شناسهٔ خبر: 36750 - سرویس جاده‌ای
نسخه قابل چاپ

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور منتشر کرد:

جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان مازندران-۲

جاده ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان مازندران را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راه‌های اصلی و فرعی استان مازندران به شرح زیر است:

 

 

ردیف نام استان نام محور وضعیت ترافیک میانگین تردد در ساعت میانگین سرعت
۱ مازندران ساري - کياسر (شکتا) روان ۲۴۹ ۶۷
۲ مازندران ساري - قائمشهر نامشخص    
۳ مازندران ساري - نکا روان ۳۵۸ ۷۸
۴ مازندران خزرآباد - ساري روان ۲۲۳ ۷۳
۵ مازندران ساري - جويبار روان ۱۴۳ ۶۹
۶ مازندران سمنان - کياسر روان ۵۸ ۵۵
۷ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (گدوک - ورسک) روان ۸۹ ۷۱
۸ مازندران ساري - کياسر (امره) روان ۱۱۵ ۵۷
۹ مازندران ساري - کياسر (گرماب) روان ۵۵ ۷۴
۱۰ مازندران ساري - کياسر (کياده) روان ۴۹ ۶۲
۱۱ مازندران کياسر - ساري (شکتا) روان ۱۳۰ ۶۶
۱۲ مازندران قائمشهر - ساري نامشخص    
۱۳ مازندران نکا - ساري روان ۳۹۹ ۷۱
۱۴ مازندران ساري - خزرآباد روان ۲۱۲ ۶۹
۱۵ مازندران جويبار - ساري روان ۲۳۴ ۶۷
۱۶ مازندران کياسر - سمنان روان ۴۸ ۵۱
۱۷ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (ورسک - گدوک) روان ۳۰۵ ۶۳
۱۸ مازندران کياسر - ساري (امره) روان ۳۵ ۶۱
۱۹ مازندران کياسر - ساري (گرماب) روان ۳۶ ۷۱
۲۰ مازندران کياسر - ساري (کياده) روان ۴۹ ۶۸
۲۱ مازندران بابل - آمل (بزرگراه) نیمه سنگین ۴۹۵ ۶۲
۲۲ مازندران بابل - آمل (قديم) روان ۴۶ ۶۵
۲۳ مازندران گتاب - بابل روان ۱۳۶ ۷۳
۲۴ مازندران آمل - محمودآباد روان ۲۴۲ ۷۵
۲۵ مازندران فريدونکنار - بابل نامشخص    
۲۶ مازندران رودهن - آمل (پارک جنگلي آمل - آمل) روان ۱۲۶ ۷۸
۲۷ مازندران رودهن - آمل (پلور - گزنک) روان ۷۷ ۶۰
۲۸ مازندران آمل - رودهن (پارک جنگلي-سه راه سنگچال) راه بندان ۴۵ ۳
۲۹ مازندران آمل - رودهن (سه راه سنگچال - شاه زيد) روان ۲۰۵ ۸۵
۳۰ مازندران آمل - رودهن (شاه زيد - سه راه بلده) نامشخص    
۳۱ مازندران آمل - رودهن (سه راه بلده - پنجاب) روان ۱۷۴ ۶۸
۳۲ مازندران آمل - رودهن (پنجاب - گزنک) نامشخص    
۳۳ مازندران آمل - بابل (بزرگراه) روان ۴۹۵ ۷۲
۳۴ مازندران آمل - بابل (قديم) روان ۳۷ ۶۷
۳۵ مازندران بابل - گتاب روان ۱۷۲ ۶۹
۳۶ مازندران محمودآباد - آمل روان ۲۸۴ ۷۴
۳۷ مازندران بابل - فريدونکنار نامشخص    
۳۸ مازندران آمل - رودهن (آمل - پارک جنگلي آمل) روان ۳۵۱ ۷۵
۳۹ مازندران آمل - رودهن (گزنک - پلور) روان ۱۲۲ ۷۳
۴۰ مازندران رودهن - آمل (سه راه سنگچال-پارک جنگلي) روان ۶۳ ۶۳
۴۱ مازندران رودهن - آمل (شاه زيد - سه راه سنگچال) روان ۴۴ ۹۶
۴۲ مازندران رودهن - آمل (سه راه بلده - شاه زيد) نامشخص    
۴۳ مازندران رودهن - آمل (پنجاب - سه راه بلده) روان ۶۳ ۹۰
۴۴ مازندران رودهن - آمل (گزنک - پنجاب) نامشخص    
۴۵ مازندران بابل - بابلسر روان ۴۹۶ ۶۴
۴۶ مازندران بابل - قائمشهر نیمه سنگین ۶۱۷ ۶۹
۴۷ مازندران بابل - کياکلا روان ۴۷ ۶۲
۴۸ مازندران بابلسر - بابل روان ۴۷۱ ۵۱
۴۹ مازندران قائمشهر - بابل روان ۵۱۷ ۷۲
۵۰ مازندران کياکلا - بابل روان ۴۴ ۶۲
۵۱ مازندران فريدونکنار - محمودآباد روان ۲۰۱ ۷۴
۵۲ مازندران بابلسر - فريدونکنار روان ۳۱۱ ۶۷
۵۳ مازندران بابلسر - بهنمير نامشخص    
۵۴ مازندران فريدون کنار - دابودشت روان ۸۸ ۷۶
۵۵ مازندران محمودآباد - فريدونکنار روان ۱۹۳ ۷۸
۵۶ مازندران فريدونکنار - بابلسر نیمه سنگین ۳۱۲ ۶۴
۵۷ مازندران بهنمير - بابلسر نامشخص    
۵۸ مازندران دابودشت - فريدون کنار روان ۶۷ ۷۳
۵۹ مازندران بهشهر - گلوگاه (گلستان) روان ۲۸۶ ۸۱
۶۰ مازندران گلوگاه (گلستان) - بهشهر روان ۲۷۱ ۸۱
۶۱ مازندران محمودآباد - نور روان ۲۳۸ ۶۳
۶۲ مازندران نور - محمودآباد روان ۲۷۶ ۷۹
۶۳ مازندران تنکابن - رامسر روان ۲۴۱ ۵۹
۶۴ مازندران عباس آباد - تنکابن روان ۴۷۱ ۷۴
۶۵ مازندران رامسر - تنکابن روان ۱۹۱ ۶۲
۶۶ مازندران تنکابن - عباس آباد نامشخص    
۶۷ مازندران رامسر - چابکسر روان ۴۰۵ ۷۱
۶۸ مازندران چابکسر - رامسر روان ۲۸۷ ۶۷
۶۹ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (قائمشهر - شيرگاه) نیمه سنگین ۴۸۶ ۷۲
۷۰ مازندران چالوس - کرج (دوآب - مرزن آباد) روان ۲۳۲ ۷۱
۷۱ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (شيرگاه - پل سفيد) روان ۴۱۸ ۷۳
۷۲ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (پل سفيد - گرزين خيل) روان ۲۳۳ ۷۰
۷۳ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (گرزين خيل - ورسک) روان ۲۱۰ ۷۳
۷۴ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (شيرگاه - قائمشهر) روان ۱۹۹ ۷۰
۷۵ مازندران کرج - چالوس (مرزن آباد - دوآب) روان ۱۰۵ ۷۰
۷۶ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (پل سفيد - شيرگاه) روان ۹۴ ۷۸
۷۷ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (گرزين خيل - پل سفيد) روان ۷۵ ۷۵
۷۸ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (ورسک - گرزين خيل) روان ۷۶ ۷۴
۷۹ مازندران جويبار - قائمشهر روان ۷۰ ۶۲
۸۰ مازندران قائمشهر - جويبار روان ۶۹ ۶۵
۸۱ مازندران نور - نوشهر روان ۲۲۸ ۷۵
۸۲ مازندران نوشهر - نور روان ۲۶۱ ۶۸
۸۳ مازندران کمربندي نوشهر - چالوس روان ۴۸۶ ۶۲
۸۴ مازندران کمربندي چالوس - نوشهر روان ۳۴۳ ۷۰
۸۵ مازندران چالوس - کرج (چالوس - دوآب) روان ۱۳۷ ۴۶
۸۶ مازندران چالوس - عباس آباد روان ۲۳۰ ۶۵
۸۷ مازندران آزادراه شمال - تهران (چالوس - مرزن آباد) روان ۲۳۱ ۸۵
۸۸ مازندران کرج - چالوس (مکارود - مرزن آباد) روان ۳۱ ۴۸
۸۹ مازندران چالوس - کرج (هزارچم - سياه بيشه) نیمه سنگین ۱۷۷ ۳۱
۹۰ مازندران چالوس - کرج (سياه بيشه - کندوان) نیمه سنگین ۱۸۹ ۴۰
۹۱ مازندران چالوس - کرج (مکارود - هزارچم) نیمه سنگین ۱۷۴ ۳۳
۹۲ مازندران کرج - چالوس (دوآب - چالوس) روان ۶۳ ۵۳
۹۳ مازندران عباس آباد - چالوس روان ۲۷۲ ۶۰
۹۴ مازندران آزادراه تهران - شمال (مرزن اباد - چالوس) روان ۸۹ ۸۴
۹۵ مازندران چالوس - کرج (مرزن آباد - مکارود) روان ۷۰ ۷۷
۹۶ مازندران کرج - چالوس (سياه بيشه - هزارچم) روان ۴۰ ۳۳
۹۷ مازندران کرج - چالوس (کندوان - سياه بيشه) روان ۵۱ ۵۱
۹۸ مازندران کرج - چالوس (هزارچم- مکارود) نامشخص    
۹۹ مازندران نکا - بهشهر نامشخص    
۱۰۰ مازندران بهشهر - نکا روان ۲۶۹ ۷۸
۱۰۱ مازندران نور-نوشهر (نور - سي سنگان) روان ۱۹۵ ۷۴
۱۰۲ مازندران نوشهر-نور (سي سنگان - نور) روان ۲۲۵ ۷

نظر شما