شناسهٔ خبر: 36665 - سرویس جاده‌ای
نسخه قابل چاپ

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور منتشر کرد:

جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان تهران-۳

جاده ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان تهران را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راه‌های اصلی و فرعی استانتهران به شرح زیر است:

ردیف نام استان نام محور وضعیت ترافیک میانگین تردد در ساعت میانگین سرعت
۱ تهران آزادراه قم - گرمسار روان ۳۶ ۹۸
۲ تهران تهران - قم (آزادراه) روان ۳۶۹ ۸۸
۳ تهران تهران - ساوه (ابتداي آزادراه) روان ۲۹۱ ۷۷
۴ تهران تهران - جاجرود روان ۲۱۶ ۷۴
۵ تهران تهران - پرديس (ابتداي آزادراه) روان ۵۸ ۸۴
۶ تهران تهران - ‌پرديس (انتهاي آزادراه) روان ۵۹ ۸۴
۷ تهران تهران - پاکدشت روان ۵۳۹ ۸۹
۸ تهران عوارضي تهران - قم روان ۷۳۴ ۶۷
۹ تهران چرمشهر - حسن‌آباد روان ۲۳ ۸۱
۱۰ تهران امام زاده داوود - تهران روان ۶۲ ۵۵
۱۱ تهران تهران - لواسان (طلاييه) روان ۱۹۹ ۷۱
۱۲ تهران تهران - لواسان (سوهانک) روان ۷۸ ۶۲
۱۳ تهران آزادراه تهران - ساوه(پرند) روان ۴۲۰ ۷۰
۱۴ تهران آزادراه گرمسار - قم روان ۳۸ ۱۰۲
۱۵ تهران قم - تهران (آزادراه) روان ۳۳۹ ۹۰
۱۶ تهران ساوه - تهران (ابتداي آزادراه) روان ۲۸۷ ۹۴
۱۷ تهران جاجرود - تهران روان ۲۲۶ ۶۹
۱۸ تهران پرديس - تهران (ابتداي آزادراه) روان ۱۹۳ ۷۹
۱۹ تهران پرديس - تهران (انتهاي آزادراه) روان ۱۹۳ ۷۹
۲۰ تهران پاکدشت - تهران روان ۵۰۷ ۸۰
۲۱ تهران قم - تهران عوارضي سنگین ۷۵۶ ۲۱
۲۲ تهران حسن آباد - چرمشهر روان ۱۰ ۸۸
۲۳ تهران تهران - امام زاده داوود روان ۶۳ ۵۳
۲۴ تهران لواسان - تهران (طلاييه) روان ۲۴۳ ۷۳
۲۵ تهران لواسان - تهران (سوهانک) روان ۱۲۰ ۶۶
۲۶ تهران آزادراه ساوه - تهران(پرند) روان ۳۷۲ ۹۰
۲۷ تهران اسلامشهر - واوان روان ۷۸ ۸۲
۲۸ تهران واوان - اسلامشهر روان ۱۰۵ ۸۰
۲۹ تهران آبسرد - ايوانکي روان ۲۷ ۶۵
۳۰ تهران رودهن - دماوند روان ۱۴۹ ۷۵
۳۱ تهران دماوند - فيروزکوه روان ۱۱۳ ۸۲
۳۲ تهران آبعلي - سه راهي مشاء روان ۹۱ ۶۷
۳۳ تهران سه راهي مشاء - امامزاده هاشم روان ۲۰۷ ۷۸
۳۴ تهران کمربندي جنوبي رودهن (انتهاي پرديس - دماوند) روان ۳۵۷ ۹۱
۳۵ تهران فيروزکوه - سمنان روان ۱۸ ۷۷
۳۶ تهران آبسرد - گيلاوند روان ۱۴۲ ۹۵
۳۷ تهران آبسرد - سربندان روان ۱۱۵ ۹۰
۳۸ تهران سربندان - امين آباد روان ۱۱۴ ۸۲
۳۹ تهران دماوند - گيلاوند روان ۴۵۸ ۷۷
۴۰ تهران ايوانکي - آبسرد روان ۱۹ ۶۶
۴۱ تهران دماوند - رودهن روان ۱۹۴ ۸۰
۴۲ تهران فيروزکوه - دماوند روان ۱۰۱ ۷۹
۴۳ تهران سه راهي مشاء - آبعلي نیمه سنگین ۱۰۹ ۶۰
۴۴ تهران امامزاده هاشم - سه راهي مشاء روان ۲۷ ۵۶
۴۵ تهران کمربندي جنوبي رودهن (دماوند - انتهاي پرديس) روان ۳۰۳ ۸۵
۴۶ تهران سمنان - فيروزکوه روان ۱۴ ۸۴
۴۷ تهران گيلاوند - آبسرد روان ۱۲۱ ۹۷
۴۸ تهران سربندان - آبسرد روان ۱۱۲ ۸۲
۴۹ تهران امين آباد - سربندان روان ۹۸ ۷۹
۵۰ تهران گيلاوند - دماوند روان ۴۵۰ ۸۰
۵۱ تهران فيروزکوه - گدوک روان ۹۹ ۷۵
۵۲ تهران سه راهي ارجمند - فيروزکوه روان ۳۵۸ ۸۸
۵۳ تهران گدوک - فيروزکوه روان ۱۰۵ ۸۹
۵۴ تهران فيروزکوه - سه راهي ارجمند روان ۳۲۳ ۱۰۲
۵۵ تهران تهران - فشم نیمه سنگین ۹۴ ۵۶
۵۶ تهران فشم - ميگون روان ۴۰ ۵۹
۵۷ تهران شمشک - ميگون نامشخص    
۵۸ تهران شمشک - ديزين روان ۰ ۰
۵۹ تهران فشم - تهران روان ۶۱ ۵۸
۶۰ تهران ميگون - فشم روان ۷۹ ۵۲
۶۱ تهران ميگون - شمشک نامشخص    
۶۲ تهران ديزين - شمشک روان ۶ ۵۲
۶۳ تهران تهران - شهريار (چيتگر - باغستان) روان ۲۶۸ ۸۳
۶۴ تهران تهران - شهريار (دپو) روان ۶۳۹ ۸۲
۶۵ تهران شهريار - تهران (چيتگر - باغستان) روان ۲۹۶ ۷۸
۶۶ تهران شهريار (دپو) - تهران روان ۴۰۹ ۸۴
۶۷ تهران تهران - حسن آباد (جاده قديم قم) روان ۵۰ ۷۰
۶۸ تهران رباط کريم - ساوه روان ۳۹ ۸۰
۶۹ تهران حسن آباد - تهران (جاده قديم قم) روان ۴۱ ۸۶
۷۰ تهران ساوه - رباط کريم روان ۳۷ ۹۵
۷۱ تهران همت - وردآورد روان ۴۹۳ ۸۵
۷۲ تهران وردآورد - همت روان ۱۴۳ ۹۰
۷۳ تهران کمربندي دوم تهران (ورامين - شورآباد) روان ۰ ۰
۷۴ تهران ري - قرچک روان ۴۷۸ ۹۳
۷۵ تهران کمربندي دوم تهران (شورآباد - ورامين) روان ۱۱۱ ۹۰
۷۶ تهران قرچک - ري روان ۱۶۹ ۷۵
۷۷ تهران پاکدشت - شريف آباد روان ۲۲۰ ۸۸
۷۸ تهران شريف آباد - پاکدشت روان ۲۷۶ ۸۷
۷۹ تهران آزادراه تهران - کرج (عوارضي قديم) نیمه سنگین ۱۶۰۰ ۷۴
۸۰ تهران آزادراه کرج - تهران (عوارضي قديم) نیمه سنگین ۱۸۹۹ ۶۸
۸۱ تهران رودهن - آبعلي روان ۸۲ ۷۸
۸۲ تهران آبعلي - رودهن روان ۱۱۶ ۶۴
۸۳ تهران وهن آباد - جاده قديم قم روان ۱۶ ۸۴
۸۴ تهران جاده قديم قم - وهن آباد روان ۱۱ ۸۱
۸۵ تهران آدران - شهريار روان ۱۲۵ ۷۰
۸۶ تهران شهريار - آدران روان ۱۵۹ ۷۰
۸۷ تهران ملارد - صفادشت روان ۱۷۷ ۸۱
۸۸ تهران صفادشت - ملارد روان ۹۴ ۷۷
۸۹ تهران رباط کريم - شهريار روان ۱۷۶ ۸۱
۹۰ تهران شهريار - رباط کريم روان ۸۸  

نظر شما