شناسهٔ خبر: 36738 - سرویس جاده‌ای
نسخه قابل چاپ

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور منتشر کرد:

جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان تهران-۱

جاده ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان تهران را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راه‌های اصلی و فرعی استان تهران به شرح زیر است:

 

 

ردیف نام استان نام محور وضعیت ترافیک میانگین تردد در ساعت میانگین سرعت
۱ تهران آزادراه قم - گرمسار روان ۲۵ ۹۶
۲ تهران تهران - قم (آزادراه) روان ۱۶۱ ۹۰
۳ تهران تهران - ساوه (ابتداي آزادراه) روان ۱۳۲ ۸۰
۴ تهران تهران - جاجرود روان ۵۷ ۶۶
۵ تهران تهران - پرديس (ابتداي آزادراه) روان ۴۱ ۷۶
۶ تهران تهران - ‍پرديس (انتهاي آزادراه) روان ۳۰ ۷۴
۷ تهران تهران - پاکدشت روان ۲۰۰ ۸۶
۸ تهران عوارضي تهران - قم روان ۳۰۵ ۷۲
۹ تهران چرمشهر - حسن‌آباد روان ۱۱ ۹۱
۱۰ تهران امام زاده داوود - تهران روان ۱۷ ۵۶
۱۱ تهران تهران - لواسان (طلاييه) روان ۸۸ ۶۷
۱۲ تهران تهران - لواسان (سوهانک) روان ۲۰ ۶۲
۱۳ تهران آزادراه تهران - ساوه(پرند) روان ۱۲۹ ۷۱
۱۴ تهران آزادراه گرمسار - قم روان ۲۲ ۱۰۱
۱۵ تهران قم - تهران (آزادراه) روان ۱۳۱ ۹۳
۱۶ تهران ساوه - تهران (ابتداي آزادراه) روان ۱۲۰ ۹۵
۱۷ تهران جاجرود - تهران روان ۷۹ ۸۲
۱۸ تهران پرديس - تهران (ابتداي آزادراه) روان ۷۲ ۷۶
۱۹ تهران پرديس - تهران (انتهاي آزادراه) روان ۹۳ ۷۸
۲۰ تهران پاکدشت - تهران روان ۱۸۲ ۸۱
۲۱ تهران قم - تهران عوارضي روان ۲۶۰ ۸۲
۲۲ تهران حسن آباد - چرمشهر روان ۱۱ ۹۵
۲۳ تهران تهران - امام زاده داوود روان ۱۵ ۵۴
۲۴ تهران لواسان - تهران (طلاييه) روان ۳۶ ۷۱
۲۵ تهران لواسان - تهران (سوهانک) روان ۱۶ ۷۲
۲۶ تهران آزادراه ساوه - تهران(پرند) روان ۸۱ ۸۸
۲۷ تهران اسلامشهر - واوان روان ۲۹ ۷۴
۲۸ تهران واوان - اسلامشهر روان ۱۹ ۹۵
۲۹ تهران آبسرد - ايوانکي روان ۳ ۵۸
۳۰ تهران رودهن - دماوند نامشخص    
۳۱ تهران دماوند - فيروزکوه روان ۴۰ ۷۵
۳۲ تهران آبعلي - سه راهي مشاء روان ۲۰ ۶۷
۳۳ تهران سه راهي مشاء - امامزاده هاشم روان ۳۲ ۷۳
۳۴ تهران کمربندي جنوبي رودهن (انتهاي پرديس - دماوند) روان ۱۰۷ ۸۵
۳۵ تهران فيروزکوه - سمنان روان ۱۳ ۷۸
۳۶ تهران آبسرد - گيلاوند روان ۶۹ ۹۶
۳۷ تهران آبسرد - سربندان نامشخص    
۳۸ تهران سربندان - امين آباد روان ۲۴ ۷۶
۳۹ تهران دماوند - گيلاوند روان ۱۵۶ ۷۲
۴۰ تهران ايوانکي - آبسرد روان ۱۱ ۶۵
۴۱ تهران دماوند - رودهن روان ۶۰ ۸۴
۴۲ تهران فيروزکوه - دماوند روان ۹۱ ۷۸
۴۳ تهران سه راهي مشاء - آبعلي روان ۵۷ ۶۹
۴۴ تهران امامزاده هاشم - سه راهي مشاء روان ۲ ۶۳
۴۵ تهران کمربندي جنوبي رودهن (دماوند - انتهاي پرديس) روان ۱۳۷ ۸۰
۴۶ تهران سمنان - فيروزکوه روان ۶ ۸۳
۴۷ تهران گيلاوند - آبسرد روان ۳۲ ۸۷
۴۸ تهران سربندان - آبسرد نامشخص    
۴۹ تهران امين آباد - سربندان روان ۹۱ ۸۰
۵۰ تهران گيلاوند - دماوند روان ۲۰۱ ۸۳
۵۱ تهران فيروزکوه - گدوک روان ۳۱ ۷۷
۵۲ تهران سه راهي ارجمند - فيروزکوه روان ۸۵ ۸۸
۵۳ تهران گدوک - فيروزکوه روان ۸۲ ۹۰
۵۴ تهران فيروزکوه - سه راهي ارجمند روان ۲۳۶ ۱۱۲
۵۵ تهران تهران - فشم روان ۹ ۴۹
۵۶ تهران فشم - ميگون روان ۲۴ ۵۱
۵۷ تهران شمشک - ميگون نامشخص    
۵۸ تهران شمشک - ديزين روان ۰ ۰
۵۹ تهران فشم - تهران روان ۲۵ ۵۸
۶۰ تهران ميگون - فشم روان ۱۹ ۴۶
۶۱ تهران ميگون - شمشک نامشخص    
۶۲ تهران ديزين - شمشک روان ۰ ۰
۶۳ تهران تهران - شهريار (چيتگر - باغستان) روان ۹۸ ۸۳
۶۴ تهران تهران - شهريار (دپو) روان ۱۶۱ ۸۵
۶۵ تهران شهريار - تهران (چيتگر - باغستان) روان ۱۲۵ ۸۱
۶۶ تهران شهريار (دپو) - تهران روان ۱۲۸ ۸۷
۶۷ تهران تهران - حسن آباد (جاده قديم قم) روان ۲۰ ۷۳
۶۸ تهران رباط کريم - ساوه روان ۲۰ ۷۲
۶۹ تهران حسن آباد - تهران (جاده قديم قم) روان ۲۴ ۹۳
۷۰ تهران ساوه - رباط کريم روان ۱۱ ۸۹
۷۱ تهران همت - وردآورد روان ۱۳۹ ۸۲
۷۲ تهران وردآورد - همت روان ۸۸ ۸۶
۷۳ تهران کمربندي دوم تهران (ورامين - شورآباد) روان ۰ ۰
۷۴ تهران ري - قرچک روان ۱۴۲ ۸۶
۷۵ تهران کمربندي دوم تهران (شورآباد - ورامين) روان ۲۰ ۸۴
۷۶ تهران قرچک - ري روان ۵۸ ۷۷
۷۷ تهران پاکدشت - شريف آباد روان ۱۱۵ ۸۶
۷۸ تهران شريف آباد - پاکدشت روان ۱۰۰ ۸۸
۷۹ تهران آزادراه تهران - کرج (عوارضي قديم) روان ۶۰۶ ۹۷
۸۰ تهران آزادراه کرج - تهران (عوارضي قديم) روان ۸۸۸ ۸۷
۸۱ تهران رودهن - آبعلي روان ۲۰ ۷۱
۸۲ تهران آبعلي - رودهن روان ۶۹ ۷۰
۸۳ تهران وهن آباد - جاده قديم قم روان ۶ ۹۴
۸۴ تهران جاده قديم قم - وهن آباد روان ۳ ۶۹
۸۵ تهران آدران - شهريار روان ۴۵ ۷۲
۸۶ تهران شهريار - آدران روان ۳۹ ۷۲
۸۷ تهران ملارد - صفادشت روان ۵۱ ۷۷
۸۸ تهران صفادشت - ملارد روان ۴۹ ۹۱
۸۹ تهران رباط کريم - شهريار روان ۴۲ ۸۳
۹۰ تهران شهريار - رباط کريم روان ۵۰ ۸۷

 

نظر شما