شناسهٔ خبر: 36676 - سرویس جاده‌ای
نسخه قابل چاپ

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور منتشر‌کرد:

جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان گیلان-۱

جاده ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان گیلان را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راه‌های اصلی و فرعی استان گیلان به شرح زیر است:

 

 

ردیف نام استان نام محور وضعیت ترافیک میانگین تردد در ساعت میانگین سرعت
۱ گيلان امامزاده هاشم - رشت روان ۸۹ ۸۳
۲ گيلان لنگرود - رودسر روان ۹۳ ۸۱
۳ گيلان کوچصفهان - سنگر روان ۵۲ ۷۶
۴ گيلان رشت - فومن روان ۹۷ ۷۶
۵ گيلان آزادراه رستم آباد - رود بار روان ۸۸ ۱۰۵
۶ گيلان رشت - پير بازار روان ۳۶ ۶۴
۷ گيلان رشت - کوچصفهان روان ۱۰۲ ۸۱
۸ گيلان رشت - خمام روان ۱۰۶ ۸۱
۹ گيلان پير بازار - ضيابر روان ۲۶ ۷۱
۱۰ گيلان رشت - امامزاده هاشم روان ۱۲۴ ۹۳
۱۱ گيلان رودسر - لنگرود روان ۶۱ ۷۸
۱۲ گيلان سنگر - کوچصفهان روان ۱۵ ۷۶
۱۳ گيلان فومن - رشت روان ۷۴ ۷۴
۱۴ گيلان آزادراه رودبار - رستم آباد روان ۶۰ ۹۳
۱۵ گيلان پيربازار - رشت روان ۳۲ ۷۲
۱۶ گيلان کوچصفهان - رشت روان ۸۵ ۸۶
۱۷ گيلان خمام - رشت روان ۶۱ ۷۱
۱۸ گيلان ضيابر - پير بازار روان ۳۳ ۸۱
۱۹ گيلان آستارا - اردبيل روان ۲۰ ۸۲
۲۰ گيلان اردبيل - آستارا روان ۱۱ ۸۸
۲۱ گيلان خمام - انزلي روان ۷۷ ۷۹
۲۲ گيلان انزلي - رضوانشهر روان ۳۱ ۸۴
۲۳ گيلان انزلي - خمام روان ۴۸ ۷۸
۲۴ گيلان رضوانشهر - انزلي روان ۱۹ ۸۴
۲۵ گيلان لاهيجان - آستانه روان ۱۴۱ ۷۶
۲۶ گيلان آستانه - کياشهر روان ۱۹ ۸۲
۲۷ گيلان حسن رود - کياشهر روان ۱۰ ۶۹
۲۸ گيلان کوچصفهان - آستانه روان ۸۲ ۸۶
۲۹ گيلان آستانه - لاهيجان روان ۱۱۱ ۷۰
۳۰ گيلان کياشهر - آستانه روان ۱۵ ۷۷
۳۱ گيلان کياشهر - حسن رود روان ۲۹ ۶۹
۳۲ گيلان آستانه - کوچصفهان روان ۱۲۲ ۸۳
۳۳ گيلان رستم آباد - رودبار (جاده قديم) روان ۱۷ ۶۶
۳۴ گيلان لوشان - قزوين (جاده قديم) روان ۹ ۶۰
۳۵ گيلان آزادراه لوشان - قزوين روان ۲۷ ۱۰۳
۳۶ گيلان منجيل - طارم روان ۱ ۵۲
۳۷ گيلان رودبار - منجيل روان ۱۰۸ ۷۹
۳۸ گيلان آزادراه امام زاده هاشم - رودبار روان ۶۲ ۸۶
۳۹ گيلان رودبار - رستم آباد (جاده قديم) روان ۱۴ ۷۵
۴۰ گيلان قزوين - لوشان (جاده قديم) روان ۷ ۸۱
۴۱ گيلان آزادراه قزوين - لوشان روان ۸۸ ۹۶
۴۲ گيلان طارم - منجيل روان ۴ ۶۶
۴۳ گيلان منجيل - رودبار روان ۱۱۰ ۷۰
۴۴ گيلان آزادراه رودبار - امام زاده هاشم روان ۷۷ ۱۰۱
۴۵ گيلان کلاچاي - چابکسر روان ۵۵ ۸۷
۴۶ گيلان رودسر - کلاچاي روان ۰ ۰
۴۷ گيلان امامزاده هاشم - رستم آباد (جاده قديم) روان ۱۵ ۷۷
۴۸ گيلان منجيل - لوشان (جاده قديم) روان ۱۳ ۶۴
۴۹ گيلان چابکسر - کلاچاي روان ۹۰ ۸۹
۵۰ گيلان کلاچاي - رودسر روان ۹۲ ۷۸
۵۱ گيلان رستم آباد (جاده قديم) - امامزاده هاشم روان ۱۳ ۷۱
۵۲ گيلان لوشان - منجيل (جاده قديم) روان ۷ ۶۰
۵۳ گيلان املش - کلان کلايه روان ۲۱ ۷۰
۵۴ گيلان کلان کلايه - املش روان ۱۳ ۷۲
۵۵ گيلان تالش - آستارا روان ۲۶ ۹۴
۵۶ گيلان اسالم - خلخال روان ۳ ۷۴
۵۷ گيلان پونل - اسالم روان ۵۳ ۹۰
۵۸ گيلان اسالم - تالش روان ۵۷ ۷۶
۵۹ گيلان آستارا - تالش روان ۲۷ ۹۶
۶۰ گيلان خلخال - اسالم روان ۱ ۵۹
۶۱ گيلان اسالم - پونل روان ۵۷ ۸۲
۶۲ گيلان تالش - اسالم روان ۵۲ ۸۷
۶۳ گيلان ضيابر - پونل روان ۲۳ ۷۴
۶۴ گيلان پونل - ضيابر روان ۳۰ ۸۴
۶۵ گيلان فومن - ضيابر روان ۳۱ ۸۳
۶۶ گيلان فومن - سراوان روان ۳۵ ۷۶
۶۷ گيلان ضيابر - فومن روان ۳۷ ۷۷
۶۸ گيلان سراوان - فومن روان ۳۵ ۸۱
۶۹ گيلان لاهيجان - سياکل روان ۵۱ ۵۳
۷۰ گيلان لاهيجان - لنگرود روان ۴۲ ۸۶
۷۱ گيلان سياکل - لاهيجان روان ۳۹ ۵۴
۷۲ گيلان لنگرود - لاهيجان روان ۲۳ ۷۸
۷۳ گيلان شلمان - املش روان ۰ ۰
۷۴ گيلان املش - شلمان روان ۰  

نظر شما