شناسهٔ خبر: 36746 - سرویس جاده‌ای
نسخه قابل چاپ

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور منتشر کرد:

جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان تهران-۲

جاده ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان تهران را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راه‌های اصلی و فرعی استان تهران به شرح زیر است:

 

 

ردیف نام استان نام محور وضعیت ترافیک میانگین تردد در ساعت میانگین سرعت
۱ تهران آزادراه قم - گرمسار روان ۵۲ ۱۰۱
۲ تهران تهران - قم (آزادراه) روان ۲۶۸ ۸۹
۳ تهران تهران - ساوه (ابتداي آزادراه) روان ۱۶۹ ۸۲
۴ تهران تهران - جاجرود روان ۲۱۷ ۷۵
۵ تهران تهران - پرديس (ابتداي آزادراه) روان ۱۳۲ ۸۰
۶ تهران تهران - ‍پرديس (انتهاي آزادراه) روان ۱۲۲ ۸۰
۷ تهران تهران - پاکدشت روان ۴۰۱ ۹۰
۸ تهران عوارضي تهران - قم روان ۵۳۳ ۷۰
۹ تهران چرمشهر - حسن‌آباد روان ۱۰ ۸۶
۱۰ تهران امام زاده داوود - تهران روان ۳۶ ۵۸
۱۱ تهران تهران - لواسان (طلاييه) روان ۲۸۴ ۶۸
۱۲ تهران تهران - لواسان (سوهانک) روان ۱۲۱ ۵۸
۱۳ تهران آزادراه تهران - ساوه(پرند) روان ۲۹۰ ۷۲
۱۴ تهران آزادراه گرمسار - قم روان ۳۳ ۱۰۱
۱۵ تهران قم - تهران (آزادراه) روان ۳۲۱ ۹۱
۱۶ تهران ساوه - تهران (ابتداي آزادراه) روان ۲۱۵ ۹۵
۱۷ تهران جاجرود - تهران روان ۱۹۷ ۷۷
۱۸ تهران پرديس - تهران (ابتداي آزادراه) روان ۱۶۹ ۸۰
۱۹ تهران پرديس - تهران (انتهاي آزادراه) روان ۱۶۰ ۸۰
۲۰ تهران پاکدشت - تهران روان ۴۷۰ ۸۲
۲۱ تهران قم - تهران عوارضي روان ۶۲۲ ۶۷
۲۲ تهران حسن آباد - چرمشهر روان ۸ ۸۳
۲۳ تهران تهران - امام زاده داوود روان ۷۴ ۵۱
۲۴ تهران لواسان - تهران (طلاييه) روان ۱۲۸ ۶۸
۲۵ تهران لواسان - تهران (سوهانک) روان ۶۷ ۶۳
۲۶ تهران آزادراه ساوه - تهران(پرند) روان ۳۱۹ ۹۳
۲۷ تهران اسلامشهر - واوان روان ۷۰ ۷۶
۲۸ تهران واوان - اسلامشهر روان ۷۷ ۸۱
۲۹ تهران آبسرد - ايوانکي روان ۲۳ ۶۵
۳۰ تهران رودهن - دماوند روان ۱۷۴ ۶۹
۳۱ تهران دماوند - فيروزکوه روان ۵۶ ۷۸
۳۲ تهران آبعلي - سه راهي مشاء روان ۲۹ ۶۹
۳۳ تهران سه راهي مشاء - امامزاده هاشم روان ۵۵ ۷۰
۳۴ تهران کمربندي جنوبي رودهن (انتهاي پرديس - دماوند) روان ۳۲۱ ۹۱
۳۵ تهران فيروزکوه - سمنان روان ۲۸ ۷۳
۳۶ تهران آبسرد - گيلاوند روان ۱۲۰ ۹۹
۳۷ تهران آبسرد - سربندان نامشخص    
۳۸ تهران سربندان - امين آباد روان ۵۸ ۸۲
۳۹ تهران دماوند - گيلاوند روان ۴۶۱ ۷۵
۴۰ تهران ايوانکي - آبسرد روان ۲۷ ۶۳
۴۱ تهران دماوند - رودهن روان ۱۶۸ ۸۱
۴۲ تهران فيروزکوه - دماوند روان ۱۲۰ ۷۹
۴۳ تهران سه راهي مشاء - آبعلي نیمه سنگین ۸۹ ۶۴
۴۴ تهران امامزاده هاشم - سه راهي مشاء روان ۹ ۵۶
۴۵ تهران کمربندي جنوبي رودهن (دماوند - انتهاي پرديس) روان ۲۶۸ ۸۷
۴۶ تهران سمنان - فيروزکوه روان ۲۶ ۷۶
۴۷ تهران گيلاوند - آبسرد روان ۹۱ ۹۳
۴۸ تهران سربندان - آبسرد نامشخص    
۴۹ تهران امين آباد - سربندان روان ۱۲۰ ۷۸
۵۰ تهران گيلاوند - دماوند روان ۴۳۹ ۸۰
۵۱ تهران فيروزکوه - گدوک روان ۴۰ ۷۵
۵۲ تهران سه راهي ارجمند - فيروزکوه روان ۱۵۱ ۸۸
۵۳ تهران گدوک - فيروزکوه روان ۷۶ ۸۷
۵۴ تهران فيروزکوه - سه راهي ارجمند روان ۳۴۴ ۱۰۶
۵۵ تهران تهران - فشم روان ۳۲ ۶۶
۵۶ تهران فشم - ميگون روان ۷۰ ۵۵
۵۷ تهران شمشک - ميگون نامشخص    
۵۸ تهران شمشک - ديزين روان ۰ ۰
۵۹ تهران فشم - تهران نیمه سنگین ۹۰ ۵۷
۶۰ تهران ميگون - فشم روان ۴۰ ۴۹
۶۱ تهران ميگون - شمشک نامشخص    
۶۲ تهران ديزين - شمشک روان ۰ ۰
۶۳ تهران تهران - شهريار (چيتگر - باغستان) روان ۲۵۷ ۸۳
۶۴ تهران تهران - شهريار (دپو) روان ۴۳۰ ۸۴
۶۵ تهران شهريار - تهران (چيتگر - باغستان) روان ۲۲۹ ۸۰
۶۶ تهران شهريار (دپو) - تهران روان ۳۵۱ ۹۱
۶۷ تهران تهران - حسن آباد (جاده قديم قم) روان ۴۸ ۶۸
۶۸ تهران رباط کريم - ساوه روان ۳۶ ۸۲
۶۹ تهران حسن آباد - تهران (جاده قديم قم) روان ۳۸ ۶۹
۷۰ تهران ساوه - رباط کريم روان ۳۴ ۸۹
۷۱ تهران همت - وردآورد روان ۳۸۳ ۸۸
۷۲ تهران وردآورد - همت روان ۱۵۹ ۸۸
۷۳ تهران کمربندي دوم تهران (ورامين - شورآباد) نامشخص    
۷۴ تهران ري - قرچک روان ۳۸۷ ۹۲
۷۵ تهران کمربندي دوم تهران (شورآباد - ورامين) روان ۹۳ ۸۹
۷۶ تهران قرچک - ري روان ۳۷۲ ۹۱
۷۷ تهران پاکدشت - شريف آباد روان ۲۱۴ ۸۹
۷۸ تهران شريف آباد - پاکدشت روان ۲۶۲ ۹۰
۷۹ تهران آزادراه تهران - کرج (عوارضي قديم) روان ۱۳۰۵ ۹۵
۸۰ تهران آزادراه کرج - تهران (عوارضي قديم) نیمه سنگین ۱۷۲۰ ۸۲
۸۱ تهران رودهن - آبعلي روان ۴۱ ۷۳
۸۲ تهران آبعلي - رودهن روان ۷۸ ۷۱
۸۳ تهران وهن آباد - جاده قديم قم روان ۹ ۹۰
۸۴ تهران جاده قديم قم - وهن آباد سنگین ۱۰ ۴۸
۸۵ تهران آدران - شهريار روان ۱۰۲ ۷۰
۸۶ تهران شهريار - آدران روان ۱۱۷ ۷۱
۸۷ تهران ملارد - صفادشت روان ۱۸۴ ۸۴
۸۸ تهران صفادشت - ملارد روان ۱۶۰ ۸۴
۸۹ تهران رباط کريم - شهريار روان ۱۵۲ ۸۶
۹۰ تهران شهريار - رباط کريم روان ۱۳۰ ۸۵

 

نظر شما