شناسهٔ خبر: 36727 - سرویس جاده‌ای
نسخه قابل چاپ

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور منتشر کرد:

جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان گیلان-۳

ترافیک جاده سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان گیلان را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راه‌های اصلی و فرعی استان گیلان به شرح زیر است:

 

 

ردیف نام استان نام محور وضعیت ترافیک میانگین تردد در ساعت میانگین سرعت
۱ گيلان امامزاده هاشم - رشت روان ۱۶۷ ۸۴
۲ گيلان لنگرود - رودسر روان ۱۷۰ ۸۰
۳ گيلان کوچصفهان - سنگر نیمه سنگین ۹۰ ۷۱
۴ گيلان رشت - فومن روان ۱۵۶ ۷۵
۵ گيلان آزادراه رستم آباد - رود بار روان ۳۰۱ ۹۵
۶ گيلان رشت - پير بازار روان ۸۳ ۶۳
۷ گيلان رشت - کوچصفهان نیمه سنگین ۲۵۴ ۷۶
۸ گيلان رشت - خمام نیمه سنگین ۲۶۵ ۶۴
۹ گيلان پير بازار - ضيابر نیمه سنگین ۷۷ ۶۴
۱۰ گيلان رشت - امامزاده هاشم سنگین ۹۱ ۲۳
۱۱ گيلان رودسر - لنگرود نیمه سنگین ۲۲۹ ۷۴
۱۲ گيلان سنگر - کوچصفهان روان ۳۳ ۷۵
۱۳ گيلان فومن - رشت روان ۱۵۸ ۷۵
۱۴ گيلان آزادراه رودبار - رستم آباد روان ۱۱۸ ۹۸
۱۵ گيلان پيربازار - رشت روان ۶۷ ۵۷
۱۶ گيلان کوچصفهان - رشت روان ۱۷۲ ۸۲
۱۷ گيلان خمام - رشت نیمه سنگین ۲۲۰ ۶۶
۱۸ گيلان ضيابر - پير بازار روان ۵۵ ۷۳
۱۹ گيلان آستارا - اردبيل سنگین ۱۰۵ ۶۱
۲۰ گيلان اردبيل - آستارا نیمه سنگین ۸۳ ۹۲
۲۱ گيلان خمام - انزلي روان ۱۲۸ ۷۳
۲۲ گيلان انزلي - رضوانشهر نیمه سنگین ۹۹ ۷۰
۲۳ گيلان انزلي - خمام روان ۱۹۱ ۷۰
۲۴ گيلان رضوانشهر - انزلي نیمه سنگین ۸۴ ۶۹
۲۵ گيلان لاهيجان - آستانه نیمه سنگین ۲۵۳ ۶۰
۲۶ گيلان آستانه - کياشهر روان ۷۹ ۸۴
۲۷ گيلان حسن رود - کياشهر روان ۹۰ ۶۹
۲۸ گيلان کوچصفهان - آستانه روان ۱۹۹ ۸۱
۲۹ گيلان آستانه - لاهيجان نیمه سنگین ۲۴۴ ۶۲
۳۰ گيلان کياشهر - آستانه روان ۸۰ ۷۹
۳۱ گيلان کياشهر - حسن رود روان ۸۵ ۷۱
۳۲ گيلان آستانه - کوچصفهان نیمه سنگین ۲۳۴ ۷۶
۳۳ گيلان رستم آباد - رودبار (جاده قديم) روان ۴۶ ۷۰
۳۴ گيلان لوشان - قزوين (جاده قديم) روان ۳۷ ۷۸
۳۵ گيلان آزادراه لوشان - قزوين نیمه سنگین ۲۹۱ ۸۶
۳۶ گيلان منجيل - طارم روان ۵ ۹۱
۳۷ گيلان رودبار - منجيل نیمه سنگین ۲۷۵ ۶۰
۳۸ گيلان آزادراه امام زاده هاشم - رودبار نیمه سنگین ۲۵۳ ۸۱
۳۹ گيلان رودبار - رستم آباد (جاده قديم) روان ۲۱ ۷۱
۴۰ گيلان قزوين - لوشان (جاده قديم) روان ۹ ۷۶
۴۱ گيلان آزادراه قزوين - لوشان روان ۱۱۹ ۹۹
۴۲ گيلان طارم - منجيل روان ۱۲ ۶۶
۴۳ گيلان منجيل - رودبار روان ۱۲۱ ۷۷
۴۴ گيلان آزادراه رودبار - امام زاده هاشم روان ۱۲۷ ۱۰۱
۴۵ گيلان کلاچاي - چابکسر روان ۱۵۶ ۸۲
۴۶ گيلان رودسر - کلاچاي روان ۰ ۰
۴۷ گيلان امامزاده هاشم - رستم آباد ( جاده قديم) روان ۴۷ ۷۷
۴۸ گيلان منجيل - لوشان ( جاده قديم) روان ۲۶ ۵۹
۴۹ گيلان چابکسر - کلاچاي روان ۱۶۱ ۸۳
۵۰ گيلان کلاچاي - رودسر روان ۲۱۲ ۷۴
۵۱ گيلان رستم آباد (جاده قديم) - امامزاده هاشم روان ۱۶ ۶۹
۵۲ گيلان لوشان - منجيل (جاده قديم) روان ۱۰ ۴۵
۵۳ گيلان املش - کلان کلايه روان ۴۲ ۶۲
۵۴ گيلان کلان کلايه - املش روان ۲۸ ۶۷
۵۵ گيلان تالش - آستارا روان ۷۵ ۸۵
۵۶ گيلان اسالم - خلخال روان ۲۷ ۵۱
۵۷ گيلان پونل - اسالم روان ۱۲۰ ۸۸
۵۸ گيلان اسالم - تالش روان ۸۶ ۷۲
۵۹ گيلان آستارا - تالش روان ۸۸ ۹۳
۶۰ گيلان خلخال - اسالم روان ۳۰ ۵۴
۶۱ گيلان اسالم - پونل روان ۱۶۷ ۸۹
۶۲ گيلان تالش - اسالم روان ۱۴۲ ۷۹
۶۳ گيلان ضيابر - پونل روان ۶۹ ۶۹
۶۴ گيلان پونل - ضيابر نیمه سنگین ۹۷ ۷۳
۶۵ گيلان فومن - ضيابر نیمه سنگین ۸۹ ۷۱
۶۶ گيلان فومن - سراوان راه بندان ۴۴ ۱۲
۶۷ گيلان ضيابر - فومن نیمه سنگین ۹۳ ۷۱
۶۸ گيلان سراوان - فومن روان ۳۸ ۷۰
۶۹ گيلان لاهيجان - سياکل نیمه سنگین ۸۱ ۶۰
۷۰ گيلان لاهيجان - لنگرود سنگین ۹۶ ۳۵
۷۱ گيلان سياکل - لاهيجان روان ۶۴ ۵۷
۷۲ گيلان لنگرود - لاهيجان روان ۲۲۰ ۷۲
۷۳ گيلان شلمان - املش روان ۰ ۰
۷۴ گيلان املش - شلمان روان ۰ ۰

 

نظر شما