نور نیمه سنگین ۴۳۰ ۵۹
۶۲ مازندران نور - محمودآباد روان ۳۰۸ ۷۰
۶۳ مازندران تنکابن - رامسر روان ۲۰۹ ۶۱
۶۴ مازندران عباس آباد - تنکابن روان ۴۸۵ ۶۸
۶۵ مازندران رامسر - تنکابن روان ۲۸۷ ۵۶
۶۶ مازندران تنکابن - عباس آباد نامشخص    
۶۷ مازندران رامسر - چابکسر روان ۵۳۰ ۶۹
۶۸ مازندران چابکسر - رامسر نیمه سنگین ۵۵۰ ۶۳
۶۹ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (قائمشهر - شيرگاه) نیمه سنگین ۵۹۰ ۷۲
۷۰ مازندران چالوس - کرج (دوآب - مرزن آباد) روان ۲۰۵ ۶۳
۷۱ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (شيرگاه - پل سفيد) روان ۲۲۸ ۷۴
۷۲ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (پل سفيد - گرزين خيل) روان ۱۹۵ ۷۰
۷۳ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (گرزين خيل - ورسک) روان ۲۲۱ ۷۰
۷۴ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (شيرگاه - قائمشهر) روان ۳۹۳ ۶۸
۷۵ مازندران کرج - چالوس (مرزن آباد - دوآب) روان ۱۵۹ ۶۹
۷۶ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (پل سفيد - شيرگاه) روان ۳۱۱ ۷۹
۷۷ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (گرزين خيل - پل سفيد) روان ۲۹۸ ۶۵
۷۸ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (ورسک - گرزين خيل) روان ۳۰۵ ۷۱
۷۹ مازندران جويبار - قائمشهر روان ۷۰ ۶۲
۸۰ مازندران قائمشهر - جويبار روان ۷۰ ۶۶
۸۱ مازندران نور - نوشهر روان ۲۵۳ ۷۰
۸۲ مازندران نوشهر - نور روان ۱۸۳ ۶۵
۸۳ مازندران کمربندي نوشهر - چالوس نیمه سنگین ۵۱۵ ۵۸
۸۴ مازندران کمربندي چالوس - نوشهر روان ۴۲۳ ۶۴
۸۵ مازندران چالوس - کرج (چالوس - دوآب) روان ۱۰۲ ۴۳
۸۶ مازندران چالوس - عباس آباد نیمه سنگین ۳۱۶ ۵۷
۸۷ مازندران آزادراه شمال - تهران (چالوس - مرزن آباد) روان ۲۳۸ ۸۱
۸۸ مازندران کرج - چالوس (مکارود - مرزن آباد) روان ۲۲۱ ۵۱
۸۹ مازندران چالوس - کرج (هزارچم - سياه بيشه) نیمه سنگین ۱۸۴ ۲۷
۹۰ مازندران چالوس - کرج (سياه بيشه - کندوان) نیمه سنگین ۱۵۰ ۴۴
۹۱ مازندران چالوس - کرج (مکارود - هزارچم) نیمه سنگین ۱۷۸ ۴۱
۹۲ مازندران کرج - چالوس (دوآب - چالوس) روان ۸۶ ۴۸
۹۳ مازندران عباس آباد - چالوس نیمه سنگین ۳۴۴ ۵۵
۹۴ مازندران آزادراه تهران - شمال (مرزن اباد - چالوس) روان ۱۵۰ ۸۲
۹۵ مازندران چالوس - کرج (مرزن آباد - مکارود) نیمه سنگین ۲۹۱ ۵۱
۹۶ مازندران کرج - چالوس (سياه بيشه - هزارچم) روان ۷۱ ۳۴
۹۷ مازندران کرج - چالوس (کندوان - سياه بيشه) نیمه سنگین ۱۲۹ ۴۸
۹۸ مازندران کرج - چالوس (هزارچم- مکارود) روان ۷ ۳۵
۹۹ مازندران نکا - بهشهر روان ۲۷۴ ۷۸
۱۰۰ مازندران بهشهر - نکا روان ۳۲۹ ۷۸
۱۰۱ مازندران نور-نوشهر (نور - سي سنگان) نامشخص    
۱۰۲ مازندران نوشهر-نور (سي سنگان - نور) نامشخص    

 

نظر شما