شناسهٔ خبر: 36667 - سرویس جاده‌ای
نسخه قابل چاپ

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور منتشر کرد:

جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان مازندران-۳

جاده ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان مازندران را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راه‌های اصلی و فرعی استان مازندران به شرح زیر است:

 
 
ردیف نام استان نام محور وضعیت ترافیک میانگین تردد در ساعت میانگین سرعت
۱ مازندران ساري - کياسر (شکتا) روان ۱۶۲ ۷۲
۲ مازندران ساري - قائمشهر نیمه سنگین ۸۲۲ ۷۹
۳ مازندران ساري - نکا روان ۵۱۴ ۸۱
۴ مازندران خزرآباد - ساري روان ۲۹۱ ۷۳
۵ مازندران ساري - جويبار روان ۱۸۰ ۶۸
۶ مازندران سمنان - کياسر روان ۵۲ ۶۲
۷ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (گدوک - ورسک) روان ۲۹۶ ۶۳
۸ مازندران ساري - کياسر (امره) روان ۷۶ ۶۵
۹ مازندران ساري - کياسر (گرماب) روان ۳۳ ۷۴
۱۰ مازندران ساري - کياسر (کياده) روان ۶۹ ۵۸
۱۱ مازندران کياسر - ساري (شکتا) روان ۲۰۷ ۷۰
۱۲ مازندران قائمشهر - ساري نیمه سنگین ۷۹۸ ۷۹
۱۳ مازندران نکا - ساري روان ۵۲۰ ۷۹
۱۴ مازندران ساري - خزرآباد روان ۲۷۷ ۶۹
۱۵ مازندران جويبار - ساري روان ۲۶۰ ۶۸
۱۶ مازندران کياسر - سمنان روان ۶۰ ۵۵
۱۷ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (ورسک - گدوک) روان ۳۱۲ ۶۷
۱۸ مازندران کياسر - ساري (امره) روان ۱۳۸ ۶۴
۱۹ مازندران کياسر - ساري (گرماب) روان ۷۸ ۶۷
۲۰ مازندران کياسر - ساري (کياده) روان ۵۳ ۷۳
۲۱ مازندران بابل - آمل (بزرگراه) روان ۶۰۲ ۶۷
۲۲ مازندران بابل - آمل (قديم) روان ۸۲ ۶۶
۲۳ مازندران گتاب - بابل روان ۱۸۰ ۷۹
۲۴ مازندران آمل - محمودآباد روان ۴۲۴ ۶۹
۲۵ مازندران فريدونکنار - بابل روان ۵۳ ۶۳
۲۶ مازندران رودهن - آمل (پارک جنگلي آمل - آمل) روان ۳۲۶ ۸۰
۲۷ مازندران رودهن - آمل (پلور - گزنک) سنگین ۱۵۰ ۲۳
۲۸ مازندران آمل - رودهن (پارک جنگلي-سه راه سنگچال) روان ۱۹۰ ۷۸
۲۹ مازندران آمل - رودهن (سه راه سنگچال - شاه زيد) روان ۲۳۹ ۸۶
۳۰ مازندران آمل - رودهن (شاه زيد - سه راه بلده) نامشخص    
۳۱ مازندران آمل - رودهن (سه راه بلده - پنجاب) روان ۲۱۲ ۷۴
۳۲ مازندران آمل - رودهن (پنجاب - گزنک) نامشخص    
۳۳ مازندران آمل - بابل (بزرگراه) روان ۵۶۹ ۷۶
۳۴ مازندران آمل - بابل (قديم) روان ۷۰ ۷۰
۳۵ مازندران بابل - گتاب روان ۱۷۱ ۷۳
۳۶ مازندران محمودآباد - آمل روان ۳۸۹ ۷۰
۳۷ مازندران بابل - فريدونکنار روان ۸۳ ۵۷
۳۸ مازندران آمل - رودهن (آمل - پارک جنگلي آمل) روان ۲۹۲ ۸۰
۳۹ مازندران آمل - رودهن (گزنک - پلور) روان ۶۶ ۸۰
۴۰ مازندران رودهن - آمل (سه راه سنگچال-پارک جنگلي) روان ۱۹۸ ۷۷
۴۱ مازندران رودهن - آمل (شاه زيد - سه راه سنگچال) روان ۲۳۳ ۹۵
۴۲ مازندران رودهن - آمل (سه راه بلده - شاه زيد) نامشخص    
۴۳ مازندران رودهن - آمل (پنجاب - سه راه بلده) روان ۱۸۴ ۸۳
۴۴ مازندران رودهن - آمل (گزنک - پنجاب) نامشخص    
۴۵ مازندران بابل - بابلسر روان ۵۸۵ ۶۳
۴۶ مازندران بابل - قائمشهر روان ۶۳۸ ۷۶
۴۷ مازندران بابل - کياکلا روان ۵۷ ۶۳
۴۸ مازندران بابلسر - بابل روان ۴۸۹ ۵۳
۴۹ مازندران قائمشهر - بابل روان ۷۹۳ ۷۴
۵۰ مازندران کياکلا - بابل روان ۵۰ ۶۶
۵۱ مازندران فريدونکنار - محمودآباد روان ۲۹۸ ۷۶
۵۲ مازندران بابلسر - فريدونکنار نیمه سنگین ۳۵۴ ۶۲
۵۳ مازندران بابلسر - بهنمير روان ۱۵۸ ۸۳
۵۴ مازندران فريدون کنار - دابودشت روان ۸۶ ۷۷
۵۵ مازندران محمودآباد - فريدونکنار روان ۲۶۳ ۷۵
۵۶ مازندران فريدونکنار - بابلسر نیمه سنگین ۳۷۷ ۶۰
۵۷ مازندران بهنمير - بابلسر روان ۱۹۲ ۷۰
۵۸ مازندران دابودشت - فريدون کنار روان ۶۹ ۷۱
۵۹ مازندران بهشهر - گلوگاه (گلستان) روان ۴۲۸ ۸۳
۶۰ مازندران گلوگاه (گلستان) - بهشهر روان ۳۴۹ ۸۶
۶۱ مازندران محمودآباد - نور روان ۴۰۱ ۹۴
۶۲ مازندران نور - محمودآباد روان ۳۸۹ ۷۳
۶۳ مازندران تنکابن - رامسر روان ۳۳۱ ۶۳
۶۴ مازندران عباس آباد - تنکابن روان ۵۲۴ ۷۳
۶۵ مازندران رامسر - تنکابن روان ۳۴۷ ۵۷
۶۶ مازندران تنکابن - عباس آباد نامشخص    
۶۷ مازندران رامسر - چابکسر روان ۵۲۸ ۷۳
۶۸ مازندران چابکسر - رامسر نیمه سنگین ۶۲۱ ۶۴
۶۹ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (قائمشهر - شيرگاه) روان ۳۸۲ ۸۱
۷۰ مازندران چالوس - کرج (دوآب - مرزن آباد) روان ۲۱۳ ۷۱
۷۱ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (شيرگاه - پل سفيد) روان ۲۸۳ ۷۹
۷۲ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (پل سفيد - گرزين خيل) روان ۱۹۶ ۷۰
۷۳ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (گرزين خيل - ورسک) روان ۱۹۰ ۷۲
۷۴ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (شيرگاه - قائمشهر) روان ۳۸۴ ۷۲
۷۵ مازندران کرج - چالوس (مرزن آباد - دوآب) روان ۲۴۰ ۷۱
۷۶ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (پل سفيد - شيرگاه) روان ۲۶۴ ۸۵
۷۷ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (گرزين خيل - پل سفيد) روان ۲۲۷ ۷۷
۷۸ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (ورسک - گرزين خيل) روان ۲۱۴ ۷۷
۷۹ مازندران جويبار - قائمشهر روان ۶۸ ۶۵
۸۰ مازندران قائمشهر - جويبار روان ۶۸ ۶۵
۸۱ مازندران نور - نوشهر روان ۴۴۰ ۷۳
۸۲ مازندران نوشهر - نور روان ۳۴۳ ۶۹
۸۳ مازندران کمربندي نوشهر - چالوس روان ۶۲۰ ۶۴
۸۴ مازندران کمربندي چالوس - نوشهر روان ۴۵۸ ۶۸
۸۵ مازندران چالوس - کرج (چالوس - دوآب) نیمه سنگین ۱۶۵ ۴۴
۸۶ مازندران چالوس - عباس آباد روان ۳۱۷ ۶۲
۸۷ مازندران آزادراه شمال - تهران (چالوس - مرزن آباد) روان ۱۶۷ ۸۴
۸۸ مازندران کرج - چالوس (مکارود - مرزن آباد) روان ۱۲۰ ۴۹
۸۹ مازندران چالوس - کرج (هزارچم - سياه بيشه) سنگین ۱۶۷ ۲۰
۹۰ مازندران چالوس - کرج (سياه بيشه - کندوان) نیمه سنگین ۱۷۹ ۳۶
۹۱ مازندران چالوس - کرج (مکارود - هزارچم) سنگین ۱۲۲ ۱۷
۹۲ مازندران کرج - چالوس (دوآب - چالوس) روان ۹۸ ۵۷
۹۳ مازندران عباس آباد - چالوس روان ۳۳۴ ۵۹
۹۴ مازندران آزادراه تهران - شمال (مرزن اباد - چالوس) روان ۲۱۶ ۸۲
۹۵ مازندران چالوس - کرج (مرزن آباد - مکارود) نیمه سنگین ۱۹۸ ۳۶
۹۶ مازندران کرج - چالوس (سياه بيشه - هزارچم) نیمه سنگین ۱۶۰ ۳۵
۹۷ مازندران کرج - چالوس (کندوان - سياه بيشه) روان ۱۴۰ ۵۳
۹۸ مازندران کرج - چالوس (هزارچم- مکارود) نامشخص    
۹۹ مازندران نکا - بهشهر روان ۲۸۴ ۸۳
۱۰۰ مازندران بهشهر - نکا روان ۳۲۸ ۸۴
۱۰۱ مازندران نور-نوشهر (نور - سي سنگان) روان ۳۹۱ ۷۲
۱۰۲ مازندران نوشهر-نور (سي سنگان - نور) روان ۳۱۷  

نظر شما