شناسهٔ خبر: 36673 - سرویس جاده‌ای
نسخه قابل چاپ

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور منتشر‌کرد:

جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان مازندران-۱

جاده ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان مازندران را برای آگاهی شهروندان منتشر‌کرده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راه‌های اصلی و فرعی استان مازندران به شرح زیر است:

 

 

ردیف نام استان نام محور وضعیت ترافیک میانگین تردد در ساعت میانگین سرعت
۱ مازندران ساري - کياسر (شکتا) روان ۱۲۳ ۷۰
۲ مازندران ساري - قائمشهر روان ۳۴۰ ۸۳
۳ مازندران ساري - نکا روان ۲۸۱ ۸۱
۴ مازندران خزرآباد - ساري روان ۱۰۹ ۸۲
۵ مازندران ساري - جويبار روان ۱۰۰ ۷۵
۶ مازندران سمنان - کياسر روان ۱۰ ۶۳
۷ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (گدوک - ورسک) روان ۱۱۶ ۷۲
۸ مازندران ساري - کياسر (امره) روان ۶۸ ۶۴
۹ مازندران ساري - کياسر (گرماب) روان ۳۱ ۷۰
۱۰ مازندران ساري - کياسر (کياده) روان ۲۵ ۶۹
۱۱ مازندران کياسر - ساري (شکتا) روان ۶۳ ۷۵
۱۲ مازندران قائمشهر - ساري روان ۴۹۲ ۸۴
۱۳ مازندران نکا - ساري روان ۲۷۵ ۸۰
۱۴ مازندران ساري - خزرآباد روان ۱۳۹ ۸۴
۱۵ مازندران جويبار - ساري روان ۱۴۳ ۷۹
۱۶ مازندران کياسر - سمنان روان ۲۶ ۴۹
۱۷ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (ورسک - گدوک) روان ۸۶ ۷۰
۱۸ مازندران کياسر - ساري (امره) روان ۳۵ ۷۴
۱۹ مازندران کياسر - ساري (گرماب) روان ۱۴ ۷۰
۲۰ مازندران کياسر - ساري (کياده) روان ۱۷ ۷۸
۲۱ مازندران بابل - آمل (بزرگراه) روان ۳۵۹ ۸۰
۲۲ مازندران بابل - آمل (قديم) روان ۴۳ ۷۰
۲۳ مازندران گتاب - بابل روان ۱۲۹ ۸۰
۲۴ مازندران آمل - محمودآباد روان ۱۷۱ ۷۷
۲۵ مازندران فريدونکنار - بابل روان ۴۶ ۷۱
۲۶ مازندران رودهن - آمل (پارک جنگلي آمل - آمل) روان ۲۱۰ ۸۲
۲۷ مازندران رودهن - آمل (پلور - گزنک) نیمه سنگین ۱۷۰ ۶۰
۲۸ مازندران آمل - رودهن (پارک جنگلي-سه راه سنگچال) روان ۱۹۱ ۸۲
۲۹ مازندران آمل - رودهن (سه راه سنگچال - شاه زيد) روان ۲۰۵ ۸۹
۳۰ مازندران آمل - رودهن (شاه زيد - سه راه بلده) نامشخص    
۳۱ مازندران آمل - رودهن (سه راه بلده - پنجاب) روان ۱۶۳ ۷۵
۳۲ مازندران آمل - رودهن (پنجاب - گزنک) نامشخص    
۳۳ مازندران آمل - بابل (بزرگراه) روان ۱۷۵ ۸۳
۳۴ مازندران آمل - بابل (قديم) روان ۱۱ ۷۵
۳۵ مازندران بابل - گتاب روان ۱۰۲ ۷۴
۳۶ مازندران محمودآباد - آمل روان ۱۶۲ ۷۷
۳۷ مازندران بابل - فريدونکنار روان ۴۹ ۶۲
۳۸ مازندران آمل - رودهن (آمل - پارک جنگلي آمل) روان ۳۰۱ ۸۴
۳۹ مازندران آمل - رودهن (گزنک - پلور) روان ۱۷ ۵۰
۴۰ مازندران رودهن - آمل (سه راه سنگچال-پارک جنگلي) روان ۱۱۲ ۷۰
۴۱ مازندران رودهن - آمل (شاه زيد - سه راه سنگچال) روان ۱۷۱ ۹۴
۴۲ مازندران رودهن - آمل (سه راه بلده - شاه زيد) نامشخص    
۴۳ مازندران رودهن - آمل (پنجاب - سه راه بلده) روان ۱۱۵ ۸۷
۴۴ مازندران رودهن - آمل (گزنک - پنجاب) نامشخص    
۴۵ مازندران بابل - بابلسر روان ۲۵۸ ۷۰
۴۶ مازندران بابل - قائمشهر روان ۳۴۸ ۸۲
۴۷ مازندران بابل - کياکلا روان ۳۶ ۷۲
۴۸ مازندران بابلسر - بابل روان ۱۹۱ ۵۵
۴۹ مازندران قائمشهر - بابل روان ۲۹۶ ۸۲
۵۰ مازندران کياکلا - بابل روان ۲۵ ۶۸
۵۱ مازندران فريدونکنار - محمودآباد روان ۱۰۱ ۸۳
۵۲ مازندران بابلسر - فريدونکنار نامشخص    
۵۳ مازندران بابلسر - بهنمير روان ۶۱ ۷۹
۵۴ مازندران فريدون کنار - دابودشت روان ۵۴ ۸۰
۵۵ مازندران محمودآباد - فريدونکنار روان ۵۶ ۸۴
۵۶ مازندران فريدونکنار - بابلسر نامشخص    
۵۷ مازندران بهنمير - بابلسر روان ۷۸ ۷۴
۵۸ مازندران دابودشت - فريدون کنار روان ۲۸ ۷۴
۵۹ مازندران بهشهر - گلوگاه (گلستان) روان ۱۴۹ ۸۵
۶۰ مازندران گلوگاه (گلستان) - بهشهر روان ۸۲ ۸۶
۶۱ مازندران محمودآباد - نور روان ۱۴۳ ۸۸
۶۲ مازندران نور - محمودآباد روان ۱۴۵ ۸۴
۶۳ مازندران تنکابن - رامسر روان ۱۲۷ ۶۷
۶۴ مازندران عباس آباد - تنکابن روان ۱۹۷ ۸۱
۶۵ مازندران رامسر - تنکابن روان ۱۱۳ ۶۸
۶۶ مازندران تنکابن - عباس آباد نامشخص    
۶۷ مازندران رامسر - چابکسر روان ۲۱۵ ۸۱
۶۸ مازندران چابکسر - رامسر روان ۱۶۱ ۷۷
۶۹ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (قائمشهر - شيرگاه) روان ۲۲۲ ۸۴
۷۰ مازندران چالوس - کرج (دوآب - مرزن آباد) روان ۱۷۲ ۷۳
۷۱ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (شيرگاه - پل سفيد) روان ۱۳۲ ۸۰
۷۲ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (پل سفيد - گرزين خيل) روان ۸۱ ۷۸
۷۳ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (گرزين خيل - ورسک) روان ۸۴ ۷۳
۷۴ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (شيرگاه - قائمشهر) روان ۱۲۵ ۶۸
۷۵ مازندران کرج - چالوس (مرزن آباد - دوآب) روان ۸۸ ۷۴
۷۶ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (پل سفيد - شيرگاه) روان ۷۰ ۸۶
۷۷ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (گرزين خيل - پل سفيد) روان ۶۵ ۷۹
۷۸ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (ورسک - گرزين خيل) روان ۸۹ ۷۵
۷۹ مازندران جويبار - قائمشهر روان ۲۷ ۶۸
۸۰ مازندران قائمشهر - جويبار روان ۴۱ ۷۱
۸۱ مازندران نور - نوشهر روان ۱۴۲ ۸۰
۸۲ مازندران نوشهر - نور روان ۱۳۵ ۸۰
۸۳ مازندران کمربندي نوشهر - چالوس روان ۲۶۳ ۷۱
۸۴ مازندران کمربندي چالوس - نوشهر روان ۲۱۰ ۷۲
۸۵ مازندران چالوس - کرج (چالوس - دوآب) روان ۸۹ ۴۹
۸۶ مازندران چالوس - عباس آباد روان ۲۰۶ ۷۱
۸۷ مازندران آزادراه شمال - تهران (چالوس - مرزن آباد) روان ۲۰۹ ۸۵
۸۸ مازندران کرج - چالوس (مکارود - مرزن آباد) روان ۱۱۴ ۵۳
۸۹ مازندران چالوس - کرج (هزارچم - سياه بيشه) نیمه سنگین ۱۷۴ ۳۴
۹۰ مازندران چالوس - کرج (سياه بيشه - کندوان) نیمه سنگین ۱۷۳ ۴۵
۹۱ مازندران چالوس - کرج (مکارود - هزارچم) نیمه سنگین ۱۹۲ ۴۲
۹۲ مازندران کرج - چالوس (دوآب - چالوس) روان ۵۴ ۵۷
۹۳ مازندران عباس آباد - چالوس روان ۱۸۵ ۶۶
۹۴ مازندران آزادراه تهران - شمال (مرزن اباد - چالوس) روان ۱۴۶ ۸۳
۹۵ مازندران چالوس - کرج (مرزن آباد - مکارود) نیمه سنگین ۳۲۳ ۶۶
۹۶ مازندران کرج - چالوس (سياه بيشه - هزارچم) نیمه سنگین ۱۶۰ ۳۹
۹۷ مازندران کرج - چالوس (کندوان - سياه بيشه) روان ۱۳۹ ۵۶
۹۸ مازندران کرج - چالوس (هزارچم- مکارود) نامشخص    
۹۹ مازندران نکا - بهشهر روان ۱۲۶ ۹۰
۱۰۰ مازندران بهشهر - نکا روان ۱۵۱ ۸۵
۱۰۱ مازندران نور-نوشهر (نور - سي سنگان) روان ۱۱۹ ۷۹
۱۰۲ مازندران نوشهر-نور (سي سنگان - نور) روان ۹۳  

 

نظر شما