شناسهٔ خبر: 36742 - سرویس جاده‌ای
نسخه قابل چاپ

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور منتشر کرد:

جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان گیلان-۱

جاده ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان گیلان را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راه‌های اصلی و فرعی استان گیلان به شرح زیر است:

 

 

ردیف نام استان نام محور وضعیت ترافیک میانگین تردد در ساعت میانگین سرعت
۱ گيلان امامزاده هاشم - رشت روان ۴۲ ۸۶
۲ گيلان لنگرود - رودسر روان ۵۲ ۸۰
۳ گيلان کوچصفهان - سنگر روان ۶۸ ۷۷
۴ گيلان رشت - فومن روان ۶۳ ۷۶
۵ گيلان آزادراه رستم آباد - رود بار روان ۲۱۰ ۱۰۱
۶ گيلان رشت - پير بازار روان ۲۵ ۶۰
۷ گيلان رشت - کوچصفهان روان ۸۳ ۷۵
۸ گيلان رشت - خمام روان ۸۰ ۷۹
۹ گيلان پير بازار - ضيابر روان ۱۵ ۷۲
۱۰ گيلان رشت - امامزاده هاشم روان ۲۲۰ ۸۳
۱۱ گيلان رودسر - لنگرود روان ۹۱ ۷۶
۱۲ گيلان سنگر - کوچصفهان روان ۹ ۷۶
۱۳ گيلان فومن - رشت روان ۵۶ ۷۵
۱۴ گيلان آزادراه رودبار - رستم آباد روان ۳۷ ۹۰
۱۵ گيلان پيربازار - رشت روان ۲۹ ۵۴
۱۶ گيلان کوچصفهان - رشت روان ۶۸ ۸۰
۱۷ گيلان خمام - رشت روان ۵۶ ۷۷
۱۸ گيلان ضيابر - پير بازار روان ۱۳ ۷۹
۱۹ گيلان آستارا - اردبيل روان ۲۰ ۸۸
۲۰ گيلان اردبيل - آستارا روان ۳۳ ۷۲
۲۱ گيلان خمام - انزلي روان ۴۶ ۸۰
۲۲ گيلان انزلي - رضوانشهر روان ۱۶ ۸۲
۲۳ گيلان انزلي - خمام روان ۵۰ ۷۹
۲۴ گيلان رضوانشهر - انزلي روان ۱۵ ۸۱
۲۵ گيلان لاهيجان - آستانه روان ۱۱۳ ۶۹
۲۶ گيلان آستانه - کياشهر روان ۱۲ ۷۵
۲۷ گيلان حسن رود - کياشهر روان ۹ ۸۴
۲۸ گيلان کوچصفهان - آستانه روان ۴۰ ۸۶
۲۹ گيلان آستانه - لاهيجان روان ۷۹ ۷۱
۳۰ گيلان کياشهر - آستانه روان ۲۹ ۷۵
۳۱ گيلان کياشهر - حسن رود روان ۱۹ ۸۴
۳۲ گيلان آستانه - کوچصفهان روان ۱۱۱ ۸۵
۳۳ گيلان رستم آباد - رودبار (جاده قديم) روان ۱۳ ۷۳
۳۴ گيلان لوشان - قزوين (جاده قديم) روان ۷ ۵۲
۳۵ گيلان آزادراه لوشان - قزوين روان ۱۱۰ ۹۳
۳۶ گيلان منجيل - طارم روان ۴ ۶۸
۳۷ گيلان رودبار - منجيل روان ۲۰۹ ۷۰
۳۸ گيلان آزادراه امام زاده هاشم - رودبار روان ۹۱ ۷۶
۳۹ گيلان رودبار - رستم آباد (جاده قديم) روان ۱۰ ۷۲
۴۰ گيلان قزوين - لوشان (جاده قديم) روان ۷ ۶۶
۴۱ گيلان آزادراه قزوين - لوشان روان ۳۳ ۸۹
۴۲ گيلان طارم - منجيل روان ۷ ۷۱
۴۳ گيلان منجيل - رودبار روان ۴۷ ۷۳
۴۴ گيلان آزادراه رودبار - امام زاده هاشم روان ۳۰ ۹۸
۴۵ گيلان کلاچاي - چابکسر روان ۵۰ ۷۹
۴۶ گيلان رودسر - کلاچاي روان ۰ ۰
۴۷ گيلان امامزاده هاشم - رستم آباد ( جاده قديم) روان ۲۳ ۷۳
۴۸ گيلان منجيل - لوشان ( جاده قديم) روان ۱۱ ۶۶
۴۹ گيلان چابکسر - کلاچاي روان ۶۵ ۸۵
۵۰ گيلان کلاچاي - رودسر روان ۸۰ ۷۴
۵۱ گيلان رستم آباد (جاده قديم) - امامزاده هاشم روان ۵ ۵۸
۵۲ گيلان لوشان - منجيل (جاده قديم) روان ۳۹ ۷۵
۵۳ گيلان املش - کلان کلايه روان ۱۰ ۶۷
۵۴ گيلان کلان کلايه - املش روان ۶ ۷۶
۵۵ گيلان تالش - آستارا روان ۲۸ ۸۸
۵۶ گيلان اسالم - خلخال روان ۴ ۶۷
۵۷ گيلان پونل - اسالم روان ۳۴ ۸۱
۵۸ گيلان اسالم - تالش روان ۱۵ ۸۴
۵۹ گيلان آستارا - تالش روان ۲۹ ۹۴
۶۰ گيلان خلخال - اسالم روان ۴ ۶۰
۶۱ گيلان اسالم - پونل روان ۴۵ ۸۰
۶۲ گيلان تالش - اسالم روان ۳۲ ۷۶
۶۳ گيلان ضيابر - پونل روان ۱۳ ۶۸
۶۴ گيلان پونل - ضيابر روان ۲۸ ۸۳
۶۵ گيلان فومن - ضيابر روان ۲۵ ۷۶
۶۶ گيلان فومن - سراوان نیمه سنگین ۷۷ ۷۶
۶۷ گيلان ضيابر - فومن روان ۳۱ ۸۱
۶۸ گيلان سراوان - فومن روان ۱۱ ۷۶
۶۹ گيلان لاهيجان - سياکل روان ۵۷ ۵۶
۷۰ گيلان لاهيجان - لنگرود روان ۵۷ ۸۸
۷۱ گيلان سياکل - لاهيجان روان ۱۷ ۶۴
۷۲ گيلان لنگرود - لاهيجان روان ۲۳ ۸۱
۷۳ گيلان شلمان - املش روان ۰ ۰
۷۴ گيلان املش - شلمان روان ۰ ۰

 

نظر شما