شناسهٔ خبر: 36728 - سرویس جاده‌ای
نسخه قابل چاپ

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور منتشر کرد:

جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان مازندران-۳

جاده ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان مازندران را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راه‌های اصلی و فرعی استان مازندران به شرح زیر است:

 

 

ردیف نام استان نام محور وضعیت ترافیک میانگین تردد در ساعت میانگین سرعت
۱ مازندران ساري - کياسر (شکتا) روان ۳۰۷ ۷۲
۲ مازندران ساري - قائمشهر نامشخص    
۳ مازندران ساري - نکا روان ۴۷۸ ۸۳
۴ مازندران خزرآباد - ساري روان ۳۱۳ ۷۶
۵ مازندران ساري - جويبار روان ۱۷۶ ۷۱
۶ مازندران سمنان - کياسر روان ۵۷ ۶۰
۷ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (گدوک - ورسک) روان ۲۰۸ ۶۳
۸ مازندران ساري - کياسر (امره) روان ۱۴۸ ۵۸
۹ مازندران ساري - کياسر (گرماب) روان ۶۳ ۷۲
۱۰ مازندران ساري - کياسر (کياده) روان ۷۹ ۵۷
۱۱ مازندران کياسر - ساري (شکتا) روان ۲۸۰ ۷۱
۱۲ مازندران قائمشهر - ساري نامشخص    
۱۳ مازندران نکا - ساري روان ۵۲۶ ۸۱
۱۴ مازندران ساري - خزرآباد روان ۳۳۳ ۷۲
۱۵ مازندران جويبار - ساري روان ۳۱۵ ۶۹
۱۶ مازندران کياسر - سمنان روان ۴۳ ۵۴
۱۷ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (ورسک - گدوک) روان ۴۲۵ ۶۷
۱۸ مازندران کياسر - ساري (امره) نیمه سنگین ۲۱۴ ۶۰
۱۹ مازندران کياسر - ساري (گرماب) روان ۱۱۰ ۶۶
۲۰ مازندران کياسر - ساري (کياده) روان ۸۹ ۵۴
۲۱ مازندران بابل - آمل (بزرگراه) روان ۵۴۲ ۶۷
۲۲ مازندران بابل - آمل (قديم) روان ۷۱ ۷۰
۲۳ مازندران گتاب - بابل نامشخص    
۲۴ مازندران آمل - محمودآباد روان ۴۲۹ ۷۱
۲۵ مازندران فريدونکنار - بابل روان ۶۰ ۶۳
۲۶ مازندران رودهن - آمل (پارک جنگلي آمل - آمل) روان ۲۷۰ ۷۸
۲۷ مازندران رودهن - آمل (پلور - گزنک) نامشخص    
۲۸ مازندران آمل - رودهن (پارک جنگلي-سه راه سنگچال) راه بندان ۳۸ ۳
۲۹ مازندران آمل - رودهن (سه راه سنگچال - شاه زيد) روان ۴۰۴ ۸۳
۳۰ مازندران آمل - رودهن (شاه زيد - سه راه بلده) نامشخص    
۳۱ مازندران آمل - رودهن (سه راه بلده - پنجاب) روان ۱۸۱ ۷۱
۳۲ مازندران آمل - رودهن (پنجاب - گزنک) نامشخص    
۳۳ مازندران آمل - بابل (بزرگراه) روان ۵۴۸ ۷۶
۳۴ مازندران آمل - بابل (قديم) روان ۹۰ ۷۴
۳۵ مازندران بابل - گتاب نامشخص    
۳۶ مازندران محمودآباد - آمل روان ۳۷۱ ۷۲
۳۷ مازندران بابل - فريدونکنار روان ۷۲ ۶۴
۳۸ مازندران آمل - رودهن (آمل - پارک جنگلي آمل) روان ۵۵۵ ۸۰
۳۹ مازندران آمل - رودهن (گزنک - پلور) نامشخص    
۴۰ مازندران رودهن - آمل (سه راه سنگچال-پارک جنگلي) سنگین ۲۶ ۳۵
۴۱ مازندران رودهن - آمل (شاه زيد - سه راه سنگچال) روان ۱۸۶ ۹۷
۴۲ مازندران رودهن - آمل (سه راه بلده - شاه زيد) نامشخص    
۴۳ مازندران رودهن - آمل (پنجاب - سه راه بلده) روان ۱۲۵ ۸۶
۴۴ مازندران رودهن - آمل (گزنک - پنجاب) نامشخص    
۴۵ مازندران بابل - بابلسر روان ۵۷۱ ۶۴
۴۶ مازندران بابل - قائمشهر روان ۶۶۷ ۷۷
۴۷ مازندران بابل - کياکلا روان ۵۴ ۶۴
۴۸ مازندران بابلسر - بابل روان ۵۵۵ ۵۲
۴۹ مازندران قائمشهر - بابل نامشخص    
۵۰ مازندران کياکلا - بابل روان ۶۳ ۵۸
۵۱ مازندران فريدونکنار - محمودآباد روان ۲۴۶ ۷۷
۵۲ مازندران بابلسر - فريدونکنار نیمه سنگین ۳۹۶ ۵۷
۵۳ مازندران بابلسر - بهنمير نامشخص    
۵۴ مازندران فريدون کنار - دابودشت روان ۷۶ ۷۵
۵۵ مازندران محمودآباد - فريدونکنار روان ۲۴۳ ۷۹
۵۶ مازندران فريدونکنار - بابلسر نیمه سنگین ۳۸۵ ۶۳
۵۷ مازندران بهنمير - بابلسر نامشخص    
۵۸ مازندران دابودشت - فريدون کنار روان ۸۴ ۷۳
۵۹ مازندران بهشهر - گلوگاه (گلستان) روان ۳۸۸ ۸۲
۶۰ مازندران گلوگاه (گلستان) - بهشهر روان ۲۶۰ ۸۶
۶۱ مازندران محمودآباد - نور نیمه سنگین ۳۷۵ ۶۶
۶۲ مازندران نور - محمودآباد نیمه سنگین ۴۸۰ ۷۱
۶۳ مازندران تنکابن - رامسر روان ۲۱۴ ۵۹
۶۴ مازندران عباس آباد - تنکابن روان ۴۵۵ ۷۱
۶۵ مازندران رامسر - تنکابن روان ۱۸۲ ۵۷
۶۶ مازندران تنکابن - عباس آباد نامشخص    
۶۷ مازندران رامسر - چابکسر روان ۴۸۶ ۷۳
۶۸ مازندران چابکسر - رامسر روان ۴۴۹ ۷۱
۶۹ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (قائمشهر - شيرگاه) روان ۴۳۹ ۷۸
۷۰ مازندران چالوس - کرج (دوآب - مرزن آباد) راه بندان ۷۱ ۵
۷۱ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (شيرگاه - پل سفيد) روان ۴۱۴ ۷۴
۷۲ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (پل سفيد - گرزين خيل) روان ۳۱۰ ۶۳
۷۳ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (گرزين خيل - ورسک) روان ۳۱۵ ۷۲
۷۴ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (شيرگاه - قائمشهر) روان ۱۶۰ ۶۴
۷۵ مازندران کرج - چالوس (مرزن آباد - دوآب) روان ۷۷ ۶۱
۷۶ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (پل سفيد - شيرگاه) روان ۱۷۸ ۸۳
۷۷ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (گرزين خيل - پل سفيد) روان ۱۴۶ ۷۷
۷۸ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (ورسک - گرزين خيل) روان ۱۳۴ ۷۹
۷۹ مازندران جويبار - قائمشهر روان ۱۱۴ ۶۲
۸۰ مازندران قائمشهر - جويبار روان ۸۵ ۶۹
۸۱ مازندران نور - نوشهر روان ۳۴۲ ۷۶
۸۲ مازندران نوشهر - نور روان ۳۰۰ ۷۳
۸۳ مازندران کمربندي نوشهر - چالوس روان ۴۲۰ ۶۶
۸۴ مازندران کمربندي چالوس - نوشهر روان ۴۳۲ ۷۱
۸۵ مازندران چالوس - کرج (چالوس - دوآب) نیمه سنگین ۱۶۶ ۴۴
۸۶ مازندران چالوس - عباس آباد روان ۲۸۳ ۶۲
۸۷ مازندران آزادراه شمال - تهران (چالوس - مرزن آباد) روان ۲۸۹ ۸۴
۸۸ مازندران کرج - چالوس (مکارود - مرزن آباد) روان ۲۷ ۷۶
۸۹ مازندران چالوس - کرج (هزارچم - سياه بيشه) نیمه سنگین ۳۰۰ ۴۸
۹۰ مازندران چالوس - کرج (سياه بيشه - کندوان) سنگین ۲۴۰ ۴۵
۹۱ مازندران چالوس - کرج (مکارود - هزارچم) نیمه سنگین ۱۸۵ ۴۸
۹۲ مازندران کرج - چالوس (دوآب - چالوس) روان ۸۱ ۵۰
۹۳ مازندران عباس آباد - چالوس روان ۳۶۳ ۶۰
۹۴ مازندران آزادراه تهران - شمال (مرزن اباد - چالوس) روان ۸۳ ۸۳
۹۵ مازندران چالوس - کرج (مرزن آباد - مکارود) نیمه سنگین ۳۴۱ ۶۳
۹۶ مازندران کرج - چالوس (سياه بيشه - هزارچم) روان ۱ ۶۳
۹۷ مازندران کرج - چالوس (کندوان - سياه بيشه) روان ۰ ۰
۹۸ مازندران کرج - چالوس (هزارچم- مکارود) نامشخص    
۹۹ مازندران نکا - بهشهر روان ۰ ۰
۱۰۰ مازندران بهشهر - نکا روان ۲۸۱ ۸۶
۱۰۱ مازندران نور-نوشهر (نور - سي سنگان) روان ۳۱۶ ۷۴
۱۰۲ مازندران نوشهر-نور (سي سنگان - نور) روان ۳۱۷ ۷۳

 

نظر شما