شناسهٔ خبر: 36749 - سرویس جاده‌ای
نسخه قابل چاپ

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور منتشر کرد:

جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان گیلان-۲

ترافیک جاده سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان گیلان را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راه‌های اصلی و فرعی استان گیلان به شرح زیر است:

 

 

ردیف نام استان نام محور وضعیت ترافیک میانگین تردد در ساعت میانگین سرعت
۱ گيلان امامزاده هاشم - رشت روان ۸۴ ۹۰
۲ گيلان لنگرود - رودسر روان ۱۲۶ ۸۰
۳ گيلان کوچصفهان - سنگر نیمه سنگین ۸۷ ۷۲
۴ گيلان رشت - فومن روان ۱۴۵ ۷۵
۵ گيلان آزادراه رستم آباد - رود بار روان ۲۱۷ ۱۰۳
۶ گيلان رشت - پير بازار روان ۴۹ ۶۱
۷ گيلان رشت - کوچصفهان روان ۱۳۶ ۷۸
۸ گيلان رشت - خمام روان ۱۸۱ ۷۴
۹ گيلان پير بازار - ضيابر روان ۳۴ ۶۳
۱۰ گيلان رشت - امامزاده هاشم نیمه سنگین ۲۷۵ ۸۱
۱۱ گيلان رودسر - لنگرود روان ۱۸۲ ۷۶
۱۲ گيلان سنگر - کوچصفهان روان ۲۲ ۷۱
۱۳ گيلان فومن - رشت روان ۹۸ ۷۳
۱۴ گيلان آزادراه رودبار - رستم آباد روان ۵۳ ۹۹
۱۵ گيلان پيربازار - رشت روان ۴۱ ۵۷
۱۶ گيلان کوچصفهان - رشت روان ۱۳۹ ۸۲
۱۷ گيلان خمام - رشت روان ۱۵۱ ۸۰
۱۸ گيلان ضيابر - پير بازار روان ۴۷ ۶۵
۱۹ گيلان آستارا - اردبيل روان ۲۰ ۷۰
۲۰ گيلان اردبيل - آستارا نیمه سنگین ۹۵ ۷۷
۲۱ گيلان خمام - انزلي روان ۹۸ ۷۳
۲۲ گيلان انزلي - رضوانشهر نیمه سنگین ۸۴ ۷۵
۲۳ گيلان انزلي - خمام روان ۱۱۷ ۷۴
۲۴ گيلان رضوانشهر - انزلي روان ۴۷ ۷۸
۲۵ گيلان لاهيجان - آستانه نیمه سنگین ۱۷۰ ۶۵
۲۶ گيلان آستانه - کياشهر روان ۵۹ ۸۳
۲۷ گيلان حسن رود - کياشهر روان ۳۸ ۷۷
۲۸ گيلان کوچصفهان - آستانه روان ۱۲۶ ۸۸
۲۹ گيلان آستانه - لاهيجان روان ۲۱۲ ۶۶
۳۰ گيلان کياشهر - آستانه روان ۴۴ ۷۱
۳۱ گيلان کياشهر - حسن رود روان ۵۵ ۷۹
۳۲ گيلان آستانه - کوچصفهان روان ۱۶۴ ۸۴
۳۳ گيلان رستم آباد - رودبار (جاده قديم) روان ۴۰ ۶۸
۳۴ گيلان لوشان - قزوين (جاده قديم) روان ۱۱ ۷۳
۳۵ گيلان آزادراه لوشان - قزوين روان ۱۲۷ ۹۰
۳۶ گيلان منجيل - طارم روان ۹ ۹۱
۳۷ گيلان رودبار - منجيل نیمه سنگین ۲۳۸ ۶۸
۳۸ گيلان آزادراه امام زاده هاشم - رودبار روان ۲۴۵ ۸۳
۳۹ گيلان رودبار - رستم آباد (جاده قديم) روان ۱۹ ۷۵
۴۰ گيلان قزوين - لوشان (جاده قديم) روان ۱۲ ۷۴
۴۱ گيلان آزادراه قزوين - لوشان روان ۴۲ ۹۵
۴۲ گيلان طارم - منجيل روان ۴ ۷۷
۴۳ گيلان منجيل - رودبار روان ۷۳ ۷۸
۴۴ گيلان آزادراه رودبار - امام زاده هاشم روان ۶۸ ۹۸
۴۵ گيلان کلاچاي - چابکسر روان ۸۹ ۸۲
۴۶ گيلان رودسر - کلاچاي روان ۰ ۰
۴۷ گيلان امامزاده هاشم - رستم آباد ( جاده قديم) روان ۶۱ ۷۴
۴۸ گيلان منجيل - لوشان ( جاده قديم) روان ۲۶ ۶۵
۴۹ گيلان چابکسر - کلاچاي روان ۹۰ ۸۹
۵۰ گيلان کلاچاي - رودسر روان ۱۷۹ ۷۹
۵۱ گيلان رستم آباد (جاده قديم) - امامزاده هاشم روان ۱۹ ۷۴
۵۲ گيلان لوشان - منجيل (جاده قديم) روان ۸ ۵۳
۵۳ گيلان املش - کلان کلايه روان ۱۹ ۷۲
۵۴ گيلان کلان کلايه - املش روان ۲۰ ۷۵
۵۵ گيلان تالش - آستارا روان ۵۰ ۸۴
۵۶ گيلان اسالم - خلخال روان ۲۳ ۵۸
۵۷ گيلان پونل - اسالم روان ۹۰ ۸۵
۵۸ گيلان اسالم - تالش روان ۵۳ ۷۶
۵۹ گيلان آستارا - تالش روان ۶۰ ۹۶
۶۰ گيلان خلخال - اسالم روان ۱۵ ۶۰
۶۱ گيلان اسالم - پونل روان ۸۸ ۸۸
۶۲ گيلان تالش - اسالم روان ۱۰۹ ۸۱
۶۳ گيلان ضيابر - پونل روان ۳۵ ۷۷
۶۴ گيلان پونل - ضيابر روان ۷۳ ۷۹
۶۵ گيلان فومن - ضيابر روان ۴۹ ۷۶
۶۶ گيلان فومن - سراوان نیمه سنگین ۹۷ ۸۲
۶۷ گيلان ضيابر - فومن نیمه سنگین ۸۹ ۷۴
۶۸ گيلان سراوان - فومن روان ۲۶ ۸۴
۶۹ گيلان لاهيجان - سياکل نیمه سنگین ۹۳ ۵۸
۷۰ گيلان لاهيجان - لنگرود روان ۱۲۳ ۷۶
۷۱ گيلان سياکل - لاهيجان روان ۴۳ ۵۹
۷۲ گيلان لنگرود - لاهيجان روان ۹۵ ۷۹
۷۳ گيلان شلمان - املش روان ۰ ۰
۷۴ گيلان املش - شلمان روان ۰ ۰

 

نظر شما