شناسهٔ خبر: 36672 - سرویس جاده‌ای
نسخه قابل چاپ

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور منتشر کرد:

جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان تهران-۱

جاده ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان تهران را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راه‌های اصلی و فرعی استان تهران به شرح زیر است:

 

 

ردیف نام استان نام محور وضعیت ترافیک میانگین تردد در ساعت میانگین سرعت
۱ تهران آزادراه قم - گرمسار روان ۳۰ ۱۰۰
۲ تهران تهران - قم (آزادراه) روان ۳۰۶ ۸۹
۳ تهران تهران - ساوه (ابتداي آزادراه) روان ۱۴۶ ۷۹
۴ تهران تهران - جاجرود روان ۱۴۸ ۷۸
۵ تهران تهران - پرديس (ابتداي آزادراه) روان ۶۸ ۸۱
۶ تهران تهران - ‌پرديس (انتهاي آزادراه) روان ۶۴ ۸۱
۷ تهران تهران - پاکدشت روان ۲۸۰ ۸۵
۸ تهران عوارضي تهران - قم روان ۵۵۸ ۶۸
۹ تهران چرمشهر - حسن‌آباد روان ۱۲ ۸۹
۱۰ تهران امام زاده داوود - تهران روان ۲۰ ۶۰
۱۱ تهران تهران - لواسان (طلاييه) روان ۱۲۴ ۶۸
۱۲ تهران تهران - لواسان (سوهانک) روان ۳۲ ۶۷
۱۳ تهران آزادراه تهران - ساوه(پرند) روان ۲۳۲ ۷۱
۱۴ تهران آزادراه گرمسار - قم روان ۲۴ ۱۰۶
۱۵ تهران قم - تهران (آزادراه) روان ۱۳۰ ۹۴
۱۶ تهران ساوه - تهران (ابتداي آزادراه) روان ۱۴۷ ۹۲
۱۷ تهران جاجرود - تهران روان ۱۱۵ ۸۶
۱۸ تهران پرديس - تهران (ابتداي آزادراه) روان ۵۹ ۷۶
۱۹ تهران پرديس - تهران (انتهاي آزادراه) روان ۵۸ ۷۶
۲۰ تهران پاکدشت - تهران روان ۲۱۲ ۸۷
۲۱ تهران قم - تهران عوارضي روان ۲۳۴ ۸۵
۲۲ تهران حسن آباد - چرمشهر روان ۲۱ ۹۶
۲۳ تهران تهران - امام زاده داوود روان ۲۵ ۵۹
۲۴ تهران لواسان - تهران (طلاييه) روان ۳۷ ۷۲
۲۵ تهران لواسان - تهران (سوهانک) روان ۱۰ ۷۶
۲۶ تهران آزادراه ساوه - تهران(پرند) روان ۸۵ ۸۷
۲۷ تهران اسلامشهر - واوان روان ۷۶ ۸۲
۲۸ تهران واوان - اسلامشهر روان ۳۴ ۸۶
۲۹ تهران آبسرد - ايوانکي روان ۹ ۶۴
۳۰ تهران رودهن - دماوند روان ۱۰۶ ۷۰
۳۱ تهران دماوند - فيروزکوه روان ۵۴ ۸۱
۳۲ تهران آبعلي - سه راهي مشاء روان ۵۹ ۶۸
۳۳ تهران سه راهي مشاء - امامزاده هاشم روان ۱۲۲ ۷۸
۳۴ تهران کمربندي جنوبي رودهن (انتهاي پرديس - دماوند) روان ۲۲۷ ۹۲
۳۵ تهران فيروزکوه - سمنان روان ۱۳ ۷۵
۳۶ تهران آبسرد - گيلاوند روان ۳۵ ۱۰۰
۳۷ تهران آبسرد - سربندان روان ۸۷ ۸۳
۳۸ تهران سربندان - امين آباد روان ۵۶ ۸۱
۳۹ تهران دماوند - گيلاوند روان ۳۱۲ ۷۳
۴۰ تهران ايوانکي - آبسرد روان ۸ ۶۶
۴۱ تهران دماوند - رودهن روان ۲۶ ۸۰
۴۲ تهران فيروزکوه - دماوند روان ۳۸ ۸۰
۴۳ تهران سه راهي مشاء - آبعلي نیمه سنگین ۹۲ ۶۹
۴۴ تهران امامزاده هاشم - سه راهي مشاء روان ۴ ۵۸
۴۵ تهران کمربندي جنوبي رودهن (دماوند - انتهاي پرديس) روان ۶۲ ۸۶
۴۶ تهران سمنان - فيروزکوه روان ۱ ۱۰۶
۴۷ تهران گيلاوند - آبسرد روان ۸۱ ۹۸
۴۸ تهران سربندان - آبسرد روان ۲۲ ۸۶
۴۹ تهران امين آباد - سربندان روان ۳۲ ۸۰
۵۰ تهران گيلاوند - دماوند روان ۹۷ ۶۹
۵۱ تهران فيروزکوه - گدوک روان ۶۰ ۷۹
۵۲ تهران سه راهي ارجمند - فيروزکوه روان ۱۸۷ ۹۴
۵۳ تهران گدوک - فيروزکوه روان ۳۸ ۹۲
۵۴ تهران فيروزکوه - سه راهي ارجمند روان ۷۳ ۱۱۷
۵۵ تهران تهران - فشم روان ۷ ۷۴
۵۶ تهران فشم - ميگون روان ۲۹ ۶۱
۵۷ تهران شمشک - ميگون نامشخص    
۵۸ تهران شمشک - ديزين روان ۶ ۴۶
۵۹ تهران فشم - تهران روان ۳۸ ۶۱
۶۰ تهران ميگون - فشم روان ۶ ۵۶
۶۱ تهران ميگون - شمشک نامشخص    
۶۲ تهران ديزين - شمشک روان ۰ ۰
۶۳ تهران تهران - شهريار (چيتگر - باغستان) روان ۱۳۷ ۸۶
۶۴ تهران تهران - شهريار (دپو) روان ۲۲۸ ۹۰
۶۵ تهران شهريار - تهران (چيتگر - باغستان) روان ۲۰۸ ۸۰
۶۶ تهران شهريار (دپو) - تهران روان ۲۵۶ ۹۲
۶۷ تهران تهران - حسن آباد (جاده قديم قم) روان ۲۲ ۶۹
۶۸ تهران رباط کريم - ساوه روان ۴۱ ۸۰
۶۹ تهران حسن آباد - تهران (جاده قديم قم) روان ۳۱ ۸۴
۷۰ تهران ساوه - رباط کريم روان ۲۲ ۸۷
۷۱ تهران همت - وردآورد روان ۲۲۲ ۸۸
۷۲ تهران وردآورد - همت روان ۸۵ ۹۱
۷۳ تهران کمربندي دوم تهران (ورامين - شورآباد) روان ۰ ۰
۷۴ تهران ري - قرچک روان ۱۸۲ ۹۳
۷۵ تهران کمربندي دوم تهران (شورآباد - ورامين) روان ۳۴ ۸۸
۷۶ تهران قرچک - ري روان ۸۴ ۸۸
۷۷ تهران پاکدشت - شريف آباد روان ۲۰۶ ۸۸
۷۸ تهران شريف آباد - پاکدشت روان ۱۳۱ ۸۷
۷۹ تهران آزادراه تهران - کرج (عوارضي قديم) روان ۵۲۳ ۹۴
۸۰ تهران آزادراه کرج - تهران (عوارضي قديم) روان ۹۹۶ ۹۴
۸۱ تهران رودهن - آبعلي روان ۶۲ ۷۵
۸۲ تهران آبعلي - رودهن روان ۴۴ ۷۶
۸۳ تهران وهن آباد - جاده قديم قم روان ۱۳ ۹۸
۸۴ تهران جاده قديم قم - وهن آباد روان ۴ ۸۵
۸۵ تهران آدران - شهريار روان ۴۵ ۶۸
۸۶ تهران شهريار - آدران روان ۵۰ ۷۱
۸۷ تهران ملارد - صفادشت روان ۶۲ ۸۴
۸۸ تهران صفادشت - ملارد روان ۸۲ ۸۹
۸۹ تهران رباط کريم - شهريار روان ۵۹ ۸۴
۹۰ تهران شهريار - رباط کريم روان ۸۳  

نظر شما