شناسهٔ خبر: 36776 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور منتشر کرد:

جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان مازندران-۲

جاده ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان مازندران را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راه‌های اصلی و فرعی استان مازندران به شرح زیر است:

 

 

ردیف نام استان نام محور وضعیت ترافیک میانگین تردد در ساعت میانگین سرعت
۱ مازندران ساري - کياسر (شکتا) روان ۲۸۶ ۶۹
۲ مازندران ساري - قائمشهر روان ۴۸۵ ۷۹
۳ مازندران ساري - نکا روان ۳۲۴ ۸۶
۴ مازندران خزرآباد - ساري روان ۱۲۲ ۷۷
۵ مازندران ساري - جويبار روان ۱۵۶ ۷۰
۶ مازندران سمنان - کياسر روان ۵۴ ۵۳
۷ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (گدوک - ورسک) روان ۶۰ ۷۲
۸ مازندران ساري - کياسر (امره) روان ۹۲ ۵۹
۹ مازندران ساري - کياسر (گرماب) روان ۳۲ ۷۵
۱۰ مازندران ساري - کياسر (کياده) روان ۲۷ ۶۵
۱۱ مازندران کياسر - ساري (شکتا) روان ۹۴ ۶۶
۱۲ مازندران قائمشهر - ساري روان ۳۵۴ ۸۱
۱۳ مازندران نکا - ساري روان ۲۷۷ ۸۰
۱۴ مازندران ساري - خزرآباد روان ۳۳۴ ۷۳
۱۵ مازندران جويبار - ساري روان ۱۷۹ ۷۱
۱۶ مازندران کياسر - سمنان روان ۳۶ ۴۸
۱۷ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (ورسک - گدوک) روان ۲۲۹ ۶۵
۱۸ مازندران کياسر - ساري (امره) روان ۴۱ ۶۵
۱۹ مازندران کياسر - ساري (گرماب) روان ۳۱ ۶۹
۲۰ مازندران کياسر - ساري (کياده) روان ۲۱ ۶۶
۲۱ مازندران بابل - آمل (بزرگراه) روان ۴۶۷ ۶۶
۲۲ مازندران بابل - آمل (قديم) روان ۶۱ ۶۸
۲۳ مازندران گتاب - بابل روان ۶۷ ۷۹
۲۴ مازندران آمل - محمودآباد روان ۲۶۲ ۷۷
۲۵ مازندران فريدونکنار - بابل نامشخص    
۲۶ مازندران رودهن - آمل (پارک جنگلي آمل - آمل) روان ۷۸ ۷۷
۲۷ مازندران رودهن - آمل (پلور - گزنک) روان ۵۲ ۶۷
۲۸ مازندران آمل - رودهن (پارک جنگلي-سه راه سنگچال) روان ۱۸۶ ۷۳
۲۹ مازندران آمل - رودهن (سه راه سنگچال - شاه زيد) روان ۱۹۲ ۸۷
۳۰ مازندران آمل - رودهن (شاه زيد - سه راه بلده) نامشخص    
۳۱ مازندران آمل - رودهن (سه راه بلده - پنجاب) روان ۱۹۷ ۷۵
۳۲ مازندران آمل - رودهن (پنجاب - گزنک) نامشخص    
۳۳ مازندران آمل - بابل (بزرگراه) روان ۳۶۰ ۷۵
۳۴ مازندران آمل - بابل (قديم) روان ۳۴ ۷۲
۳۵ مازندران بابل - گتاب روان ۱۸۹ ۷۰
۳۶ مازندران محمودآباد - آمل روان ۲۵۱ ۷۵
۳۷ مازندران بابل - فريدونکنار نامشخص    
۳۸ مازندران آمل - رودهن (آمل - پارک جنگلي آمل) روان ۴۶۳ ۷۹
۳۹ مازندران آمل - رودهن (گزنک - پلور) نیمه سنگین ۲۱۳ ۷۳
۴۰ مازندران رودهن - آمل (سه راه سنگچال-پارک جنگلي) روان ۳۶ ۶۰
۴۱ مازندران رودهن - آمل (شاه زيد - سه راه سنگچال) روان ۲۳ ۹۲
۴۲ مازندران رودهن - آمل (سه راه بلده - شاه زيد) نامشخص    
۴۳ مازندران رودهن - آمل (پنجاب - سه راه بلده) روان ۴۱ ۸۶
۴۴ مازندران رودهن - آمل (گزنک - پنجاب) نامشخص    
۴۵ مازندران بابل - بابلسر روان ۴۹۱ ۶۶
۴۶ مازندران بابل - قائمشهر روان ۴۴۰ ۸۰
۴۷ مازندران بابل - کياکلا روان ۸۷ ۶۷
۴۸ مازندران بابلسر - بابل روان ۳۰۰ ۵۳
۴۹ مازندران قائمشهر - بابل نامشخص    
۵۰ مازندران کياکلا - بابل روان ۴۶ ۶۵
۵۱ مازندران فريدونکنار - محمودآباد روان ۱۷۸ ۷۶
۵۲ مازندران بابلسر - فريدونکنار روان ۲۰۸ ۷۰
۵۳ مازندران بابلسر - بهنمير روان ۱۵۹ ۷۰
۵۴ مازندران فريدون کنار - دابودشت روان ۸۶ ۸۰
۵۵ مازندران محمودآباد - فريدونکنار روان ۹۸ ۸۳
۵۶ مازندران فريدونکنار - بابلسر روان ۱۷۹ ۷۲
۵۷ مازندران بهنمير - بابلسر روان ۱۳۶ ۶۵
۵۸ مازندران دابودشت - فريدون کنار روان ۶۳ ۷۴
۵۹ مازندران بهشهر - گلوگاه (گلستان) روان ۲۰۳ ۸۱
۶۰ مازندران گلوگاه (گلستان) - بهشهر روان ۱۰۷ ۸۳
۶۱ مازندران محمودآباد - نور نیمه سنگین ۳۰۱ ۶۴
۶۲ مازندران نور - محمودآباد روان ۲۱۶ ۸۰
۶۳ مازندران تنکابن - رامسر روان ۱۶۱ ۶۳
۶۴ مازندران عباس آباد - تنکابن روان ۲۲۵ ۷۸
۶۵ مازندران رامسر - تنکابن روان ۹۶ ۶۸
۶۶ مازندران تنکابن - عباس آباد نامشخص    
۶۷ مازندران رامسر - چابکسر نامشخص    
۶۸ مازندران چابکسر - رامسر نامشخص    
۶۹ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (قائمشهر - شيرگاه) روان ۳۷۶ ۷۶
۷۰ مازندران چالوس - کرج (دوآب - مرزن آباد) روان ۱۸۹ ۷۴
۷۱ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (شيرگاه - پل سفيد) روان ۲۰۴ ۷۸
۷۲ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (پل سفيد - گرزين خيل) روان ۱۹۸ ۷۵
۷۳ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (گرزين خيل - ورسک) روان ۱۸۷ ۷۴
۷۴ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (شيرگاه - قائمشهر) روان ۱۲۰ ۶۶
۷۵ مازندران کرج - چالوس (مرزن آباد - دوآب) روان ۵۶ ۶۹
۷۶ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (پل سفيد - شيرگاه) روان ۵۵ ۷۸
۷۷ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (گرزين خيل - پل سفيد) روان ۳۷ ۷۴
۷۸ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (ورسک - گرزين خيل) روان ۳۸ ۷۳
۷۹ مازندران جويبار - قائمشهر روان ۵۴ ۶۰
۸۰ مازندران قائمشهر - جويبار روان ۶۴ ۶۵
۸۱ مازندران نور - نوشهر روان ۹۹ ۷۸
۸۲ مازندران نوشهر - نور روان ۱۳۸ ۷۸
۸۳ مازندران کمربندي نوشهر - چالوس روان ۲۵۵ ۶۷
۸۴ مازندران کمربندي چالوس - نوشهر روان ۲۶۰ ۷۵
۸۵ مازندران چالوس - کرج (چالوس - دوآب) نیمه سنگین ۲۰۷ ۴۵
۸۶ مازندران چالوس - عباس آباد نامشخص    
۸۷ مازندران آزادراه شمال - تهران (چالوس - مرزن آباد) روان ۲۴۱ ۸۳
۸۸ مازندران کرج - چالوس (مکارود - مرزن آباد) روان ۲۰ ۷۱
۸۹ مازندران چالوس - کرج (هزارچم - سياه بيشه) نیمه سنگین ۱۹۶ ۳۳
۹۰ مازندران چالوس - کرج (سياه بيشه - کندوان) نیمه سنگین ۱۲۲ ۳۹
۹۱ مازندران چالوس - کرج (مکارود - هزارچم) نیمه سنگین ۱۹۲ ۳۸
۹۲ مازندران کرج - چالوس (دوآب - چالوس) روان ۳۴ ۶۲
۹۳ مازندران عباس آباد - چالوس نامشخص    
۹۴ مازندران آزادراه تهران - شمال (مرزن اباد - چالوس) روان ۳۳ ۸۳
۹۵ مازندران چالوس - کرج (مرزن آباد - مکارود) نیمه سنگین ۲۵۵ ۴۳
۹۶ مازندران کرج - چالوس (سياه بيشه - هزارچم) روان ۱۰ ۳۴
۹۷ مازندران کرج - چالوس (کندوان - سياه بيشه) روان ۲۰ ۵۶
۹۸ مازندران کرج - چالوس (هزارچم- مکارود) نامشخص    
۹۹ مازندران نکا - بهشهر روان ۰ ۰
۱۰۰ مازندران بهشهر - نکا روان ۱۳۱ ۹۱
۱۰۱ مازندران نور-نوشهر (نور - سي سنگان) روان ۱۴۰ ۷۸
۱۰۲ مازندران نوشهر-نور (سي سنگان - نور) روان ۱۶۹ ۷۸

نظر شما