شناسهٔ خبر: 36755 - سرویس جاده‌ای
نسخه قابل چاپ

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور منتشر کرد:

جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان خراسان‌رضوی-۳

جاده ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان خراسان رضوی را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راه‌های اصلی و فرعی استان خراسان رضوی به شرح زیر است:

 

 

ردیف نام استان نام محور وضعیت ترافیک میانگین تردد در ساعت میانگین سرعت
۱ خراسان رضوي سه راه باغچه - نيشابور روان ۱۰۶ ۸۵
۲ خراسان رضوي مشهد - سرخس (نيروگاه) روان ۸۷ ۷۰
۳ خراسان رضوي مشهد - چناران نیمه سنگین ۲۷۲ ۸۷
۴ خراسان رضوي مشهد - فريمان روان ۸۷ ۷۱
۵ خراسان رضوي آزادراه مشهد - ملک آباد (باغچه) روان ۱۳۴ ۹۳
۶ خراسان رضوي مشهد - سدکارده روان ۳۷ ۶۹
۷ خراسان رضوي مشهد - کلات روان ۹۲ ۷۶
۸ خراسان رضوي مشهد - سرخس (مرز) روان ۰ ۰
۹ خراسان رضوي مشهد - باغچه (محور قديم) روان ۵۱ ۵۹
۱۰ خراسان رضوي مشهد - سرخس (ميامي) روان ۶۵ ۷۳
۱۱ خراسان رضوي مشهد - شانديز روان ۲۹۵ ۶۴
۱۲ خراسان رضوي مشهد - چناران (جاده قديم) روان ۱۵ ۳۰
۱۳ خراسان رضوي خروجي آزادراه مشهد - باغچه روان ۶ ۴۳
۱۴ خراسان رضوي فريمان - سنگ بست روان ۶۰ ۷۲
۱۵ خراسان رضوي مشهد(خراسان)-کلات (خراسان) روان ۱۳ ۸۹
۱۶ خراسان رضوي نيشابور - سه راه باغچه روان ۸۴ ۹۸
۱۷ خراسان رضوي سرخس - مشهد (نيروگاه) روان ۸۰ ۶۲
۱۸ خراسان رضوي چناران - مشهد نیمه سنگین ۲۴۲ ۸۴
۱۹ خراسان رضوي فريمان - مشهد روان ۸۶ ۷۹
۲۰ خراسان رضوي آزادراه ملک آباد (باغچه) - مشهد روان ۱۴۶ ۹۲
۲۱ خراسان رضوي سدکارده - مشهد روان ۳۸ ۶۹
۲۲ خراسان رضوي کلات - مشهد روان ۹۵ ۶۹
۲۳ خراسان رضوي سرخس (مرز) - مشهد روان ۰ ۰
۲۴ خراسان رضوي باغچه - مشهد (محور قديم) روان ۳۶ ۵۷
۲۵ خراسان رضوي سرخس - مشهد (ميامي) روان ۳۹ ۷۴
۲۶ خراسان رضوي شانديز - مشهد روان ۴۲۴ ۶۳
۲۷ خراسان رضوي چناران - مشهد (جاده قديم) روان ۲۳ ۴۳
۲۸ خراسان رضوي خروجي آزادراه باغچه - مشهد روان ۱۰ ۵۵
۲۹ خراسان رضوي سنگ بست - فريمان روان ۷۱ ۶۳
۳۰ خراسان رضوي کلات(خراسان)-مشهد(خراسان) روان ۱۲ ۹۶
۳۱ خراسان رضوي تايباد - پايانه مرزي دوغارون روان ۱ ۶۲
۳۲ خراسان رضوي تايباد - باخزر روان ۱۵ ۶۷
۳۳ خراسان رضوي پايانه مرزي دوغارون - تايباد روان ۵ ۹۲
۳۴ خراسان رضوي باخزر - تايباد روان ۱۱ ۸۸
۳۵ خراسان رضوي تربت جام - تايباد روان ۴۶ ۷۴
۳۶ خراسان رضوي تايباد - تربت جام روان ۵۴ ۶۹
۳۷ خراسان رضوي تربت حيدريه - سه راه شادمهر روان ۴۴ ۸۵
۳۸ خراسان رضوي سه راه باغچه - تربت حيدريه روان ۶۸ ۲۰
۳۹ خراسان رضوي تربت حيدريه - رشتخوار روان ۲۹ ۶۳
۴۰ خراسان رضوي تربت حيدريه - باخرز روان ۶۴ ۷۹
۴۱ خراسان رضوي فيض آباد - سه راه مهنه روان ۴۲ ۹۶
۴۲ خراسان رضوي فيض آباد - بجستان روان ۲۳ ۹۰
۴۳ خراسان رضوي سه راهي شادمهر - تربت حيدريه روان ۴۰ ۷۳
۴۴ خراسان رضوي تربت حيدريه - سه راه باغچه روان ۱۶۱ ۸۱
۴۵ خراسان رضوي رشتخوار - تربت حيدريه روان ۳۹ ۶۰
۴۶ خراسان رضوي باخرز - تربت حيدريه روان ۵۲ ۷۸
۴۷ خراسان رضوي سه راه مهنه - فيض آباد روان ۳۲ ۹۷
۴۸ خراسان رضوي بجستان - فيض آباد روان ۲۸ ۱۰۴
۴۹ خراسان رضوي چناران - قوچان روان ۱۹۵ ۹۷
۵۰ خراسان رضوي گلبهار - چناران روان ۱۴۵ ۱۰۲
۵۱ خراسان رضوي قوچان - فاروج روان ۹۵ ۸۶
۵۲ خراسان رضوي قوچان - دوراهي امام قلي روان ۱۷ ۵۴
۵۳ خراسان رضوي امام قلي - باجگيران روان ۲ ۶۷
۵۴ خراسان رضوي قوچان - چناران روان ۱۶۲ ۹۴
۵۵ خراسان رضوي چناران - گلبهار روان ۱۲۵ ۹۲
۵۶ خراسان رضوي فاروج - قوچان روان ۷۴ ۸۹
۵۷ خراسان رضوي دو راهي امام قلي - قوچان روان ۱۷ ۵۱
۵۸ خراسان رضوي باجگيران - امام قلي روان ۱ ۹۷
۵۹ خراسان رضوي خواف - تايباد روان ۳۰ ۷۱
۶۰ خراسان رضوي خواف - قائن روان ۲۱ ۹۲
۶۱ خراسان رضوي خواف-رشتخوار روان ۱۸ ۸۷
۶۲ خراسان رضوي تايباد - خواف روان ۲۵ ۸۸
۶۳ خراسان رضوي قائن - خواف روان ۲۵ ۸۳
۶۴ خراسان رضوي رشتخوار- خواف روان ۱۴ ۸۶
۶۵ خراسان رضوي درگز - قوچان روان ۱۶ ۸۵
۶۶ خراسان رضوي قوچان - درگز روان ۹ ۹۲
۶۷ خراسان رضوي سبزوار - بردسکن روان ۵۴ ۷۰
۶۸ خراسان رضوي سبزوار - داورزن روان ۱۳۸ ۹۴
۶۹ خراسان رضوي سبزوار - سلطان آباد روان ۴۳ ۷۶
۷۰ خراسان رضوي سبزوار - اسفراين روان ۷۳ ۶۱
۷۱ خراسان رضوي سه راهي چکنه - سبزوار روان ۳۰ ۷۲
۷۲ خراسان رضوي بردسکن - سبزوار روان ۵۰ ۷۱
۷۳ خراسان رضوي داورزن - سبزوار روان ۹۶ ۸۶
۷۴ خراسان رضوي سلطان آباد - سبزوار روان ۳۳ ۷۸
۷۵ خراسان رضوي اسفراين - سبزوار روان ۷۸ ۶۰
۷۶ خراسان رضوي سبزوار - سه راهي چکنه روان ۳۷ ۷۶
۷۷ خراسان رضوي فردوس - بجستان روان ۵۹ ۹۵
۷۸ خراسان رضوي بجستان - فردوس روان ۵۳ ۹۸
۷۹ خراسان رضوي فريمان - تربت جام روان ۵۱ ۷۷
۸۰ خراسان رضوي تربت جام - فريمان روان ۴۳ ۸۷
۸۱ خراسان رضوي سه راهي شادمهر - کاشمر روان ۲۷ ۸۳
۸۲ خراسان رضوي کاشمر - بردسکن روان ۵۴ ۸۱
۸۳ خراسان رضوي کاشمر - سه راهي شادمهر روان ۶۱ ۷۸
۸۴ خراسان رضوي بردسکن - کاشمر روان ۴۳ ۷۶
۸۵ خراسان رضوي گناباد - فردوس روان ۱۶ ۸۲
۸۶ خراسان رضوي گناباد - قائن روان ۵۳ ۸۳
۸۷ خراسان رضوي گناباد - سه راهي مهنه روان ۹۷ ۷۶
۸۸ خراسان رضوي گناباد - بجستان روان ۵۹ ۷۵
۸۹ خراسان رضوي بجستان - بردسکن روان ۱۵ ۹۵
۹۰ خراسان رضوي فردوس - گناباد روان ۲۷ ۸۲
۹۱ خراسان رضوي قائن - گناباد روان ۴۳ ۸۱
۹۲ خراسان رضوي سه راهي مهنه - گناباد روان ۵۴ ۷۰
۹۳ خراسان رضوي بجستان - گناباد روان ۱۷ ۸۶
۹۴ خراسان رضوي بردسکن - بجستان روان ۶ ۹۹
۹۵ خراسان رضوي نيشابور - سبزوار روان ۵۷ ۱۰۲
۹۶ خراسان رضوي نيشابور - کاشمر روان ۳۰ ۸۰
۹۷ خراسان رضوي نيشابور - فيروزه روان ۴۵ ۷۱
۹۸ خراسان رضوي سبزوار - نيشابور روان ۲۲ ۱۰۲
۹۹ خراسان رضوي کاشمر - نيشابور روان ۳۹ ۸۲
۱۰۰ خراسان رضوي فيروزه - نيشابور روان ۳۵ ۵۸
۱۰۱ خراسان رضوي چناران - قوچان (پردازش دوربين نظارتي) نامشخص    
۱۰۲ خراسان رضوي قوچان - چناران (پردازش دوربين نظارتي) نامشخص    
۱۰۳ خراسان رضوي باغچه - تربت حيدريه روان ۱۵۰ ۸۶
۱۰۴ خراسان رضوي نيشابور - باغچه روان ۲۷۹ ۸۱
۱۰۵ خراسان رضوي مشهد - باغچه روان ۵۶۵ ۹۳
۱۰۶ خراسان رضوي تربت حيدريه - باغچه روان ۱۹۷ ۸۹
۱۰۷ خراسان رضوي باغچه - نيشابور روان ۳۴۱ ۷۹
۱۰۸ خراسان رضوي باغچه - مشهد روان ۱۳ ۹۲
۱۰۹ خراسان رضوي تربت جام - باخرز روان ۳۲ ۶۳
۱۱۰ خراسان رضوي باخرز - تربت جام روان ۴۷ ۷۷
۱۱۱ خراسان رضوي سبزوار - نيشابور روان ۱۳۹ ۸۵
۱۱۲ خراسان رضوي نيشابور - سبزوار روان ۱۵۸ ۸۴

 

نظر شما