شناسهٔ خبر: 36786 - سرویس جاده‌ای
نسخه قابل چاپ

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور منتشر کرد:

جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان مازندران-۳

جاده ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان مازندران را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راه‌های اصلی و فرعی استان مازندران به شرح زیر است:

 

 

ردیف نام استان نام محور وضعیت ترافیک میانگین تردد در ساعت میانگین سرعت
۱ مازندران ساري - کياسر (شکتا) روان ۱۵۱ ۷۳
۲ مازندران ساري - قائمشهر نامشخص    
۳ مازندران ساري - نکا روان ۲۵۱ ۸۳
۴ مازندران خزرآباد - ساري نامشخص    
۵ مازندران ساري - جويبار نامشخص    
۶ مازندران سمنان - کياسر روان ۵۳ ۶۰
۷ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (گدوک - ورسک) روان ۵۶ ۶۵
۸ مازندران ساري - کياسر (امره) روان ۶۳ ۵۸
۹ مازندران ساري - کياسر (گرماب) روان ۳۵ ۷۷
۱۰ مازندران ساري - کياسر (کياده) روان ۳۶ ۵۷
۱۱ مازندران کياسر - ساري (شکتا) روان ۳۱۷ ۷۲
۱۲ مازندران قائمشهر - ساري نامشخص    
۱۳ مازندران نکا - ساري روان ۲۴۷ ۸۰
۱۴ مازندران ساري - خزرآباد نامشخص    
۱۵ مازندران جويبار - ساري روان ۱۱۷ ۷۴
۱۶ مازندران کياسر - سمنان روان ۱۳ ۵۱
۱۷ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (ورسک - گدوک) روان ۲۹۴ ۶۵
۱۸ مازندران کياسر - ساري (امره) روان ۱۳۱ ۶۰
۱۹ مازندران کياسر - ساري (گرماب) روان ۶۶ ۷۵
۲۰ مازندران کياسر - ساري (کياده) روان ۴۳ ۸۰
۲۱ مازندران بابل - آمل (بزرگراه) روان ۲۶۶ ۷۵
۲۲ مازندران بابل - آمل (قديم) روان ۳۵ ۶۶
۲۳ مازندران گتاب - بابل نامشخص    
۲۴ مازندران آمل - محمودآباد روان ۲۲۷ ۷۵
۲۵ مازندران فريدونکنار - بابل نامشخص    
۲۶ مازندران رودهن - آمل (پارک جنگلي آمل - آمل) نامشخص    
۲۷ مازندران رودهن - آمل (پلور - گزنک) نامشخص    
۲۸ مازندران آمل - رودهن (پارک جنگلي-سه راه سنگچال) روان ۱۷۳ ۷۱
۲۹ مازندران آمل - رودهن (سه راه سنگچال - شاه زيد) روان ۲۰۴ ۸۹
۳۰ مازندران آمل - رودهن (شاه زيد - سه راه بلده) نامشخص    
۳۱ مازندران آمل - رودهن (سه راه بلده - پنجاب) روان ۲۰۰ ۷۹
۳۲ مازندران آمل - رودهن (پنجاب - گزنک) نامشخص    
۳۳ مازندران آمل - بابل (بزرگراه) روان ۳۶۹ ۷۸
۳۴ مازندران آمل - بابل (قديم) روان ۵۳ ۶۷
۳۵ مازندران بابل - گتاب نامشخص    
۳۶ مازندران محمودآباد - آمل روان ۲۰۵ ۷۷
۳۷ مازندران بابل - فريدونکنار نامشخص    
۳۸ مازندران آمل - رودهن (آمل - پارک جنگلي آمل) نامشخص    
۳۹ مازندران آمل - رودهن (گزنک - پلور) نامشخص    
۴۰ مازندران رودهن - آمل (سه راه سنگچال-پارک جنگلي) روان ۹۸ ۶۳
۴۱ مازندران رودهن - آمل (شاه زيد - سه راه سنگچال) روان ۳۴ ۹۳
۴۲ مازندران رودهن - آمل (سه راه بلده - شاه زيد) نامشخص    
۴۳ مازندران رودهن - آمل (پنجاب - سه راه بلده) روان ۳۳ ۷۸
۴۴ مازندران رودهن - آمل (گزنک - پنجاب) نامشخص    
۴۵ مازندران بابل - بابلسر روان ۳۵۴ ۷۰
۴۶ مازندران بابل - قائمشهر روان ۳۰۳ ۸۰
۴۷ مازندران بابل - کياکلا روان ۲۵ ۷۰
۴۸ مازندران بابلسر - بابل روان ۳۴۶ ۵۴
۴۹ مازندران قائمشهر - بابل روان ۳۲۰ ۷۷
۵۰ مازندران کياکلا - بابل روان ۳۷ ۶۸
۵۱ مازندران فريدونکنار - محمودآباد نامشخص    
۵۲ مازندران بابلسر - فريدونکنار روان ۲۱۶ ۶۹
۵۳ مازندران بابلسر - بهنمير روان ۹۶ ۷۱
۵۴ مازندران فريدون کنار - دابودشت روان ۵۱ ۷۹
۵۵ مازندران محمودآباد - فريدونکنار نامشخص    
۵۶ مازندران فريدونکنار - بابلسر روان ۲۵۸ ۶۸
۵۷ مازندران بهنمير - بابلسر روان ۱۱۷ ۷۱
۵۸ مازندران دابودشت - فريدون کنار روان ۴۳ ۷۲
۵۹ مازندران بهشهر - گلوگاه (گلستان) روان ۱۵۶ ۸۰
۶۰ مازندران گلوگاه (گلستان) - بهشهر روان ۱۰۱ ۸۵
۶۱ مازندران محمودآباد - نور روان ۲۱۷ ۷۶
۶۲ مازندران نور - محمودآباد روان ۲۶۷ ۷۸
۶۳ مازندران تنکابن - رامسر روان ۵۷ ۶۵
۶۴ مازندران عباس آباد - تنکابن روان ۱۸۱ ۷۶
۶۵ مازندران رامسر - تنکابن روان ۳۸ ۶۸
۶۶ مازندران تنکابن - عباس آباد نامشخص    
۶۷ مازندران رامسر - چابکسر روان ۲۵۱ ۶۹
۶۸ مازندران چابکسر - رامسر روان ۲۲۰ ۷۰
۶۹ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (قائمشهر - شيرگاه) روان ۲۴۴ ۸۰
۷۰ مازندران چالوس - کرج (دوآب - مرزن آباد) روان ۱۹۴ ۷۵
۷۱ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (شيرگاه - پل سفيد) روان ۲۱۴ ۷۹
۷۲ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (پل سفيد - گرزين خيل) روان ۲۲۳ ۷۳
۷۳ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (گرزين خيل - ورسک) روان ۲۱۰ ۷۵
۷۴ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (شيرگاه - قائمشهر) روان ۱۷۴ ۶۸
۷۵ مازندران کرج - چالوس (مرزن آباد - دوآب) روان ۵۴ ۷۶
۷۶ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (پل سفيد - شيرگاه) روان ۸۹ ۸۴
۷۷ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (گرزين خيل - پل سفيد) روان ۵۰ ۷۳
۷۸ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (ورسک - گرزين خيل) روان ۴۱ ۷۳
۷۹ مازندران جويبار - قائمشهر نامشخص    
۸۰ مازندران قائمشهر - جويبار نامشخص    
۸۱ مازندران نور - نوشهر نامشخص    
۸۲ مازندران نوشهر - نور نامشخص    
۸۳ مازندران کمربندي نوشهر - چالوس روان ۱۸۷ ۶۶
۸۴ مازندران کمربندي چالوس - نوشهر روان ۱۸۰ ۶۸
۸۵ مازندران چالوس - کرج (چالوس - دوآب) سنگین ۱۲۵ ۴۱
۸۶ مازندران چالوس - عباس آباد نیمه سنگین ۳۱۶ ۵۳
۸۷ مازندران آزادراه شمال - تهران (چالوس - مرزن آباد) روان ۱۸۲ ۸۳
۸۸ مازندران کرج - چالوس (مکارود - مرزن آباد) روان ۲۹ ۷۹
۸۹ مازندران چالوس - کرج (هزارچم - سياه بيشه) سنگین ۱۷۲ ۲۳
۹۰ مازندران چالوس - کرج (سياه بيشه - کندوان) نیمه سنگین ۱۷۱ ۴۲
۹۱ مازندران چالوس - کرج (مکارود - هزارچم) سنگین ۱۰۱ ۲۷
۹۲ مازندران کرج - چالوس (دوآب - چالوس) روان ۱۰۳ ۵۶
۹۳ مازندران عباس آباد - چالوس روان ۱۹۷ ۶۶
۹۴ مازندران آزادراه تهران - شمال (مرزن اباد - چالوس) روان ۳۴ ۸۰
۹۵ مازندران چالوس - کرج (مرزن آباد - مکارود) نیمه سنگین ۳۴۴ ۴۸
۹۶ مازندران کرج - چالوس (سياه بيشه - هزارچم) روان ۹ ۳۷
۹۷ مازندران کرج - چالوس (کندوان - سياه بيشه) روان ۶ ۵۱
۹۸ مازندران کرج - چالوس (هزارچم- مکارود) نامشخص    
۹۹ مازندران نکا - بهشهر نامشخص    
۱۰۰ مازندران بهشهر - نکا روان ۱۲۴ ۸۶
۱۰۱ مازندران نور-نوشهر (نور - سي سنگان) روان ۱۵۰ ۷۵
۱۰۲ مازندران نوشهر-نور (سي سنگان - نور) روان ۲۰۲  

نظر شما