شناسهٔ خبر: 36761 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور منتشر کرد:

جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان تهران-۱

نوروز- ترافیک جاده‌ای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان تهران را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راه‌های اصلی و فرعی استان تهران به شرح زیر است:

 

 

ردیف نام استان نام محور وضعیت ترافیک میانگین تردد در ساعت میانگین سرعت
۱ تهران آزادراه قم - گرمسار روان ۸ ۱۰۵
۲ تهران تهران - قم (آزادراه) روان ۱۳۳ ۹۰
۳ تهران تهران - ساوه (ابتداي آزادراه) روان ۱۳۳ ۸۲
۴ تهران تهران - جاجرود روان ۸۷ ۷۱
۵ تهران تهران - پرديس (ابتداي آزادراه) روان ۵۵ ۸۰
۶ تهران تهران - ‍پرديس (انتهاي آزادراه) روان ۵۰ ۸۰
۷ تهران تهران - پاکدشت روان ۲۱۶ ۹۳
۸ تهران عوارضي تهران - قم روان ۲۷۷ ۷۸
۹ تهران چرمشهر - حسن‌آباد روان ۵ ۷۸
۱۰ تهران امام زاده داوود - تهران روان ۲۹ ۵۴
۱۱ تهران تهران - لواسان (طلاييه) روان ۱۹۵ ۶۸
۱۲ تهران تهران - لواسان (سوهانک) روان ۹۵ ۴۶
۱۳ تهران آزادراه تهران - ساوه(پرند) روان ۱۶۶ ۷۴
۱۴ تهران آزادراه گرمسار - قم روان ۱۳ ۱۰۰
۱۵ تهران قم - تهران (آزادراه) روان ۱۳۱ ۹۴
۱۶ تهران ساوه - تهران (ابتداي آزادراه) روان ۱۴۵ ۹۱
۱۷ تهران جاجرود - تهران روان ۱۴۴ ۸۶
۱۸ تهران پرديس - تهران (ابتداي آزادراه) روان ۱۱۶ ۷۵
۱۹ تهران پرديس - تهران (انتهاي آزادراه) روان ۱۱۰ ۷۵
۲۰ تهران پاکدشت - تهران روان ۲۰۹ ۸۶
۲۱ تهران قم - تهران عوارضي روان ۲۶۱ ۸۵
۲۲ تهران حسن آباد - چرمشهر روان ۲۵ ۸۵
۲۳ تهران تهران - امام زاده داوود روان ۴۴ ۵۴
۲۴ تهران لواسان - تهران (طلاييه) روان ۶۵ ۷۲
۲۵ تهران لواسان - تهران (سوهانک) روان ۹ ۵۳
۲۶ تهران آزادراه ساوه - تهران(پرند) روان ۶۹ ۹۲
۲۷ تهران اسلامشهر - واوان روان ۸۷ ۸۱
۲۸ تهران واوان - اسلامشهر روان ۴۹ ۸۶
۲۹ تهران آبسرد - ايوانکي روان ۶ ۵۰
۳۰ تهران رودهن - دماوند روان ۱۳۹ ۷۱
۳۱ تهران دماوند - فيروزکوه روان ۱۶ ۷۸
۳۲ تهران آبعلي - سه راهي مشاء روان ۶ ۶۵
۳۳ تهران سه راهي مشاء - امامزاده هاشم روان ۶ ۷۵
۳۴ تهران کمربندي جنوبي رودهن (انتهاي پرديس - دماوند) روان ۲۴۱ ۹۱
۳۵ تهران فيروزکوه - سمنان روان ۱۳ ۸۱
۳۶ تهران آبسرد - گيلاوند روان ۷۸ ۹۶
۳۷ تهران آبسرد - سربندان روان ۱۴ ۷۸
۳۸ تهران سربندان - امين آباد روان ۱۲ ۷۸
۳۹ تهران دماوند - گيلاوند روان ۲۳۱ ۷۴
۴۰ تهران ايوانکي - آبسرد روان ۴۴ ۵۳
۴۱ تهران دماوند - رودهن روان ۸۳ ۸۷
۴۲ تهران فيروزکوه - دماوند روان ۷۱ ۷۹
۴۳ تهران سه راهي مشاء - آبعلي نیمه سنگین ۹۱ ۷۹
۴۴ تهران امامزاده هاشم - سه راهي مشاء روان ۴ ۶۲
۴۵ تهران کمربندي جنوبي رودهن (دماوند - انتهاي پرديس) روان ۱۳۶ ۸۹
۴۶ تهران سمنان - فيروزکوه روان ۱۳ ۸۶
۴۷ تهران گيلاوند - آبسرد روان ۴۳ ۹۴
۴۸ تهران سربندان - آبسرد روان ۷۳ ۷۹
۴۹ تهران امين آباد - سربندان روان ۷۱ ۷۹
۵۰ تهران گيلاوند - دماوند روان ۲۴۵ ۸۵
۵۱ تهران فيروزکوه - گدوک نامشخص    
۵۲ تهران سه راهي ارجمند - فيروزکوه روان ۴۳ ۹۷
۵۳ تهران گدوک - فيروزکوه نامشخص    
۵۴ تهران فيروزکوه - سه راهي ارجمند روان ۲۷۳ ۱۱۲
۵۵ تهران تهران - فشم روان ۱۰ ۶۹
۵۶ تهران فشم - ميگون روان ۲۶ ۵۲
۵۷ تهران شمشک - ميگون نامشخص    
۵۸ تهران شمشک - ديزين روان ۰ ۰
۵۹ تهران فشم - تهران روان ۵۶ ۵۷
۶۰ تهران ميگون - فشم روان ۴ ۵۸
۶۱ تهران ميگون - شمشک نامشخص    
۶۲ تهران ديزين - شمشک روان ۰ ۰
۶۳ تهران تهران - شهريار (چيتگر - باغستان) روان ۲۱۳ ۸۳
۶۴ تهران تهران - شهريار (دپو) روان ۲۶۶ ۸۸
۶۵ تهران شهريار - تهران (چيتگر - باغستان) روان ۱۰۵ ۸۶
۶۶ تهران شهريار (دپو) - تهران روان ۲۲۴ ۸۸
۶۷ تهران تهران - حسن آباد (جاده قديم قم) روان ۱۲ ۷۲
۶۸ تهران رباط کريم - ساوه روان ۳۲ ۸۱
۶۹ تهران حسن آباد - تهران (جاده قديم قم) روان ۱۲ ۹۳
۷۰ تهران ساوه - رباط کريم روان ۱۰ ۹۳
۷۱ تهران همت - وردآورد روان ۱۷۸ ۸۶
۷۲ تهران وردآورد - همت روان ۶۹ ۹۰
۷۳ تهران کمربندي دوم تهران (ورامين - شورآباد) نامشخص    
۷۴ تهران ري - قرچک روان ۱۸۶ ۹۰
۷۵ تهران کمربندي دوم تهران (شورآباد - ورامين) روان ۳۷ ۹۲
۷۶ تهران قرچک - ري روان ۱۸۵ ۹۳
۷۷ تهران پاکدشت - شريف آباد روان ۲۰۶ ۸۸
۷۸ تهران شريف آباد - پاکدشت روان ۸۶ ۸۹
۷۹ تهران آزادراه تهران - کرج (عوارضي قديم) روان ۷۸۳ ۱۰۰
۸۰ تهران آزادراه کرج - تهران (عوارضي قديم) روان ۸۶۹ ۸۵
۸۱ تهران رودهن - آبعلي روان ۱۶ ۷۱
۸۲ تهران آبعلي - رودهن روان ۷۸ ۷۴
۸۳ تهران وهن آباد - جاده قديم قم روان ۳ ۷۷
۸۴ تهران جاده قديم قم - وهن آباد روان ۵ ۹۳
۸۵ تهران آدران - شهريار روان ۹۳ ۷۲
۸۶ تهران شهريار - آدران روان ۴۸ ۷۸
۸۷ تهران ملارد - صفادشت روان ۱۰۰ ۸۵
۸۸ تهران صفادشت - ملارد روان ۴۳ ۸۸
۸۹ تهران رباط کريم - شهريار روان ۱۰۱ ۸۵
۹۰ تهران شهريار - رباط کريم روان ۴۰ ۸۸

نظر شما