شناسهٔ خبر: 36720 - سرویس جاده‌ای
نسخه قابل چاپ

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور منتشر کرد:

جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان گیلان-۲

ترافیک جاده سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان گیلان را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راه‌های اصلی و فرعی استان گیلان به شرح زیر است:

 

 

ردیف نام استان نام محور وضعیت ترافیک میانگین تردد در ساعت میانگین سرعت
۱ گيلان امامزاده هاشم - رشت روان ۱۵۴ ۸۶
۲ گيلان لنگرود - رودسر روان ۱۸۲ ۷۸
۳ گيلان کوچصفهان - سنگر نیمه سنگین ۸۳ ۷۱
۴ گيلان رشت - فومن روان ۱۶۳ ۷۷
۵ گيلان آزادراه رستم آباد - رود بار روان ۲۵۱ ۹۹
۶ گيلان رشت - پير بازار روان ۷۲ ۶۶
۷ گيلان رشت - کوچصفهان روان ۱۵۳ ۷۷
۸ گيلان رشت - خمام روان ۳۰ ۷۴
۹ گيلان پير بازار - ضيابر روان ۶۶ ۶۶
۱۰ گيلان رشت - امامزاده هاشم روان ۱۴۳ ۷۱
۱۱ گيلان رودسر - لنگرود نیمه سنگین ۲۴۶ ۷۲
۱۲ گيلان سنگر - کوچصفهان روان ۳۰ ۶۹
۱۳ گيلان فومن - رشت روان ۱۱۴ ۷۷
۱۴ گيلان آزادراه رودبار - رستم آباد روان ۱۱۶ ۹۵
۱۵ گيلان پيربازار - رشت روان ۴۷ ۶۰
۱۶ گيلان کوچصفهان - رشت روان ۱۷۵ ۸۱
۱۷ گيلان خمام - رشت روان ۲۹ ۷۸
۱۸ گيلان ضيابر - پير بازار نیمه سنگین ۸۶ ۶۷
۱۹ گيلان آستارا - اردبيل روان ۴۳ ۷۳
۲۰ گيلان اردبيل - آستارا روان ۶۲ ۷۲
۲۱ گيلان خمام - انزلي نیمه سنگین ۱۹۳ ۷۱
۲۲ گيلان انزلي - رضوانشهر نیمه سنگین ۸۳ ۷۴
۲۳ گيلان انزلي - خمام روان ۱۲۹ ۷۵
۲۴ گيلان رضوانشهر - انزلي نیمه سنگین ۷۵ ۷۵
۲۵ گيلان لاهيجان - آستانه نیمه سنگین ۲۶۱ ۶۵
۲۶ گيلان آستانه - کياشهر روان ۷۰ ۸۰
۲۷ گيلان حسن رود - کياشهر روان ۵۳ ۷۷
۲۸ گيلان کوچصفهان - آستانه روان ۲۰۳ ۸۱
۲۹ گيلان آستانه - لاهيجان روان ۲۲۲ ۶۵
۳۰ گيلان کياشهر - آستانه روان ۶۵ ۷۹
۳۱ گيلان کياشهر - حسن رود روان ۸۱ ۷۵
۳۲ گيلان آستانه - کوچصفهان روان ۲۲۲ ۷۷
۳۳ گيلان رستم آباد - رودبار (جاده قديم) روان ۳۸ ۶۷
۳۴ گيلان لوشان - قزوين (جاده قديم) روان ۱۳ ۷۰
۳۵ گيلان آزادراه لوشان - قزوين روان ۱۵۷ ۸۹
۳۶ گيلان منجيل - طارم روان ۲۳ ۸۲
۳۷ گيلان رودبار - منجيل نیمه سنگین ۲۶۴ ۶۷
۳۸ گيلان آزادراه امام زاده هاشم - رودبار روان ۲۰۷ ۸۲
۳۹ گيلان رودبار - رستم آباد (جاده قديم) روان ۲۸ ۶۷
۴۰ گيلان قزوين - لوشان (جاده قديم) روان ۱۱ ۷۴
۴۱ گيلان آزادراه قزوين - لوشان روان ۱۱۷ ۹۶
۴۲ گيلان طارم - منجيل روان ۲۰ ۶۴
۴۳ گيلان منجيل - رودبار روان ۱۲۲ ۷۲
۴۴ گيلان آزادراه رودبار - امام زاده هاشم روان ۵۴ ۹۷
۴۵ گيلان کلاچاي - چابکسر نیمه سنگین ۱۵۰ ۸۱
۴۶ گيلان رودسر - کلاچاي روان ۰ ۰
۴۷ گيلان امامزاده هاشم - رستم آباد ( جاده قديم) روان ۴۴ ۷۳
۴۸ گيلان منجيل - لوشان ( جاده قديم) روان ۱۶ ۶۸
۴۹ گيلان چابکسر - کلاچاي روان ۱۸۴ ۸۳
۵۰ گيلان کلاچاي - رودسر روان ۱۹۹ ۷۳
۵۱ گيلان رستم آباد (جاده قديم) - امامزاده هاشم روان ۳۱ ۶۰
۵۲ گيلان لوشان - منجيل (جاده قديم) روان ۲۸ ۵۶
۵۳ گيلان املش - کلان کلايه روان ۲۲ ۶۵
۵۴ گيلان کلان کلايه - املش روان ۲۵ ۷۱
۵۵ گيلان تالش - آستارا روان ۷۰ ۸۲
۵۶ گيلان اسالم - خلخال روان ۲۹ ۵۹
۵۷ گيلان پونل - اسالم روان ۱۳۰ ۸۷
۵۸ گيلان اسالم - تالش روان ۱۲۷ ۶۶
۵۹ گيلان آستارا - تالش روان ۸۱ ۸۵
۶۰ گيلان خلخال - اسالم روان ۲۲ ۵۷
۶۱ گيلان اسالم - پونل روان ۱۱۳ ۸۹
۶۲ گيلان تالش - اسالم روان ۱۴۲ ۷۷
۶۳ گيلان ضيابر - پونل روان ۶۷ ۶۵
۶۴ گيلان پونل - ضيابر روان ۵۹ ۷۴
۶۵ گيلان فومن - ضيابر نیمه سنگین ۸۲ ۷۲
۶۶ گيلان فومن - سراوان نیمه سنگین ۹۹ ۶۹
۶۷ گيلان ضيابر - فومن نیمه سنگین ۸۸ ۶۵
۶۸ گيلان سراوان - فومن روان ۴۴ ۷۸
۶۹ گيلان لاهيجان - سياکل نیمه سنگین ۸۴ ۵۳
۷۰ گيلان لاهيجان - لنگرود روان ۶۱ ۹۶
۷۱ گيلان سياکل - لاهيجان نیمه سنگین ۸۲ ۵۷
۷۲ گيلان لنگرود - لاهيجان روان ۷۲ ۸۴
۷۳ گيلان شلمان - املش روان ۰ ۰
۷۴ گيلان املش - شلمان روان ۰ ۰

 

نظر شما