شناسهٔ خبر: 36721 - سرویس جاده‌ای
نسخه قابل چاپ

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور منتشر کرد:

جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان مازندران-۲

ترافیک جاده سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان مازندران را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راه‌های اصلی و فرعی استان مازندران به شرح زیر است:

 

 

ردیف نام استان نام محور وضعیت ترافیک میانگین تردد در ساعت میانگین سرعت
۱ مازندران ساري - کياسر (شکتا) نامشخص    
۲ مازندران ساري - قائمشهر نامشخص    
۳ مازندران ساري - نکا نامشخص    
۴ مازندران خزرآباد - ساري روان ۲۲۸ ۷۶
۵ مازندران ساري - جويبار نامشخص    
۶ مازندران سمنان - کياسر روان ۶۳ ۵۶
۷ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (گدوک - ورسک) روان ۲۰۰ ۶۳
۸ مازندران ساري - کياسر (امره) نیمه سنگین ۱۹۳ ۵۸
۹ مازندران ساري - کياسر (گرماب) روان ۹۰ ۶۷
۱۰ مازندران ساري - کياسر (کياده) روان ۷۰ ۶۲
۱۱ مازندران کياسر - ساري (شکتا) نامشخص    
۱۲ مازندران قائمشهر - ساري نامشخص    
۱۳ مازندران نکا - ساري نامشخص    
۱۴ مازندران ساري - خزرآباد روان ۳۲۲ ۷۳
۱۵ مازندران جويبار - ساري نامشخص    
۱۶ مازندران کياسر - سمنان روان ۷۵ ۵۴
۱۷ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (ورسک - گدوک) روان ۳۸۸ ۶۶
۱۸ مازندران کياسر - ساري (امره) روان ۷۰ ۶۲
۱۹ مازندران کياسر - ساري (گرماب) روان ۳۷ ۷۰
۲۰ مازندران کياسر - ساري (کياده) روان ۳۳ ۶۷
۲۱ مازندران بابل - آمل (بزرگراه) نیمه سنگین ۶۷۸ ۶۵
۲۲ مازندران بابل - آمل (قديم) روان ۷۲ ۶۷
۲۳ مازندران گتاب - بابل روان ۱۲۸ ۸۱
۲۴ مازندران آمل - محمودآباد روان ۳۹۸ ۶۷
۲۵ مازندران فريدونکنار - بابل روان ۵۷ ۶۱
۲۶ مازندران رودهن - آمل (پارک جنگلي آمل - آمل) روان ۵۴ ۷۲
۲۷ مازندران رودهن - آمل (پلور - گزنک) نیمه سنگین ۱۰۸ ۵۴
۲۸ مازندران آمل - رودهن (پارک جنگلي-سه راه سنگچال) روان ۲۹۱ ۶۴
۲۹ مازندران آمل - رودهن (سه راه سنگچال - شاه زيد) نیمه سنگین ۴۸۵ ۷۷
۳۰ مازندران آمل - رودهن (شاه زيد - سه راه بلده) نامشخص    
۳۱ مازندران آمل - رودهن (سه راه بلده - پنجاب) روان ۲۱۴ ۷۰
۳۲ مازندران آمل - رودهن (پنجاب - گزنک) نامشخص    
۳۳ مازندران آمل - بابل (بزرگراه) روان ۵۵۰ ۷۴
۳۴ مازندران آمل - بابل (قديم) روان ۷۵ ۶۷
۳۵ مازندران بابل - گتاب روان ۲۰۰ ۶۶
۳۶ مازندران محمودآباد - آمل روان ۳۱۶ ۷۱
۳۷ مازندران بابل - فريدونکنار روان ۶۸ ۵۶
۳۸ مازندران آمل - رودهن (آمل - پارک جنگلي آمل) روان ۴۹۹ ۸۲
۳۹ مازندران آمل - رودهن (گزنک - پلور) روان ۲۹ ۷۶
۴۰ مازندران رودهن - آمل (سه راه سنگچال-پارک جنگلي) روان ۳ ۸۵
۴۱ مازندران رودهن - آمل (شاه زيد - سه راه سنگچال) روان ۱۲۲ ۹۴
۴۲ مازندران رودهن - آمل (سه راه بلده - شاه زيد) نامشخص    
۴۳ مازندران رودهن - آمل (پنجاب - سه راه بلده) روان ۱۰۱ ۸۵
۴۴ مازندران رودهن - آمل (گزنک - پنجاب) نامشخص    
۴۵ مازندران بابل - بابلسر روان ۵۵۳ ۶۳
۴۶ مازندران بابل - قائمشهر نیمه سنگین ۷۳۱ ۷۶
۴۷ مازندران بابل - کياکلا روان ۵۱ ۶۸
۴۸ مازندران بابلسر - بابل روان ۴۸۰ ۵۱
۴۹ مازندران قائمشهر - بابل نامشخص    
۵۰ مازندران کياکلا - بابل روان ۵۵ ۶۹
۵۱ مازندران فريدونکنار - محمودآباد روان ۲۲۳ ۷۷
۵۲ مازندران بابلسر - فريدونکنار روان ۳۶۷ ۶۷
۵۳ مازندران بابلسر - بهنمير نامشخص    
۵۴ مازندران فريدون کنار - دابودشت روان ۱۱۳ ۷۵
۵۵ مازندران محمودآباد - فريدونکنار روان ۱۷۹ ۷۷
۵۶ مازندران فريدونکنار - بابلسر روان ۲۷۰ ۶۷
۵۷ مازندران بهنمير - بابلسر نامشخص    
۵۸ مازندران دابودشت - فريدون کنار روان ۸۵ ۷۲
۵۹ مازندران بهشهر - گلوگاه (گلستان) روان ۳۱۲ ۸۲
۶۰ مازندران گلوگاه (گلستان) - بهشهر روان ۲۶۴ ۸۴
۶۱ مازندران محمودآباد - نور نیمه سنگین ۴۵۰ ۱۰۰
۶۲ مازندران نور - محمودآباد روان ۳۳۲ ۷۸
۶۳ مازندران تنکابن - رامسر روان ۱۷۱ ۵۸
۶۴ مازندران عباس آباد - تنکابن روان ۵۰۴ ۷۲
۶۵ مازندران رامسر - تنکابن روان ۱۷۱ ۵۷
۶۶ مازندران تنکابن - عباس آباد نامشخص    
۶۷ مازندران رامسر - چابکسر روان ۴۶۸ ۷۵
۶۸ مازندران چابکسر - رامسر روان ۳۵۹ ۷۳
۶۹ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (قائمشهر - شيرگاه) نامشخص    
۷۰ مازندران چالوس - کرج (دوآب - مرزن آباد) روان ۲۵۹ ۶۷
۷۱ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (شيرگاه - پل سفيد) روان ۲۸۴ ۷۷
۷۲ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (پل سفيد - گرزين خيل) روان ۳۰۷ ۶۶
۷۳ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (گرزين خيل - ورسک) روان ۳۰۳ ۷۱
۷۴ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (شيرگاه - قائمشهر) نامشخص    
۷۵ مازندران کرج - چالوس (مرزن آباد - دوآب) روان ۱۴۴ ۶۷
۷۶ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (پل سفيد - شيرگاه) روان ۱۵۱ ۸۴
۷۷ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (گرزين خيل - پل سفيد) روان ۱۳۸ ۷۵
۷۸ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (ورسک - گرزين خيل) روان ۱۲۷ ۷۷
۷۹ مازندران جويبار - قائمشهر روان ۹۸ ۶۲
۸۰ مازندران قائمشهر - جويبار نیمه سنگین ۱۵۱ ۶۱
۸۱ مازندران نور - نوشهر روان ۳۱۰ ۷۶
۸۲ مازندران نوشهر - نور روان ۳۰۳ ۷۲
۸۳ مازندران کمربندي نوشهر - چالوس نامشخص    
۸۴ مازندران کمربندي چالوس - نوشهر نامشخص    
۸۵ مازندران چالوس - کرج (چالوس - دوآب) سنگین ۲۳۵ ۴۱
۸۶ مازندران چالوس - عباس آباد روان ۳۲۸ ۶۵
۸۷ مازندران آزادراه شمال - تهران (چالوس - مرزن آباد) روان ۲۹۷ ۸۱
۸۸ مازندران کرج - چالوس (مکارود - مرزن آباد) روان ۱۲۷ ۵۳
۸۹ مازندران چالوس - کرج (هزارچم - سياه بيشه) نیمه سنگین ۱۷۴ ۳۳
۹۰ مازندران چالوس - کرج (سياه بيشه - کندوان) نیمه سنگین ۱۶۶ ۳۹
۹۱ مازندران چالوس - کرج (مکارود - هزارچم) نیمه سنگین ۱۷۹ ۴۲
۹۲ مازندران کرج - چالوس (دوآب - چالوس) روان ۷۵ ۶۵
۹۳ مازندران عباس آباد - چالوس روان ۳۰۷ ۶۰
۹۴ مازندران آزادراه تهران - شمال (مرزن اباد - چالوس) روان ۱۶۳ ۸۰
۹۵ مازندران چالوس - کرج (مرزن آباد - مکارود) نیمه سنگین ۲۶۷ ۵۸
۹۶ مازندران کرج - چالوس (سياه بيشه - هزارچم) روان ۱۰۵ ۳۶
۹۷ مازندران کرج - چالوس (کندوان - سياه بيشه) روان ۶۹ ۵۹
۹۸ مازندران کرج - چالوس (هزارچم- مکارود) نامشخص    
۹۹ مازندران نکا - بهشهر روان ۰ ۰
۱۰۰ مازندران بهشهر - نکا روان ۳۴۰ ۸۴
۱۰۱ مازندران نور-نوشهر (نور - سي سنگان) روان ۳۲۲ ۷۱
۱۰۲ مازندران نوشهر-نور (سي سنگان - نور) روان ۲۶۵ ۷۰

 

نظر شما