شناسهٔ خبر: 36627 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور منتشر کرد:

جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان تهران-۱

ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان تهران را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راه‌های اصلی و فرعی استان تهران به شرح زیر است:

 

 

ردیف نام استان نام محور وضعیت ترافیک میانگین تردد در ساعت میانگین سرعت
۱ تهران آزادراه قم - گرمسار روان ۱۷ ۱۰۳
۲ تهران تهران - قم (آزادراه) روان ۳۰۴ ۸۹
۳ تهران تهران - ساوه (ابتداي آزادراه) روان ۱۳۶ ۸۲
۴ تهران تهران - جاجرود روان ۱۶۱ ۷۵
۵ تهران تهران - پرديس (ابتداي آزادراه) روان ۹۲ ۷۷
۶ تهران تهران - ‍پرديس (انتهاي آزادراه) روان ۹۱ ۷۷
۷ تهران تهران - پاکدشت روان ۳۳۴ ۸۷
۸ تهران عوارضي تهران - قم روان ۶۰۰ ۶۹
۹ تهران چرمشهر - حسن‌آباد روان ۱۰ ۱۰۳
۱۰ تهران امام زاده داوود - تهران روان ۱۵ ۶۰
۱۱ تهران تهران - لواسان (طلاييه) روان ۱۰۳ ۷۴
۱۲ تهران تهران - لواسان (سوهانک) روان ۱۹ ۶۰
۱۳ تهران آزادراه تهران - ساوه(پرند) روان ۲۰۲ ۷۵
۱۴ تهران آزادراه گرمسار - قم روان ۲۵ ۹۵
۱۵ تهران قم - تهران (آزادراه) روان ۱۷۱ ۹۴
۱۶ تهران ساوه - تهران (ابتداي آزادراه) روان ۲۲۷ ۹۶
۱۷ تهران جاجرود - تهران روان ۱۲۵ ۸۵
۱۸ تهران پرديس - تهران (ابتداي آزادراه) روان ۵۳ ۷۸
۱۹ تهران پرديس - تهران (انتهاي آزادراه) روان ۴۹ ۷۸
۲۰ تهران پاکدشت - تهران روان ۳۲۹ ۸۸
۲۱ تهران قم - تهران عوارضي روان ۳۷۷ ۸۲
۲۲ تهران حسن آباد - چرمشهر روان ۴۱ ۸۵
۲۳ تهران تهران - امام زاده داوود روان ۱۸ ۶۴
۲۴ تهران لواسان - تهران (طلاييه) روان ۵۰ ۸۰
۲۵ تهران لواسان - تهران (سوهانک) روان ۲۱ ۷۵
۲۶ تهران آزادراه ساوه - تهران(پرند) روان ۷۳ ۹۱
۲۷ تهران اسلامشهر - واوان روان ۱۱۵ ۸۳
۲۸ تهران واوان - اسلامشهر روان ۶۳ ۸۴
۲۹ تهران آبسرد - ايوانکي روان ۷ ۶۳
۳۰ تهران رودهن - دماوند روان ۹۲ ۷۳
۳۱ تهران دماوند - فيروزکوه روان ۵۱ ۷۸
۳۲ تهران آبعلي - سه راهي مشاء روان ۸۶ ۶۵
۳۳ تهران سه راهي مشاء - امامزاده هاشم روان ۱۸۷ ۷۹
۳۴ تهران کمربندي جنوبي رودهن (انتهاي پرديس - دماوند) روان ۲۲۸ ۸۹
۳۵ تهران فيروزکوه - سمنان روان ۱۰ ۸۲
۳۶ تهران آبسرد - گيلاوند روان ۲۴ ۱۰۱
۳۷ تهران آبسرد - سربندان روان ۷۶ ۸۵
۳۸ تهران سربندان - امين آباد روان ۴۸ ۷۸
۳۹ تهران دماوند - گيلاوند روان ۲۶۶ ۷۷
۴۰ تهران ايوانکي - آبسرد روان ۱۴ ۶۵
۴۱ تهران دماوند - رودهن روان ۵۳ ۸۹
۴۲ تهران فيروزکوه - دماوند روان ۲۷ ۷۶
۴۳ تهران سه راهي مشاء - آبعلي روان ۳۶ ۷۸
۴۴ تهران امامزاده هاشم - سه راهي مشاء روان ۱ ۶۲
۴۵ تهران کمربندي جنوبي رودهن (دماوند - انتهاي پرديس) روان ۸۳ ۹۱
۴۶ تهران سمنان - فيروزکوه روان ۷ ۹۲
۴۷ تهران گيلاوند - آبسرد روان ۵۷ ۹۵
۴۸ تهران سربندان - آبسرد روان ۳۱ ۹۰
۴۹ تهران امين آباد - سربندان روان ۲۱ ۷۷
۵۰ تهران گيلاوند - دماوند روان ۹۱ ۹۰
۵۱ تهران فيروزکوه - گدوک روان ۲۷ ۸۱
۵۲ تهران سه راهي ارجمند - فيروزکوه روان ۱۱۴ ۹۴
۵۳ تهران گدوک - فيروزکوه روان ۲۲ ۸۸
۵۴ تهران فيروزکوه - سه راهي ارجمند روان ۸۸ ۱۱۹
۵۵ تهران تهران - فشم روان ۱۱ ۷۰
۵۶ تهران فشم - ميگون روان ۱۷ ۶۹
۵۷ تهران شمشک - ميگون نامشخص    
۵۸ تهران شمشک - ديزين روان ۰ ۰
۵۹ تهران فشم - تهران روان ۲۱ ۶۵
۶۰ تهران ميگون - فشم روان ۸ ۵۸
۶۱ تهران ميگون - شمشک نامشخص    
۶۲ تهران ديزين - شمشک روان ۰ ۰
۶۳ تهران تهران - شهريار (چيتگر - باغستان) روان ۱۴۳ ۸۷
۶۴ تهران تهران - شهريار (دپو) روان ۲۱۹ ۹۰
۶۵ تهران شهريار - تهران (چيتگر - باغستان) روان ۳۵۷ ۸۰
۶۶ تهران شهريار (دپو) - تهران روان ۴۹۴ ۹۱
۶۷ تهران تهران - حسن آباد (جاده قديم قم) روان ۵۱ ۶۸
۶۸ تهران رباط کريم - ساوه روان ۵۲ ۷۹
۶۹ تهران حسن آباد - تهران (جاده قديم قم) روان ۶۷ ۸۳
۷۰ تهران ساوه - رباط کريم روان ۲۷ ۸۷
۷۱ تهران همت - وردآورد روان ۲۴۸ ۸۶
۷۲ تهران وردآورد - همت روان ۱۵۱ ۹۱
۷۳ تهران کمربندي دوم تهران (ورامين - شورآباد) روان ۶۲ ۸۶
۷۴ تهران ري - قرچک روان ۱۶۵ ۹۳
۷۵ تهران کمربندي دوم تهران (شورآباد - ورامين) روان ۴۳ ۹۱
۷۶ تهران قرچک - ري روان ۱۱۲ ۸۴
۷۷ تهران پاکدشت - شريف آباد روان ۲۳۷ ۹۰
۷۸ تهران شريف آباد - پاکدشت روان ۸۷ ۹۱
۷۹ تهران آزادراه تهران - کرج (عوارضي قديم) روان ۱۱۴۹ ۸۸
۸۰ تهران آزادراه کرج - تهران (عوارضي قديم) روان ۱۴۸۹ ۹۱
۸۱ تهران رودهن - آبعلي روان ۳۶ ۷۹
۸۲ تهران آبعلي - رودهن روان ۲۱ ۷۲
۸۳ تهران وهن آباد - جاده قديم قم روان ۳۶ ۸۶
۸۴ تهران جاده قديم قم - وهن آباد روان ۶ ۸۸
۸۵ تهران آدران - شهريار روان ۷۹ ۷۳
۸۶ تهران شهريار - آدران روان ۷۳ ۷۰
۸۷ تهران ملارد - صفادشت روان ۴۹ ۸۴
۸۸ تهران صفادشت - ملارد روان ۱۳۴ ۸۵
۸۹ تهران رباط کريم - شهريار روان ۵۰ ۸۴
۹۰ تهران شهريار - رباط کريم روان ۱۲۸ ۸۵

نظر شما