شناسهٔ خبر: 36711 - سرویس جاده‌ای
نسخه قابل چاپ

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور منتشر کرد:

جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان مازندران-۱

ترافیک جاده سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان مازندران را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راه‌های اصلی و فرعی استان مازندران به شرح زیر است:

 

 

ردیف نام استان نام محور وضعیت ترافیک میانگین تردد در ساعت میانگین سرعت
۱ مازندران ساري - کياسر (شکتا) نامشخص    
۲ مازندران ساري - قائمشهر نامشخص    
۳ مازندران ساري - نکا نامشخص    
۴ مازندران خزرآباد - ساري روان ۹۲ ۷۶
۵ مازندران ساري - جويبار روان ۶۶ ۷۵
۶ مازندران سمنان - کياسر نامشخص    
۷ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (گدوک - ورسک) نامشخص    
۸ مازندران ساري - کياسر (امره) نیمه سنگین ۱۶۵ ۶۰
۹ مازندران ساري - کياسر (گرماب) روان ۴۰ ۷۲
۱۰ مازندران ساري - کياسر (کياده) روان ۴۴ ۵۴
۱۱ مازندران کياسر - ساري (شکتا) نامشخص    
۱۲ مازندران قائمشهر - ساري نامشخص    
۱۳ مازندران نکا - ساري نامشخص    
۱۴ مازندران ساري - خزرآباد روان ۱۱۴ ۸۱
۱۵ مازندران جويبار - ساري نامشخص    
۱۶ مازندران کياسر - سمنان نامشخص    
۱۷ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (ورسک - گدوک) نامشخص    
۱۸ مازندران کياسر - ساري (امره) روان ۲۴ ۷۱
۱۹ مازندران کياسر - ساري (گرماب) روان ۱۷ ۸۰
۲۰ مازندران کياسر - ساري (کياده) روان ۱۶ ۷۹
۲۱ مازندران بابل - آمل (بزرگراه) روان ۲۳۸ ۷۶
۲۲ مازندران بابل - آمل (قديم) روان ۴۳ ۶۲
۲۳ مازندران گتاب - بابل نامشخص    
۲۴ مازندران آمل - محمودآباد روان ۱۷۴ ۷۹
۲۵ مازندران فريدونکنار - بابل نامشخص    
۲۶ مازندران رودهن - آمل (پارک جنگلي آمل - آمل) روان ۱۲۳ ۸۳
۲۷ مازندران رودهن - آمل (پلور - گزنک) نامشخص    
۲۸ مازندران آمل - رودهن (پارک جنگلي-سه راه سنگچال) روان ۱۶ ۲
۲۹ مازندران آمل - رودهن (سه راه سنگچال - شاه زيد) روان ۲۱۲ ۹۰
۳۰ مازندران آمل - رودهن (شاه زيد - سه راه بلده) نامشخص    
۳۱ مازندران آمل - رودهن (سه راه بلده - پنجاب) روان ۱۸۶ ۷۱
۳۲ مازندران آمل - رودهن (پنجاب - گزنک) نامشخص    
۳۳ مازندران آمل - بابل (بزرگراه) روان ۲۴۲ ۸۱
۳۴ مازندران آمل - بابل (قديم) روان ۲۶ ۶۸
۳۵ مازندران بابل - گتاب نامشخص    
۳۶ مازندران محمودآباد - آمل روان ۱۶۳ ۷۸
۳۷ مازندران بابل - فريدونکنار نامشخص    
۳۸ مازندران آمل - رودهن (آمل - پارک جنگلي آمل) روان ۳۷۵ ۸۳
۳۹ مازندران آمل - رودهن (گزنک - پلور) نامشخص    
۴۰ مازندران رودهن - آمل (سه راه سنگچال-پارک جنگلي) روان ۱۰۹ ۷۰
۴۱ مازندران رودهن - آمل (شاه زيد - سه راه سنگچال) روان ۱۲۲ ۹۶
۴۲ مازندران رودهن - آمل (سه راه بلده - شاه زيد) نامشخص    
۴۳ مازندران رودهن - آمل (پنجاب - سه راه بلده) روان ۸۰ ۸۳
۴۴ مازندران رودهن - آمل (گزنک - پنجاب) نامشخص    
۴۵ مازندران بابل - بابلسر روان ۱۱۷ ۶۸
۴۶ مازندران بابل - قائمشهر روان ۳۳۷ ۸۱
۴۷ مازندران بابل - کياکلا روان ۳۵ ۷۲
۴۸ مازندران بابلسر - بابل روان ۱۴۶ ۵۴
۴۹ مازندران قائمشهر - بابل نامشخص    
۵۰ مازندران کياکلا - بابل روان ۲۶ ۶۳
۵۱ مازندران فريدونکنار - محمودآباد روان ۱۰۴ ۷۶
۵۲ مازندران بابلسر - فريدونکنار روان ۱۰۲ ۷۹
۵۳ مازندران بابلسر - بهنمير نامشخص    
۵۴ مازندران فريدون کنار - دابودشت روان ۳۵ ۸۴
۵۵ مازندران محمودآباد - فريدونکنار روان ۸۰ ۸۵
۵۶ مازندران فريدونکنار - بابلسر روان ۱۱۰ ۷۸
۵۷ مازندران بهنمير - بابلسر نامشخص    
۵۸ مازندران دابودشت - فريدون کنار روان ۲۹ ۶۹
۵۹ مازندران بهشهر - گلوگاه (گلستان) روان ۱۰۹ ۸۳
۶۰ مازندران گلوگاه (گلستان) - بهشهر روان ۵۸ ۸۹
۶۱ مازندران محمودآباد - نور روان ۱۴۷ ۷۶
۶۲ مازندران نور - محمودآباد روان ۱۳۷ ۸۳
۶۳ مازندران تنکابن - رامسر روان ۱۳۶ ۶۶
۶۴ مازندران عباس آباد - تنکابن نامشخص    
۶۵ مازندران رامسر - تنکابن روان ۱۳۶ ۶۴
۶۶ مازندران تنکابن - عباس آباد نامشخص    
۶۷ مازندران رامسر - چابکسر نامشخص    
۶۸ مازندران چابکسر - رامسر نامشخص    
۶۹ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (قائمشهر - شيرگاه) روان ۲۵۷ ۸۶
۷۰ مازندران چالوس - کرج (دوآب - مرزن آباد) روان ۱۶۹ ۷۶
۷۱ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (شيرگاه - پل سفيد) روان ۱۶۸ ۷۹
۷۲ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (پل سفيد - گرزين خيل) روان ۱۴۱ ۷۶
۷۳ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (گرزين خيل - ورسک) روان ۱۲۳ ۷۱
۷۴ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (شيرگاه - قائمشهر) روان ۹۱ ۶۹
۷۵ مازندران کرج - چالوس (مرزن آباد - دوآب) روان ۹۸ ۷۰
۷۶ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (پل سفيد - شيرگاه) روان ۹۹ ۸۳
۷۷ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (گرزين خيل - پل سفيد) روان ۸۶ ۶۸
۷۸ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (ورسک - گرزين خيل) روان ۸۷ ۷۶
۷۹ مازندران جويبار - قائمشهر روان ۴۱ ۶۷
۸۰ مازندران قائمشهر - جويبار روان ۶۳ ۶۸
۸۱ مازندران نور - نوشهر روان ۱۰۲ ۸۳
۸۲ مازندران نوشهر - نور روان ۹۱ ۸۳
۸۳ مازندران کمربندي نوشهر - چالوس روان ۲۰۵ ۷۲
۸۴ مازندران کمربندي چالوس - نوشهر روان ۱۱۸ ۷۳
۸۵ مازندران چالوس - کرج (چالوس - دوآب) روان ۱۰۷ ۴۶
۸۶ مازندران چالوس - عباس آباد روان ۱۱۸ ۷۴
۸۷ مازندران آزادراه شمال - تهران (چالوس - مرزن آباد) روان ۳۱۷ ۸۵
۸۸ مازندران کرج - چالوس (مکارود - مرزن آباد) نامشخص    
۸۹ مازندران چالوس - کرج (هزارچم - سياه بيشه) نیمه سنگین ۱۵۷ ۳۰
۹۰ مازندران چالوس - کرج (سياه بيشه - کندوان) نیمه سنگین ۱۵۴ ۴۴
۹۱ مازندران چالوس - کرج (مکارود - هزارچم) نیمه سنگین ۱۶۷ ۳۹
۹۲ مازندران کرج - چالوس (دوآب - چالوس) روان ۴۱ ۶۲
۹۳ مازندران عباس آباد - چالوس روان ۱۸۰ ۶۸
۹۴ مازندران آزادراه تهران - شمال (مرزن اباد - چالوس) روان ۸۴ ۸۹
۹۵ مازندران چالوس - کرج (مرزن آباد - مکارود) نامشخص    
۹۶ مازندران کرج - چالوس (سياه بيشه - هزارچم) روان ۱۰۰ ۳۷
۹۷ مازندران کرج - چالوس (کندوان - سياه بيشه) روان ۱۱۵ ۵۲
۹۸ مازندران کرج - چالوس (هزارچم- مکارود) نامشخص    
۹۹ مازندران نکا - بهشهر روان ۰ ۰
۱۰۰ مازندران بهشهر - نکا روان ۱۷۰ ۸۳
۱۰۱ مازندران نور-نوشهر (نور - سي سنگان) روان ۱۳۱ ۷۸
۱۰۲ مازندران نوشهر-نور (سي سنگان - نور) روان ۱۳۸ ۷۹

 

نظر شما