شناسهٔ خبر: 36632 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور منتشر کرد:

جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان مازندران-۱

ترافیک جاده سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان مازندران را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راه‌های اصلی و فرعی استان مازندران به شرح زیر است:

 

 

ردیف نام استان نام محور وضعیت ترافیک میانگین تردد در ساعت میانگین سرعت
۱ مازندران ساري - کياسر (شکتا) روان ۹۴ ۷۴
۲ مازندران ساري - قائمشهر روان ۳۴۴ ۸۴
۳ مازندران ساري - نکا روان ۲۷۹ ۸۵
۴ مازندران خزرآباد - ساري روان ۱۰۱ ۸۱
۵ مازندران ساري - جويبار روان ۹۵ ۷۳
۶ مازندران سمنان - کياسر روان ۲۴ ۵۹
۷ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (گدوک - ورسک) روان ۸۸ ۶۳
۸ مازندران ساري - کياسر (امره) روان ۵۹ ۶۴
۹ مازندران ساري - کياسر (گرماب) روان ۲۷ ۷۳
۱۰ مازندران ساري - کياسر (کياده) روان ۱۷ ۷۱
۱۱ مازندران کياسر - ساري (شکتا) روان ۵۰ ۷۰
۱۲ مازندران قائمشهر - ساري روان ۵۳۵ ۸۴
۱۳ مازندران نکا - ساري روان ۲۷۱ ۸۱
۱۴ مازندران ساري - خزرآباد روان ۱۶۱ ۸۳
۱۵ مازندران جويبار - ساري روان ۱۹۰ ۷۴
۱۶ مازندران کياسر - سمنان روان ۱۶ ۵۲
۱۷ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (ورسک - گدوک) روان ۱۰۲ ۶۵
۱۸ مازندران کياسر - ساري (امره) روان ۱۹ ۷۳
۱۹ مازندران کياسر - ساري (گرماب) روان ۱۷ ۷۱
۲۰ مازندران کياسر - ساري (کياده) روان ۱۵ ۷۴
۲۱ مازندران بابل - آمل (بزرگراه) روان ۳۷۹ ۷۷
۲۲ مازندران بابل - آمل (قديم) روان ۴۲ ۷۵
۲۳ مازندران گتاب - بابل نامشخص    
۲۴ مازندران آمل - محمودآباد روان ۲۰۷ ۸۰
۲۵ مازندران فريدونکنار - بابل روان ۳۹ ۶۷
۲۶ مازندران رودهن - آمل (پارک جنگلي آمل - آمل) روان ۲۱۵ ۸۱
۲۷ مازندران رودهن - آمل (پلور - گزنک) روان ۱۱۲ ۵۸
۲۸ مازندران آمل - رودهن (پارک جنگلي-سه راه سنگچال) روان ۱۴۶ ۸۱
۲۹ مازندران آمل - رودهن (سه راه سنگچال - شاه زيد) روان ۱۶۲ ۸۹
۳۰ مازندران آمل - رودهن (شاه زيد - سه راه بلده) نامشخص    
۳۱ مازندران آمل - رودهن (سه راه بلده - پنجاب) روان ۲۰۲ ۷۶
۳۲ مازندران آمل - رودهن (پنجاب - گزنک) نامشخص    
۳۳ مازندران آمل - بابل (بزرگراه) روان ۲۷۶ ۷۷
۳۴ مازندران آمل - بابل (قديم) روان ۱۹ ۶۸
۳۵ مازندران بابل - گتاب نامشخص    
۳۶ مازندران محمودآباد - آمل روان ۱۶۷ ۷۸
۳۷ مازندران بابل - فريدونکنار روان ۲۵ ۶۰
۳۸ مازندران آمل - رودهن (آمل - پارک جنگلي آمل) روان ۲۸۹ ۸۴
۳۹ مازندران آمل - رودهن (گزنک - پلور) نامشخص    
۴۰ مازندران رودهن - آمل (سه راه سنگچال-پارک جنگلي) روان ۲۲۶ ۷۲
۴۱ مازندران رودهن - آمل (شاه زيد - سه راه سنگچال) روان ۲۱۲ ۹۳
۴۲ مازندران رودهن - آمل (سه راه بلده - شاه زيد) نامشخص    
۴۳ مازندران رودهن - آمل (پنجاب - سه راه بلده) روان ۱۶۱ ۸۷
۴۴ مازندران رودهن - آمل (گزنک - پنجاب) نامشخص    
۴۵ مازندران بابل - بابلسر روان ۲۹۶ ۷۰
۴۶ مازندران بابل - قائمشهر روان ۳۹۳ ۸۲
۴۷ مازندران بابل - کياکلا روان ۲۸ ۷۱
۴۸ مازندران بابلسر - بابل روان ۲۱۱ ۵۶
۴۹ مازندران قائمشهر - بابل نامشخص    
۵۰ مازندران کياکلا - بابل روان ۳۳ ۶۸
۵۱ مازندران فريدونکنار - محمودآباد نامشخص    
۵۲ مازندران بابلسر - فريدونکنار روان ۱۵۷ ۷۹
۵۳ مازندران بابلسر - بهنمير روان ۷۱ ۷۵
۵۴ مازندران فريدون کنار - دابودشت روان ۵۴ ۷۴
۵۵ مازندران محمودآباد - فريدونکنار نامشخص    
۵۶ مازندران فريدونکنار - بابلسر روان ۱۱۲ ۷۷
۵۷ مازندران بهنمير - بابلسر روان ۸۹ ۷۱
۵۸ مازندران دابودشت - فريدون کنار روان ۱۸ ۶۷
۵۹ مازندران بهشهر - گلوگاه (گلستان) روان ۱۵۵ ۸۶
۶۰ مازندران گلوگاه (گلستان) - بهشهر روان ۸۶ ۸۶
۶۱ مازندران محمودآباد - نور روان ۱۵۹ ۱۰۶
۶۲ مازندران نور - محمودآباد روان ۱۵۲ ۸۳
۶۳ مازندران تنکابن - رامسر روان ۸۱ ۶۶
۶۴ مازندران عباس آباد - تنکابن روان ۲۸۷ ۷۸
۶۵ مازندران رامسر - تنکابن روان ۸۵ ۶۶
۶۶ مازندران تنکابن - عباس آباد نامشخص    
۶۷ مازندران رامسر - چابکسر روان ۱۸۸ ۷۹
۶۸ مازندران چابکسر - رامسر روان ۱۶۱ ۷۹
۶۹ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (قائمشهر - شيرگاه) روان ۲۳۵ ۸۱
۷۰ مازندران چالوس - کرج (دوآب - مرزن آباد) روان ۱۶۱ ۷۶
۷۱ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (شيرگاه - پل سفيد) روان ۹۱ ۸۱
۷۲ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (پل سفيد - گرزين خيل) روان ۷۷ ۷۸
۷۳ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (گرزين خيل - ورسک) روان ۶۵ ۷۶
۷۴ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (شيرگاه - قائمشهر) روان ۱۵۴ ۶۷
۷۵ مازندران کرج - چالوس (مرزن آباد - دوآب) روان ۱۴۲ ۷۵
۷۶ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (پل سفيد - شيرگاه) روان ۸۸ ۸۰
۷۷ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (گرزين خيل - پل سفيد) روان ۷۴ ۸۲
۷۸ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (ورسک - گرزين خيل) روان ۷۶ ۷۲
۷۹ مازندران جويبار - قائمشهر روان ۲۸ ۶۵
۸۰ مازندران قائمشهر - جويبار روان ۳۱ ۷۱
۸۱ مازندران نور - نوشهر نامشخص    
۸۲ مازندران نوشهر - نور نامشخص    
۸۳ مازندران کمربندي نوشهر - چالوس روان ۲۲۳ ۶۶
۸۴ مازندران کمربندي چالوس - نوشهر روان ۲۲۷ ۷۰
۸۵ مازندران چالوس - کرج (چالوس - دوآب) نامشخص    
۸۶ مازندران چالوس - عباس آباد روان ۱۷۶ ۷۲
۸۷ مازندران آزادراه شمال - تهران (چالوس - مرزن آباد) روان ۲۰۱ ۸۸
۸۸ مازندران کرج - چالوس (مکارود - مرزن آباد) روان ۸۴ ۵۴
۸۹ مازندران چالوس - کرج (هزارچم - سياه بيشه) سنگین ۲۰۳ ۳۱
۹۰ مازندران چالوس - کرج (سياه بيشه - کندوان) روان ۱۴۹ ۴۸
۹۱ مازندران چالوس - کرج (مکارود - هزارچم) نیمه سنگین ۲۱۰ ۴۵
۹۲ مازندران کرج - چالوس (دوآب - چالوس) نامشخص    
۹۳ مازندران عباس آباد - چالوس روان ۱۵۷ ۶۸
۹۴ مازندران آزادراه تهران - شمال (مرزن اباد - چالوس) روان ۱۳۴ ۸۷
۹۵ مازندران چالوس - کرج (مرزن آباد - مکارود) روان ۲۱۹ ۴۶
۹۶ مازندران کرج - چالوس (سياه بيشه - هزارچم) نیمه سنگین ۱۳۲ ۳۴
۹۷ مازندران کرج - چالوس (کندوان - سياه بيشه) نیمه سنگین ۱۶۵ ۵۶
۹۸ مازندران کرج - چالوس (هزارچم- مکارود) نامشخص    
۹۹ مازندران نکا - بهشهر روان ۱۳۵ ۸۷
۱۰۰ مازندران بهشهر - نکا روان ۱۱۷ ۸۶
۱۰۱ مازندران نور-نوشهر (نور - سي سنگان) روان ۱۲۶ ۷۷
۱۰۲ مازندران نوشهر-نور (سي سنگان - نور) روان ۹۸ ۷۶

 

 

 

نظر شما