شناسهٔ خبر: 36758 - سرویس جاده‌ای
نسخه قابل چاپ

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور منتشر کرد:

جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان گیلان-۳

جاده ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان گیلان را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راه‌های اصلی و فرعی استان گیلان به شرح زیر است:

 

 

ردیف نام استان نام محور وضعیت ترافیک میانگین تردد در ساعت میانگین سرعت
۱ گيلان امامزاده هاشم - رشت روان ۱۰۶ ۸۸
۲ گيلان لنگرود - رودسر روان ۱۴۸ ۷۹
۳ گيلان کوچصفهان - سنگر روان ۷۰ ۷۶
۴ گيلان رشت - فومن روان ۱۵۰ ۷۸
۵ گيلان آزادراه رستم آباد - رود بار روان ۲۱۹ ۹۹
۶ گيلان رشت - پير بازار روان ۵۱ ۶۴
۷ گيلان رشت - کوچصفهان روان ۱۵۰ ۷۵
۸ گيلان رشت - خمام روان ۱۹۲ ۷۲
۹ گيلان پير بازار - ضيابر روان ۳۷ ۷۰
۱۰ گيلان رشت - امامزاده هاشم روان ۱۵۰ ۸۲
۱۱ گيلان رودسر - لنگرود روان ۲۱۳ ۷۶
۱۲ گيلان سنگر - کوچصفهان روان ۳۸ ۷۶
۱۳ گيلان فومن - رشت روان ۱۵۸ ۷۶
۱۴ گيلان آزادراه رودبار - رستم آباد روان ۷۳ ۹۶
۱۵ گيلان پيربازار - رشت روان ۴۵ ۵۷
۱۶ گيلان کوچصفهان - رشت روان ۱۶۳ ۸۰
۱۷ گيلان خمام - رشت روان ۱۴۶ ۸۵
۱۸ گيلان ضيابر - پير بازار روان ۴۷ ۷۴
۱۹ گيلان آستارا - اردبيل روان ۴۲ ۷۲
۲۰ گيلان اردبيل - آستارا نیمه سنگین ۸۲ ۸۸
۲۱ گيلان خمام - انزلي روان ۱۱۹ ۷۳
۲۲ گيلان انزلي - رضوانشهر روان ۶۴ ۸۰
۲۳ گيلان انزلي - خمام روان ۱۲۸ ۷۰
۲۴ گيلان رضوانشهر - انزلي روان ۶۱ ۷۸
۲۵ گيلان لاهيجان - آستانه نیمه سنگین ۲۲۵ ۶۷
۲۶ گيلان آستانه - کياشهر روان ۵۳ ۸۲
۲۷ گيلان حسن رود - کياشهر روان ۴۸ ۸۳
۲۸ گيلان کوچصفهان - آستانه روان ۱۵۱ ۸۶
۲۹ گيلان آستانه - لاهيجان روان ۲۱۱ ۶۴
۳۰ گيلان کياشهر - آستانه روان ۴۹ ۷۷
۳۱ گيلان کياشهر - حسن رود روان ۶۱ ۷۴
۳۲ گيلان آستانه - کوچصفهان روان ۱۵۷ ۸۴
۳۳ گيلان رستم آباد - رودبار (جاده قديم) روان ۶۰ ۶۶
۳۴ گيلان لوشان - قزوين (جاده قديم) روان ۲۲ ۶۹
۳۵ گيلان آزادراه لوشان - قزوين روان ۱۳۹ ۸۹
۳۶ گيلان منجيل - طارم روان ۹ ۸۵
۳۷ گيلان رودبار - منجيل سنگین ۲۹۹ ۳۱
۳۸ گيلان آزادراه امام زاده هاشم - رودبار روان ۲۲۹ ۸۰
۳۹ گيلان رودبار - رستم آباد (جاده قديم) روان ۱۵ ۶۹
۴۰ گيلان قزوين - لوشان (جاده قديم) روان ۱۱ ۶۷
۴۱ گيلان آزادراه قزوين - لوشان روان ۷۶ ۹۲
۴۲ گيلان طارم - منجيل روان ۱۹ ۷۷
۴۳ گيلان منجيل - رودبار روان ۶۵ ۷۵
۴۴ گيلان آزادراه رودبار - امام زاده هاشم روان ۶۶ ۹۷
۴۵ گيلان کلاچاي - چابکسر روان ۱۲۵ ۸۴
۴۶ گيلان رودسر - کلاچاي روان ۰ ۰
۴۷ گيلان امامزاده هاشم - رستم آباد ( جاده قديم) روان ۵۲ ۷۵
۴۸ گيلان منجيل - لوشان ( جاده قديم) روان ۲۳ ۵۸
۴۹ گيلان چابکسر - کلاچاي روان ۱۲۵ ۸۷
۵۰ گيلان کلاچاي - رودسر روان ۱۶۸ ۷۵
۵۱ گيلان رستم آباد (جاده قديم) - امامزاده هاشم روان ۱۱ ۷۵
۵۲ گيلان لوشان - منجيل (جاده قديم) روان ۲ ۴۶
۵۳ گيلان املش - کلان کلايه روان ۳۱ ۶۵
۵۴ گيلان کلان کلايه - املش روان ۲۹ ۷۲
۵۵ گيلان تالش - آستارا روان ۶۳ ۸۴
۵۶ گيلان اسالم - خلخال روان ۲۲ ۶۴
۵۷ گيلان پونل - اسالم روان ۱۰۷ ۸۵
۵۸ گيلان اسالم - تالش روان ۵۳ ۷۹
۵۹ گيلان آستارا - تالش روان ۶۳ ۸۷
۶۰ گيلان خلخال - اسالم روان ۱۸ ۵۲
۶۱ گيلان اسالم - پونل روان ۸۹ ۸۸
۶۲ گيلان تالش - اسالم روان ۱۴۰ ۷۶
۶۳ گيلان ضيابر - پونل روان ۷۳ ۶۹
۶۴ گيلان پونل - ضيابر روان ۶۲ ۸۰
۶۵ گيلان فومن - ضيابر روان ۵۵ ۸۱
۶۶ گيلان فومن - سراوان نیمه سنگین ۸۶ ۷۹
۶۷ گيلان ضيابر - فومن سنگین ۱۰۰ ۶۶
۶۸ گيلان سراوان - فومن روان ۳۴ ۸۳
۶۹ گيلان لاهيجان - سياکل نیمه سنگین ۸۵ ۵۸
۷۰ گيلان لاهيجان - لنگرود نیمه سنگین ۱۷۵ ۶۵
۷۱ گيلان سياکل - لاهيجان روان ۳۸ ۶۲
۷۲ گيلان لنگرود - لاهيجان روان ۱۴۰ ۷۹
۷۳ گيلان شلمان - املش روان ۰ ۰
۷۴ گيلان املش - شلمان روان ۰ ۰

 

نظر شما