شناسهٔ خبر: 36659 - سرویس جاده‌ای
نسخه قابل چاپ

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور منتشر کرد:

جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان مازندران-۲

جاده ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان مازندران را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راه‌های اصلی و فرعی استان مازندران به شرح زیر است:

 

ردیف نام استان نام محور وضعیت ترافیک میانگین تردد در ساعت میانگین سرعت
۱ مازندران ساري - کياسر (شکتا) روان ۱۹۱ ۷۱
۲ مازندران ساري - قائمشهر نیمه سنگین ۷۷۴ ۷۴
۳ مازندران ساري - نکا روان ۵۲۸ ۷۹
۴ مازندران خزرآباد - ساري روان ۲۳۹ ۷۷
۵ مازندران ساري - جويبار روان ۱۹۶ ۶۷
۶ مازندران سمنان - کياسر روان ۳۷ ۵۳
۷ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (گدوک - ورسک) روان ۲۶۰ ۶۱
۸ مازندران ساري - کياسر (امره) روان ۹۹ ۵۸
۹ مازندران ساري - کياسر (گرماب) روان ۶۱ ۶۶
۱۰ مازندران ساري - کياسر (کياده) روان ۳۲ ۷۲
۱۱ مازندران کياسر - ساري (شکتا) روان ۱۴۵ ۷۱
۱۲ مازندران قائمشهر - ساري نیمه سنگین ۷۹۶ ۷۹
۱۳ مازندران نکا - ساري روان ۵۱۰ ۷۸
۱۴ مازندران ساري - خزرآباد روان ۳۰۵ ۷۰
۱۵ مازندران جويبار - ساري روان ۳۱۴ ۶۶
۱۶ مازندران کياسر - سمنان روان ۵۷ ۵۴
۱۷ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (ورسک - گدوک) روان ۲۸۸ ۶۷
۱۸ مازندران کياسر - ساري (امره) روان ۷۷ ۶۷
۱۹ مازندران کياسر - ساري (گرماب) روان ۵۰ ۶۷
۲۰ مازندران کياسر - ساري (کياده) روان ۵۱ ۷۰
۲۱ مازندران بابل - آمل (بزرگراه) روان ۵۸۳ ۶۶
۲۲ مازندران بابل - آمل (قديم) روان ۵۲ ۶۴
۲۳ مازندران گتاب - بابل روان ۱۴۱ ۷۸
۲۴ مازندران آمل - محمودآباد روان ۴۳۴ ۶۶
۲۵ مازندران فريدونکنار - بابل روان ۵۰ ۶۴
۲۶ مازندران رودهن - آمل (پارک جنگلي آمل - آمل) روان ۲۵۸ ۸۰
۲۷ مازندران رودهن - آمل (پلور - گزنک) روان ۱۳۲ ۶۰
۲۸ مازندران آمل - رودهن (پارک جنگلي-سه راه سنگچال) روان ۲۰۴ ۷۹
۲۹ مازندران آمل - رودهن (سه راه سنگچال - شاه زيد) روان ۱۷۹ ۸۷
۳۰ مازندران آمل - رودهن (شاه زيد - سه راه بلده) نامشخص    
۳۱ مازندران آمل - رودهن (سه راه بلده - پنجاب) روان ۱۷۷ ۷۲
۳۲ مازندران آمل - رودهن (پنجاب - گزنک) نامشخص    
۳۳ مازندران آمل - بابل (بزرگراه) روان ۵۳۹ ۷۲
۳۴ مازندران آمل - بابل (قديم) روان ۶۱ ۶۵
۳۵ مازندران بابل - گتاب روان ۱۸۳ ۷۵
۳۶ مازندران محمودآباد - آمل روان ۳۱۸ ۷۳
۳۷ مازندران بابل - فريدونکنار روان ۵۴ ۶۱
۳۸ مازندران آمل - رودهن (آمل - پارک جنگلي آمل) روان ۳۹۱ ۸۰
۳۹ مازندران آمل - رودهن (گزنک - پلور) روان ۱۷ ۷۸
۴۰ مازندران رودهن - آمل (سه راه سنگچال-پارک جنگلي) روان ۵۷ ۷۳
۴۱ مازندران رودهن - آمل (شاه زيد - سه راه سنگچال) روان ۱۹۱ ۹۴
۴۲ مازندران رودهن - آمل (سه راه بلده - شاه زيد) نامشخص    
۴۳ مازندران رودهن - آمل (پنجاب - سه راه بلده) روان ۱۳۱ ۸۴
۴۴ مازندران رودهن - آمل (گزنک - پنجاب) نامشخص    
۴۵ مازندران بابل - بابلسر روان ۶۵۵ ۶۰
۴۶ مازندران بابل - قائمشهر روان ۶۵۳ ۷۳
۴۷ مازندران بابل - کياکلا روان ۴۹ ۶۴
۴۸ مازندران بابلسر - بابل روان ۵۱۱ ۵۲
۴۹ مازندران قائمشهر - بابل روان ۶۳۶ ۷۶
۵۰ مازندران کياکلا - بابل روان ۵۷ ۶۶
۵۱ مازندران فريدونکنار - محمودآباد روان ۳۳۹ ۷۲
۵۲ مازندران بابلسر - فريدونکنار نیمه سنگین ۴۵۴ ۶۲
۵۳ مازندران بابلسر - بهنمير روان ۱۷۴ ۷۸
۵۴ مازندران فريدون کنار - دابودشت روان ۱۰۶ ۷۸
۵۵ مازندران محمودآباد - فريدونکنار روان ۲۴۴ ۷۷
۵۶ مازندران فريدونکنار - بابلسر نیمه سنگین ۴۰۵ ۵۹
۵۷ مازندران بهنمير - بابلسر روان ۱۹۷ ۶۴
۵۸ مازندران دابودشت - فريدون کنار روان ۸۲ ۷۲
۵۹ مازندران بهشهر - گلوگاه (گلستان) روان ۳۴۲ ۸۰
۶۰ مازندران گلوگاه (گلستان) - بهشهر روان ۲۹۴ ۸۲
۶۱ مازندران محمودآباد - نور نیمه سنگین ۳۹۷ ۷۷
۶۲ مازندران نور - محمودآباد روان ۳۳۰ ۷۷
۶۳ مازندران تنکابن - رامسر روان ۱۸۲ ۵۸
۶۴ مازندران عباس آباد - تنکابن نیمه سنگین ۵۹۲ ۶۳
۶۵ مازندران رامسر - تنکابن روان ۱۲۴ ۵۹
۶۶ مازندران تنکابن - عباس آباد نامشخص    
۶۷ مازندران رامسر - چابکسر روان ۵۱۵ ۷۴
۶۸ مازندران چابکسر - رامسر روان ۴۸۸ ۶۸
۶۹ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (قائمشهر - شيرگاه) روان ۳۹۸ ۷۸
۷۰ مازندران چالوس - کرج (دوآب - مرزن آباد) روان ۲۴۲ ۷۱
۷۱ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (شيرگاه - پل سفيد) روان ۲۴۹ ۷۸
۷۲ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (پل سفيد - گرزين خيل) روان ۱۵۸ ۷۳
۷۳ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (گرزين خيل - ورسک) روان ۱۸۱ ۷۲
۷۴ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (شيرگاه - قائمشهر) روان ۱۹۷ ۶۲
۷۵ مازندران کرج - چالوس (مرزن آباد - دوآب) روان ۱۸۳ ۷۱
۷۶ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (پل سفيد - شيرگاه) روان ۲۴۰ ۸۴
۷۷ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (گرزين خيل - پل سفيد) روان ۱۶۸ ۷۵
۷۸ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (ورسک - گرزين خيل) روان ۱۹۱ ۷۱
۷۹ مازندران جويبار - قائمشهر روان ۶۸ ۶۷
۸۰ مازندران قائمشهر - جويبار روان ۷۵ ۶۸
۸۱ مازندران نور - نوشهر روان ۳۹۴ ۷۰
۸۲ مازندران نوشهر - نور روان ۳۵۴ ۶۶
۸۳ مازندران کمربندي نوشهر - چالوس نیمه سنگین ۶۴۱ ۵۷
۸۴ مازندران کمربندي چالوس - نوشهر روان ۵۱۷ ۶۶
۸۵ مازندران چالوس - کرج (چالوس - دوآب) روان ۱۳۵ ۴۸
۸۶ مازندران چالوس - عباس آباد نیمه سنگین ۳۷۸ ۵۶
۸۷ مازندران آزادراه شمال - تهران (چالوس - مرزن آباد) روان ۲۳۳ ۸۴
۸۸ مازندران کرج - چالوس (مکارود - مرزن آباد) روان ۱۴۸ ۴۸
۸۹ مازندران چالوس - کرج (هزارچم - سياه بيشه) نیمه سنگین ۱۹۳ ۳۵
۹۰ مازندران چالوس - کرج (سياه بيشه - کندوان) نیمه سنگین ۱۸۸ ۴۵
۹۱ مازندران چالوس - کرج (مکارود - هزارچم) نیمه سنگین ۱۹۱ ۴۲
۹۲ مازندران کرج - چالوس (دوآب - چالوس) روان ۱۱۹ ۵۹
۹۳ مازندران عباس آباد - چالوس نیمه سنگین ۳۴۷ ۵۶
۹۴ مازندران آزادراه تهران - شمال (مرزن اباد - چالوس) روان ۱۹۳ ۸۱
۹۵ مازندران چالوس - کرج (مرزن آباد - مکارود) نیمه سنگین ۲۲۹ ۷۰
۹۶ مازندران کرج - چالوس (سياه بيشه - هزارچم) روان ۱۰۴ ۳۸
۹۷ مازندران کرج - چالوس (کندوان - سياه بيشه) روان ۱۳۲ ۵۳
۹۸ مازندران کرج - چالوس (هزارچم- مکارود) نامشخص    
۹۹ مازندران نکا - بهشهر روان ۲۵۵ ۸۴
۱۰۰ مازندران بهشهر - نکا روان ۲۸۴ ۸۴
۱۰۱ مازندران نور-نوشهر (نور - سي سنگان) روان ۳۰۴ ۷۳
۱۰۲ مازندران نوشهر-نور (سي سنگان - نور) روان ۳۷۱ ۶۶

 

نظر شما