شناسهٔ خبر: 36743 - سرویس جاده‌ای
نسخه قابل چاپ

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور منتشر کرد:

جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان مازندران-۱

ترافیک جاده سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان مازندران را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.

ه گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راه‌های اصلی و فرعی استان مازندران به شرح زیر است:

 

 

ردیف نام استان نام محور وضعیت ترافیک میانگین تردد در ساعت میانگین سرعت
۱ مازندران ساري - کياسر (شکتا) روان ۱۱۰ ۶۶
۲ مازندران ساري - قائمشهر روان ۳۱۶ ۸۰
۳ مازندران ساري - نکا روان ۲۲۶ ۸۲
۴ مازندران خزرآباد - ساري روان ۱۰۱ ۷۷
۵ مازندران ساري - جويبار روان ۵۰ ۷۱
۶ مازندران سمنان - کياسر روان ۱۴ ۶۲
۷ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (گدوک - ورسک) روان ۶۸ ۶۱
۸ مازندران ساري - کياسر (امره) روان ۶۳ ۵۸
۹ مازندران ساري - کياسر (گرماب) روان ۳۷ ۶۹
۱۰ مازندران ساري - کياسر (کياده) روان ۳۹ ۶۰
۱۱ مازندران کياسر - ساري (شکتا) روان ۶۲ ۶۶
۱۲ مازندران قائمشهر - ساري روان ۳۴۱ ۸۰
۱۳ مازندران نکا - ساري روان ۱۹۳ ۷۶
۱۴ مازندران ساري - خزرآباد روان ۹۴ ۷۷
۱۵ مازندران جويبار - ساري روان ۱۰۲ ۶۴
۱۶ مازندران کياسر - سمنان روان ۸ ۴۷
۱۷ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (ورسک - گدوک) روان ۲۹۴ ۵۹
۱۸ مازندران کياسر - ساري (امره) روان ۵۵ ۶۲
۱۹ مازندران کياسر - ساري (گرماب) روان ۲۳ ۶۴
۲۰ مازندران کياسر - ساري (کياده) روان ۱۵ ۷۱
۲۱ مازندران بابل - آمل (بزرگراه) روان ۲۳۰ ۷۴
۲۲ مازندران بابل - آمل (قديم) روان ۲۱ ۶۷
۲۳ مازندران گتاب - بابل روان ۱۰۹ ۷۳
۲۴ مازندران آمل - محمودآباد روان ۱۲۷ ۷۶
۲۵ مازندران فريدونکنار - بابل نامشخص    
۲۶ مازندران رودهن - آمل (پارک جنگلي آمل - آمل) روان ۹۰ ۷۷
۲۷ مازندران رودهن - آمل (پلور - گزنک) روان ۶۵ ۵۴
۲۸ مازندران آمل - رودهن (پارک جنگلي-سه راه سنگچال) روان ۱۵ ۲
۲۹ مازندران آمل - رودهن (سه راه سنگچال - شاه زيد) روان ۲۱۱ ۸۸
۳۰ مازندران آمل - رودهن (شاه زيد - سه راه بلده) نامشخص    
۳۱ مازندران آمل - رودهن (سه راه بلده - پنجاب) روان ۱۹۸ ۷۲
۳۲ مازندران آمل - رودهن (پنجاب - گزنک) نامشخص    
۳۳ مازندران آمل - بابل (بزرگراه) روان ۲۳۰ ۷۹
۳۴ مازندران آمل - بابل (قديم) روان ۱۷ ۶۵
۳۵ مازندران بابل - گتاب روان ۷۳ ۷۲
۳۶ مازندران محمودآباد - آمل روان ۱۲۲ ۷۵
۳۷ مازندران بابل - فريدونکنار نامشخص    
۳۸ مازندران آمل - رودهن (آمل - پارک جنگلي آمل) روان ۲۶۳ ۸۴
۳۹ مازندران آمل - رودهن (گزنک - پلور) روان ۴۶ ۴۹
۴۰ مازندران رودهن - آمل (سه راه سنگچال-پارک جنگلي) روان ۴۷ ۵۲
۴۱ مازندران رودهن - آمل (شاه زيد - سه راه سنگچال) روان ۶۰ ۹۴
۴۲ مازندران رودهن - آمل (سه راه بلده - شاه زيد) نامشخص    
۴۳ مازندران رودهن - آمل (پنجاب - سه راه بلده) روان ۳۱ ۸۰
۴۴ مازندران رودهن - آمل (گزنک - پنجاب) نامشخص    
۴۵ مازندران بابل - بابلسر روان ۲۰۷ ۶۷
۴۶ مازندران بابل - قائمشهر روان ۳۲۴ ۸۱
۴۷ مازندران بابل - کياکلا روان ۲۸ ۶۹
۴۸ مازندران بابلسر - بابل روان ۲۲۳ ۵۴
۴۹ مازندران قائمشهر - بابل روان ۲۲۶ ۷۶
۵۰ مازندران کياکلا - بابل روان ۳۰ ۶۹
۵۱ مازندران فريدونکنار - محمودآباد روان ۷۹ ۷۴
۵۲ مازندران بابلسر - فريدونکنار روان ۱۲۷ ۷۴
۵۳ مازندران بابلسر - بهنمير نامشخص    
۵۴ مازندران فريدون کنار - دابودشت روان ۳۷ ۶۹
۵۵ مازندران محمودآباد - فريدونکنار روان ۵۵ ۸۴
۵۶ مازندران فريدونکنار - بابلسر روان ۱۲۳ ۷۸
۵۷ مازندران بهنمير - بابلسر نامشخص    
۵۸ مازندران دابودشت - فريدون کنار روان ۱۸ ۷۲
۵۹ مازندران بهشهر - گلوگاه (گلستان) روان ۱۱۷ ۸۱
۶۰ مازندران گلوگاه (گلستان) - بهشهر روان ۷۰ ۸۵
۶۱ مازندران محمودآباد - نور روان ۱۰۳ ۱۰۳
۶۲ مازندران نور - محمودآباد روان ۱۲۲ ۸۰
۶۳ مازندران تنکابن - رامسر روان ۷۲ ۶۴
۶۴ مازندران عباس آباد - تنکابن روان ۱۹۶ ۷۸
۶۵ مازندران رامسر - تنکابن روان ۵۱ ۶۹
۶۶ مازندران تنکابن - عباس آباد نامشخص    
۶۷ مازندران رامسر - چابکسر روان ۲۰۲ ۷۷
۶۸ مازندران چابکسر - رامسر روان ۱۱۸ ۷۵
۶۹ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (قائمشهر - شيرگاه) روان ۳۱۷ ۷۸
۷۰ مازندران چالوس - کرج (دوآب - مرزن آباد) روان ۱۲۸ ۷۳
۷۱ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (شيرگاه - پل سفيد) روان ۲۳۰ ۷۵
۷۲ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (پل سفيد - گرزين خيل) روان ۲۰۴ ۷۴
۷۳ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (گرزين خيل - ورسک) روان ۲۲۸ ۶۸
۷۴ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (شيرگاه - قائمشهر) روان ۱۰۲ ۶۸
۷۵ مازندران کرج - چالوس (مرزن آباد - دوآب) روان ۸۲ ۶۹
۷۶ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (پل سفيد - شيرگاه) روان ۶۷ ۷۸
۷۷ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (گرزين خيل - پل سفيد) روان ۵۴ ۷۵
۷۸ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (ورسک - گرزين خيل) روان ۵۱ ۶۵
۷۹ مازندران جويبار - قائمشهر روان ۳۲ ۶۷
۸۰ مازندران قائمشهر - جويبار روان ۳۳ ۶۶
۸۱ مازندران نور - نوشهر روان ۱۰۲ ۷۶
۸۲ مازندران نوشهر - نور روان ۱۳۹ ۷۸
۸۳ مازندران کمربندي نوشهر - چالوس روان ۱۶۹ ۶۸
۸۴ مازندران کمربندي چالوس - نوشهر روان ۱۳۸ ۷۱
۸۵ مازندران چالوس - کرج (چالوس - دوآب) روان ۷۷ ۵۰
۸۶ مازندران چالوس - عباس آباد روان ۱۳۸ ۶۸
۸۷ مازندران آزادراه شمال - تهران (چالوس - مرزن آباد) روان ۱۵۷ ۸۵
۸۸ مازندران کرج - چالوس (مکارود - مرزن آباد) روان ۶۲ ۵۱
۸۹ مازندران چالوس - کرج (هزارچم - سياه بيشه) نیمه سنگین ۱۷۱ ۳۰
۹۰ مازندران چالوس - کرج (سياه بيشه - کندوان) نیمه سنگین ۱۶۰ ۴۳
۹۱ مازندران چالوس - کرج (مکارود - هزارچم) نیمه سنگین ۱۷۲ ۳۴
۹۲ مازندران کرج - چالوس (دوآب - چالوس) روان ۲۵ ۵۸
۹۳ مازندران عباس آباد - چالوس روان ۱۷۱ ۶۶
۹۴ مازندران آزادراه تهران - شمال (مرزن اباد - چالوس) روان ۸۱ ۸۵
۹۵ مازندران چالوس - کرج (مرزن آباد - مکارود) روان ۱۲۹ ۴۷
۹۶ مازندران کرج - چالوس (سياه بيشه - هزارچم) روان ۴۸ ۳۶
۹۷ مازندران کرج - چالوس (کندوان - سياه بيشه) روان ۴۲ ۴۸
۹۸ مازندران کرج - چالوس (هزارچم- مکارود) نامشخص    
۹۹ مازندران نکا - بهشهر روان ۰ ۰
۱۰۰ مازندران بهشهر - نکا روان ۱۱۰ ۸۷
۱۰۱ مازندران نور-نوشهر (نور - سي سنگان) روان ۸۸ ۸۰
۱۰۲ مازندران نوشهر-نور (سي سنگان - نور) روان ۱۲۸ ۸۰

 

نظر شما