شناسهٔ خبر: 36668 - سرویس جاده‌ای
نسخه قابل چاپ

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور منتشر کرد:

جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان گیلان-۳

جاده ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان گیلان را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راه‌های اصلی و فرعی استان گیلان به شرح زیر است: 

 
ردیف نام استان نام محور وضعیت ترافیک میانگین تردد در ساعت میانگین سرعت
۱ گيلان امامزاده هاشم - رشت روان ۱۸۹ ۸۲
۲ گيلان لنگرود - رودسر روان ۱۸۸ ۷۵
۳ گيلان کوچصفهان - سنگر روان ۷۱ ۷۴
۴ گيلان رشت - فومن روان ۱۶۳ ۷۶
۵ گيلان آزادراه رستم آباد - رود بار روان ۲۳۲ ۱۰۰
۶ گيلان رشت - پير بازار روان ۶۵ ۶۴
۷ گيلان رشت - کوچصفهان روان ۲۱۶ ۷۷
۸ گيلان رشت - خمام نیمه سنگین ۲۷۶ ۶۴
۹ گيلان پير بازار - ضيابر روان ۷۴ ۶۶
۱۰ گيلان رشت - امامزاده هاشم روان ۲۰۴ ۸۶
۱۱ گيلان رودسر - لنگرود روان ۱۰۷ ۶۵
۱۲ گيلان سنگر - کوچصفهان روان ۵۹ ۷۲
۱۳ گيلان فومن - رشت روان ۱۶۳ ۷۵
۱۴ گيلان آزادراه رودبار - رستم آباد روان ۱۹۸ ۹۴
۱۵ گيلان پيربازار - رشت روان ۵۵ ۵۷
۱۶ گيلان کوچصفهان - رشت روان ۲۱۲ ۸۴
۱۷ گيلان خمام - رشت روان ۱۹۸ ۶۹
۱۸ گيلان ضيابر - پير بازار روان ۴۹ ۷۰
۱۹ گيلان آستارا - اردبيل سنگین ۱۰۳ ۶۳
۲۰ گيلان اردبيل - آستارا روان ۷۰ ۸۲
۲۱ گيلان خمام - انزلي نیمه سنگین ۱۹۸ ۶۹
۲۲ گيلان انزلي - رضوانشهر نیمه سنگین ۹۳ ۷۷
۲۳ گيلان انزلي - خمام روان ۲۰۱ ۷۳
۲۴ گيلان رضوانشهر - انزلي نیمه سنگین ۸۳ ۸۰
۲۵ گيلان لاهيجان - آستانه نیمه سنگین ۲۶۷ ۶۶
۲۶ گيلان آستانه - کياشهر روان ۹۴ ۸۹
۲۷ گيلان حسن رود - کياشهر روان ۹۰ ۸۲
۲۸ گيلان کوچصفهان - آستانه روان ۱۸۷ ۷۸
۲۹ گيلان آستانه - لاهيجان سنگین ۳۰۴ ۴۶
۳۰ گيلان کياشهر - آستانه روان ۶۴ ۷۴
۳۱ گيلان کياشهر - حسن رود روان ۶۶ ۷۵
۳۲ گيلان آستانه - کوچصفهان روان ۲۲۴ ۷۸
۳۳ گيلان رستم آباد - رودبار (جاده قديم) روان ۴۴ ۶۲
۳۴ گيلان لوشان - قزوين (جاده قديم) روان ۱۳ ۷۳
۳۵ گيلان آزادراه لوشان - قزوين روان ۱۳۸ ۹۴
۳۶ گيلان منجيل - طارم روان ۲۹ ۸۷
۳۷ گيلان رودبار - منجيل روان ۲۱۸ ۶۶
۳۸ گيلان آزادراه امام زاده هاشم - رودبار روان ۲۲۵ ۸۱
۳۹ گيلان رودبار - رستم آباد (جاده قديم) روان ۳۳ ۷۳
۴۰ گيلان قزوين - لوشان (جاده قديم) روان ۱۴ ۶۷
۴۱ گيلان آزادراه قزوين - لوشان روان ۱۷۷ ۹۴
۴۲ گيلان طارم - منجيل روان ۱۹ ۷۳
۴۳ گيلان منجيل - رودبار روان ۱۷۲ ۷۵
۴۴ گيلان آزادراه رودبار - امام زاده هاشم روان ۱۶۶ ۹۲
۴۵ گيلان کلاچاي - چابکسر روان ۱۳۳ ۸۴
۴۶ گيلان رودسر - کلاچاي روان ۰ ۰
۴۷ گيلان امامزاده هاشم - رستم آباد (جاده قديم) روان ۴۸ ۷۷
۴۸ گيلان منجيل - لوشان (جاده قديم) روان ۴۲ ۶۱
۴۹ گيلان چابکسر - کلاچاي روان ۱۷۷ ۸۶
۵۰ گيلان کلاچاي - رودسر روان ۲۰۹ ۷۳
۵۱ گيلان رستم آباد (جاده قديم) - امامزاده هاشم روان ۱۴ ۶۶
۵۲ گيلان لوشان - منجيل (جاده قديم) روان ۱۰ ۶۲
۵۳ گيلان املش - کلان کلايه روان ۳۲ ۶۷
۵۴ گيلان کلان کلايه - املش روان ۳۶ ۶۲
۵۵ گيلان تالش - آستارا روان ۵۲ ۸۵
۵۶ گيلان اسالم - خلخال روان ۳۷ ۴۶
۵۷ گيلان پونل - اسالم روان ۱۲۵ ۸۷
۵۸ گيلان اسالم - تالش روان ۸۱ ۷۱
۵۹ گيلان آستارا - تالش روان ۸۹ ۶۸
۶۰ گيلان خلخال - اسالم روان ۳۱ ۵۲
۶۱ گيلان اسالم - پونل روان ۱۴۷ ۸۵
۶۲ گيلان تالش - اسالم روان ۱۱۵ ۷۴
۶۳ گيلان ضيابر - پونل نیمه سنگین ۶۹ ۶۰
۶۴ گيلان پونل - ضيابر روان ۵۸ ۷۹
۶۵ گيلان فومن - ضيابر نیمه سنگین ۸۹ ۶۷
۶۶ گيلان فومن - سراوان روان ۶۷ ۷۶
۶۷ گيلان ضيابر - فومن نیمه سنگین ۹۹ ۶۸
۶۸ گيلان سراوان - فومن روان ۶۳ ۸۰
۶۹ گيلان لاهيجان - سياکل نیمه سنگین ۸۱ ۵۰
۷۰ گيلان لاهيجان - لنگرود نیمه سنگین ۲۴۱ ۶۷
۷۱ گيلان سياکل - لاهيجان نیمه سنگین ۹۰ ۵۶
۷۲ گيلان لنگرود - لاهيجان نیمه سنگین ۲۵۵ ۶۸
۷۳ گيلان شلمان - املش روان ۰ ۰
۷۴ گيلان املش - شلمان روان ۰  

نظر شما