شناسهٔ خبر: 36630 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور منتشر کرد:

جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان گیلان-۱

ترافیک جاده سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان گیلان را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راه‌های اصلی و فرعی استان گیلان به شرح زیر است:

 

 

ردیف نام استان نام محور وضعیت ترافیک میانگین تردد در ساعت میانگین سرعت
۱ گيلان امامزاده هاشم - رشت روان ۱۰۰ ۸۶
۲ گيلان لنگرود - رودسر روان ۵۶ ۸۴
۳ گيلان کوچصفهان - سنگر روان ۴۶ ۸۴
۴ گيلان رشت - فومن روان ۷۵ ۷۸
۵ گيلان آزادراه رستم آباد - رود بار روان ۷۶ ۱۰۶
۶ گيلان رشت - پير بازار روان ۴۳ ۶۶
۷ گيلان رشت - کوچصفهان روان ۱۲۲ ۸۲
۸ گيلان رشت - خمام روان ۱۵۰ ۷۹
۹ گيلان پير بازار - ضيابر روان ۲۳ ۸۰
۱۰ گيلان رشت - امامزاده هاشم روان ۱۱۰ ۹۲
۱۱ گيلان رودسر - لنگرود روان ۸۳ ۸۳
۱۲ گيلان سنگر - کوچصفهان روان ۲۶ ۷۳
۱۳ گيلان فومن - رشت روان ۹۰ ۸۶
۱۴ گيلان آزادراه رودبار - رستم آباد روان ۷۵ ۹۵
۱۵ گيلان پيربازار - رشت روان ۳۶ ۶۵
۱۶ گيلان کوچصفهان - رشت روان ۱۱۳ ۸۸
۱۷ گيلان خمام - رشت روان ۸۶ ۷۴
۱۸ گيلان ضيابر - پير بازار روان ۳۱ ۸۴
۱۹ گيلان آستارا - اردبيل روان ۲۹ ۸۶
۲۰ گيلان اردبيل - آستارا روان ۱۹ ۶۷
۲۱ گيلان خمام - انزلي روان ۷۹ ۸۴
۲۲ گيلان انزلي - رضوانشهر روان ۳۲ ۹۱
۲۳ گيلان انزلي - خمام روان ۶۴ ۷۸
۲۴ گيلان رضوانشهر - انزلي روان ۱۸ ۹۶
۲۵ گيلان لاهيجان - آستانه روان ۱۱۸ ۸۱
۲۶ گيلان آستانه - کياشهر روان ۲۱ ۷۸
۲۷ گيلان حسن رود - کياشهر روان ۹ ۷۷
۲۸ گيلان کوچصفهان - آستانه روان ۷۲ ۹۲
۲۹ گيلان آستانه - لاهيجان روان ۹۹ ۷۶
۳۰ گيلان کياشهر - آستانه روان ۱۳ ۷۹
۳۱ گيلان کياشهر - حسن رود روان ۲۰ ۷۷
۳۲ گيلان آستانه - کوچصفهان روان ۱۰۵ ۹۰
۳۳ گيلان رستم آباد - رودبار (جاده قديم) روان ۱۷ ۶۶
۳۴ گيلان لوشان - قزوين (جاده قديم) روان ۶ ۷۳
۳۵ گيلان آزادراه لوشان - قزوين روان ۱۸ ۹۶
۳۶ گيلان منجيل - طارم روان ۶ ۷۱
۳۷ گيلان رودبار - منجيل روان ۷۱ ۷۸
۳۸ گيلان آزادراه امام زاده هاشم - رودبار روان ۷۴ ۸۴
۳۹ گيلان رودبار - رستم آباد (جاده قديم) روان ۲۰ ۷۶
۴۰ گيلان قزوين - لوشان (جاده قديم) روان ۳ ۷۵
۴۱ گيلان آزادراه قزوين - لوشان روان ۱۰۷ ۹۷
۴۲ گيلان طارم - منجيل روان ۵ ۸۰
۴۳ گيلان منجيل - رودبار روان ۱۲۹ ۷۹
۴۴ گيلان آزادراه رودبار - امام زاده هاشم روان ۶۱ ۸۹
۴۵ گيلان کلاچاي - چابکسر روان ۶۲ ۸۸
۴۶ گيلان رودسر - کلاچاي روان ۰ ۰
۴۷ گيلان امامزاده هاشم - رستم آباد ( جاده قديم) روان ۱۳ ۷۸
۴۸ گيلان منجيل - لوشان ( جاده قديم) روان ۱۷ ۵۲
۴۹ گيلان چابکسر - کلاچاي روان ۵۶ ۹۰
۵۰ گيلان کلاچاي - رودسر روان ۷۸ ۸۲
۵۱ گيلان رستم آباد (جاده قديم) - امامزاده هاشم روان ۱۷ ۶۰
۵۲ گيلان لوشان - منجيل (جاده قديم) نیمه سنگین ۱۱۲ ۷۸
۵۳ گيلان املش - کلان کلايه روان ۱۷ ۷۰
۵۴ گيلان کلان کلايه - املش روان ۸ ۷۳
۵۵ گيلان تالش - آستارا روان ۱۹ ۹۱
۵۶ گيلان اسالم - خلخال روان ۴ ۷۶
۵۷ گيلان پونل - اسالم روان ۵۸ ۸۷
۵۸ گيلان اسالم - تالش روان ۲۸ ۸۳
۵۹ گيلان آستارا - تالش روان ۱۶ ۱۰۴
۶۰ گيلان خلخال - اسالم روان ۱ ۵۷
۶۱ گيلان اسالم - پونل روان ۵۲ ۸۵
۶۲ گيلان تالش - اسالم روان ۵۳ ۸۱
۶۳ گيلان ضيابر - پونل روان ۲۷ ۷۲
۶۴ گيلان پونل - ضيابر روان ۲۵ ۸۴
۶۵ گيلان فومن - ضيابر روان ۳۴ ۷۹
۶۶ گيلان فومن - سراوان روان ۳۵ ۸۵
۶۷ گيلان ضيابر - فومن روان ۲۹ ۸۷
۶۸ گيلان سراوان - فومن روان ۳۳ ۸۳
۶۹ گيلان لاهيجان - سياکل روان ۲۷ ۶۷
۷۰ گيلان لاهيجان - لنگرود روان ۱۷ ۸۵
۷۱ گيلان سياکل - لاهيجان روان ۳۸ ۶۰
۷۲ گيلان لنگرود - لاهيجان روان ۲۱ ۸۲
۷۳ گيلان شلمان - املش روان ۰ ۰
۷۴ گيلان املش - شلمان روان ۰ ۰

نظر شما