شناسهٔ خبر: 36656 - سرویس جاده‌ای
نسخه قابل چاپ

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور منتشر کرد:

جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان خراسان‌رضوی-۲

جاده ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان خراسان رضوی را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راه‌های اصلی و فرعی استان خراسان رضوی به شرح زیر است:

 

 

ردیف نام استان نام محور وضعیت ترافیک میانگین تردد در ساعت میانگین سرعت
۱ خراسان رضوي سه راه باغچه - نيشابور روان ۱۰۹ ۸۲
۲ خراسان رضوي مشهد - سرخس (نيروگاه) روان ۶۹ ۶۷
۳ خراسان رضوي مشهد - چناران نیمه سنگین ۲۵۸ ۶۸
۴ خراسان رضوي مشهد - فريمان روان ۸۲ ۷۳
۵ خراسان رضوي آزادراه مشهد - ملک آباد (باغچه) روان ۱۲۳ ۹۶
۶ خراسان رضوي مشهد - سدکارده روان ۲۱ ۶۱
۷ خراسان رضوي مشهد - کلات روان ۵۸ ۷۱
۸ خراسان رضوي مشهد - سرخس (مرز) روان ۰ ۰
۹ خراسان رضوي مشهد - باغچه (محور قديم) روان ۴۵ ۶۵
۱۰ خراسان رضوي مشهد - سرخس (ميامي) روان ۷۴ ۷۲
۱۱ خراسان رضوي مشهد - شانديز نیمه سنگین ۳۶۸ ۵۴
۱۲ خراسان رضوي مشهد - چناران (جاده قديم) روان ۱۷ ۲۷
۱۳ خراسان رضوي خروجي آزادراه مشهد - باغچه روان ۱ ۳۸
۱۴ خراسان رضوي فريمان - سنگ بست روان ۳۹ ۷۳
۱۵ خراسان رضوي مشهد(خراسان)-کلات (خراسان) روان ۱۰ ۸۷
۱۶ خراسان رضوي نيشابور - سه راه باغچه روان ۵۳ ۱۰۳
۱۷ خراسان رضوي سرخس - مشهد (نيروگاه) روان ۵۶ ۶۵
۱۸ خراسان رضوي چناران - مشهد نیمه سنگین ۱۶۹ ۷۹
۱۹ خراسان رضوي فريمان - مشهد روان ۸۰ ۶۷
۲۰ خراسان رضوي آزادراه ملک آباد (باغچه) - مشهد روان ۱۵۲ ۹۰
۲۱ خراسان رضوي سدکارده - مشهد روان ۱۸ ۶۷
۲۲ خراسان رضوي کلات - مشهد روان ۳۹ ۵۹
۲۳ خراسان رضوي سرخس (مرز) - مشهد روان ۰ ۰
۲۴ خراسان رضوي باغچه - مشهد (محور قديم) روان ۱۷ ۷۰
۲۵ خراسان رضوي سرخس - مشهد (ميامي) روان ۳۹ ۷۵
۲۶ خراسان رضوي شانديز - مشهد روان ۲۹۱ ۶۱
۲۷ خراسان رضوي چناران - مشهد (جاده قديم) روان ۲۲ ۴۴
۲۸ خراسان رضوي خروجي آزادراه باغچه - مشهد روان ۱ ۴۵
۲۹ خراسان رضوي سنگ بست - فريمان نیمه سنگین ۵۸ ۵۲
۳۰ خراسان رضوي کلات(خراسان)-مشهد(خراسان) روان ۹ ۸۶
۳۱ خراسان رضوي تايباد - پايانه مرزي دوغارون روان ۶ ۸۳
۳۲ خراسان رضوي تايباد - باخزر روان ۶ ۸۲
۳۳ خراسان رضوي پايانه مرزي دوغارون - تايباد روان ۲ ۸۷
۳۴ خراسان رضوي باخزر - تايباد روان ۶ ۷۱
۳۵ خراسان رضوي تربت جام - تايباد روان ۵۳ ۷۴
۳۶ خراسان رضوي تايباد - تربت جام روان ۵۰ ۷۳
۳۷ خراسان رضوي تربت حيدريه - سه راه شادمهر نیمه سنگین ۵۷ ۷۶
۳۸ خراسان رضوي سه راه باغچه - تربت حيدريه روان ۷۰ ۲۵
۳۹ خراسان رضوي تربت حيدريه - رشتخوار روان ۳۶ ۶۶
۴۰ خراسان رضوي تربت حيدريه - باخرز روان ۶۱ ۷۸
۴۱ خراسان رضوي فيض آباد - سه راه مهنه روان ۲۵ ۹۴
۴۲ خراسان رضوي فيض آباد - بجستان روان ۱۸ ۸۷
۴۳ خراسان رضوي سه راهي شادمهر - تربت حيدريه روان ۲۵ ۷۸
۴۴ خراسان رضوي تربت حيدريه - سه راه باغچه روان ۱۴۷ ۷۶
۴۵ خراسان رضوي رشتخوار - تربت حيدريه روان ۳۴ ۶۲
۴۶ خراسان رضوي باخرز - تربت حيدريه روان ۵۳ ۷۴
۴۷ خراسان رضوي سه راه مهنه - فيض آباد روان ۴۲ ۹۷
۴۸ خراسان رضوي بجستان - فيض آباد روان ۱۳ ۸۷
۴۹ خراسان رضوي چناران - قوچان روان ۱۵۲ ۹۴
۵۰ خراسان رضوي گلبهار - چناران روان ۱۵۳ ۹۳
۵۱ خراسان رضوي قوچان - فاروج روان ۷۶ ۸۷
۵۲ خراسان رضوي قوچان - دوراهي امام قلي نامشخص    
۵۳ خراسان رضوي امام قلي - باجگيران روان ۴ ۸۶
۵۴ خراسان رضوي قوچان - چناران روان ۱۰۴ ۹۳
۵۵ خراسان رضوي چناران - گلبهار روان ۱۱۸ ۹۰
۵۶ خراسان رضوي فاروج - قوچان روان ۱۲۴ ۸۸
۵۷ خراسان رضوي دو راهي امام قلي - قوچان نامشخص    
۵۸ خراسان رضوي باجگيران - امام قلي روان ۲ ۱۱۲
۵۹ خراسان رضوي خواف - تايباد روان ۲۵ ۹۱
۶۰ خراسان رضوي خواف - قائن روان ۲۷ ۸۶
۶۱ خراسان رضوي خواف-رشتخوار روان ۲۹ ۸۴
۶۲ خراسان رضوي تايباد - خواف روان ۲۶ ۸۴
۶۳ خراسان رضوي قائن - خواف روان ۲۲ ۸۲
۶۴ خراسان رضوي رشتخوار- خواف روان ۲۴ ۷۸
۶۵ خراسان رضوي درگز - قوچان روان ۱۸ ۹۲
۶۶ خراسان رضوي قوچان - درگز روان ۱۰ ۱۱۰
۶۷ خراسان رضوي سبزوار - بردسکن روان ۴۷ ۷۴
۶۸ خراسان رضوي سبزوار - داورزن روان ۱۸۸ ۹۹
۶۹ خراسان رضوي سبزوار - سلطان آباد روان ۶۷ ۶۸
۷۰ خراسان رضوي سبزوار - اسفراين روان ۸۱ ۶۰
۷۱ خراسان رضوي سه راهي چکنه - سبزوار روان ۴۶ ۷۹
۷۲ خراسان رضوي بردسکن - سبزوار روان ۴۹ ۶۸
۷۳ خراسان رضوي داورزن - سبزوار روان ۱۳۸ ۸۹
۷۴ خراسان رضوي سلطان آباد - سبزوار روان ۴۹ ۷۱
۷۵ خراسان رضوي اسفراين - سبزوار روان ۵۴ ۵۶
۷۶ خراسان رضوي سبزوار - سه راهي چکنه روان ۲۶ ۷۱
۷۷ خراسان رضوي فردوس - بجستان روان ۵۳ ۹۲
۷۸ خراسان رضوي بجستان - فردوس روان ۵۷ ۸۸
۷۹ خراسان رضوي فريمان - تربت جام روان ۴۱ ۷۹
۸۰ خراسان رضوي تربت جام - فريمان روان ۳۱ ۸۴
۸۱ خراسان رضوي سه راهي شادمهر - کاشمر روان ۴۶ ۸۱
۸۲ خراسان رضوي کاشمر - بردسکن روان ۴۵ ۷۹
۸۳ خراسان رضوي کاشمر - سه راهي شادمهر روان ۳۴ ۷۷
۸۴ خراسان رضوي بردسکن - کاشمر روان ۴۵ ۷۶
۸۵ خراسان رضوي گناباد - فردوس روان ۲۴ ۸۱
۸۶ خراسان رضوي گناباد - قائن روان ۴۵ ۷۷
۸۷ خراسان رضوي گناباد - سه راهي مهنه نامشخص    
۸۸ خراسان رضوي گناباد - بجستان روان ۲۰ ۷۸
۸۹ خراسان رضوي بجستان - بردسکن روان ۳ ۹۱
۹۰ خراسان رضوي فردوس - گناباد روان ۲۰ ۸۹
۹۱ خراسان رضوي قائن - گناباد روان ۵۷ ۸۵
۹۲ خراسان رضوي سه راهي مهنه - گناباد نامشخص    
۹۳ خراسان رضوي بجستان - گناباد روان ۲۲ ۸۳
۹۴ خراسان رضوي بردسکن - بجستان روان ۵ ۸۶
۹۵ خراسان رضوي نيشابور - سبزوار روان ۸۹ ۱۰۱
۹۶ خراسان رضوي نيشابور - کاشمر روان ۶۹ ۷۲
۹۷ خراسان رضوي نيشابور - فيروزه روان ۷۲ ۶۷
۹۸ خراسان رضوي سبزوار - نيشابور روان ۵۱ ۱۰۲
۹۹ خراسان رضوي کاشمر - نيشابور روان ۳۵ ۶۵
۱۰۰ خراسان رضوي فيروزه - نيشابور روان ۲۷ ۵۳
۱۰۱ خراسان رضوي چناران - قوچان (پردازش دوربين نظارتي) نامشخص    
۱۰۲ خراسان رضوي قوچان - چناران (پردازش دوربين نظارتي) نامشخص    
۱۰۳ خراسان رضوي باغچه - تربت حيدريه روان ۱۳۶ ۸۱
۱۰۴ خراسان رضوي نيشابور - باغچه روان ۲۶۴ ۸۱
۱۰۵ خراسان رضوي مشهد - باغچه روان ۴۸۳ ۹۰
۱۰۶ خراسان رضوي تربت حيدريه - باغچه روان ۱۸۶ ۸۸
۱۰۷ خراسان رضوي باغچه - نيشابور روان ۳۱۹ ۷۸
۱۰۸ خراسان رضوي باغچه - مشهد روان ۴۴۷ ۸۹
۱۰۹ خراسان رضوي تربت جام - باخرز روان ۱۷ ۸۰
۱۱۰ خراسان رضوي باخرز - تربت جام روان ۱۰ ۹۱
۱۱۱ خراسان رضوي سبزوار - نيشابور روان ۱۴۸ ۸۴
۱۱۲ خراسان رضوي نيشابور - سبزوار روان ۲۱۸ ۸۵

 

نظر شما