شناسهٔ خبر: 37023 - سرویس بنادر و دریانوردی
نسخه قابل چاپ

نسخه برجام برای بنادر ایران:

افزایش ۹.۵ درصدی تخلیه و بارگیری در بنادر در سال ۹۵ / افزایش ۵۳.۶ درصدی جابه‌جایی مسافران دریایی در ۴ سال‌گذشته/ تردد بیش از ۳۶ هزار فروند شناور در بنادر ایران و رشد ۵.۵ درصدی از ابتدای دولت

بندر از آغاز سال ۹۲ تا پایان سال ۹۵، ۵۶۲ میلیون تن کالای نفتی و غیرنفتی در بنادر ایران تخلیه و بارگیری شده است که نسبت به آغاز زمان فعالیت دولت بالغ بر ۴.۵ درصد افزایش داشت زیرا از ۱۳۹ میلیون تن در سال ۹۲ به ۱۴۵ میلیون تن در پایان سال ۹۵ رسید. این در حالی است که بهترین عملکرد تخلیه و بارگیری کالا در بنادر در این برهه زمانی متعلق به سال ۹۳ با ۱۴۶ میلیون تن تخلیه و بارگیری است.

پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی :حمل و نقل دریایی و بندری ایران، بخشی از اقتصاد کشور است که در نخستین مراحل اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه ایران آماج نوک پیکان تحریم‌ها قرار گرفت، اما با این وجود با تکیه بر توان داخلی و با سرلوحه قراردادن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی  توانست سر پا بایستد و خود را از تاثیرات مخرب تحریم‌ها در حد امکان به دور نگاه دارد.

با تداوم تحریم‌ها و آغاز فعالیت دولت یازدهم در سال ۹۲ بخش حمل و نقل دریایی به پشتوانه نیروی انسای کارآمد و با طراحی برنامههای مناسب و استفاده بهینه از منابع در اختیار، توانسته است با ایجاد تحرك در فعالیت‌های ناوگان حمل‌و نقل و بنادر بازرگانی و با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و پیشرفته حمل و نقل همگام با تحولات بین‌المللی، موجبات افزایش سرعت، ایمنی و تسهیل ورود و خروج کالا را در کشور از طریق بنادر تجاری فراهم آورد.

بر این اساس و با توجه به لغو تحریمها و اجرای برجام، روند توسعه بنادر و تخلیه و بارگیری کالا در بنادر تجاری کشور نسبت به سال‌های گذشته اندکی شتاب گرفت و بهبود یافت که انتظار می‌رود با بهره‌برداری از فاز دوم و سوم طرح توسعه بندر شهیدرجایی، فاز نخست طرح توسعه بندر شهید بهشتی و اجرا و بهره برداری از طرح‌های توسعه دیگر بنادر در سال‌های آتی سرعت بهبود عملکرد بنادر با افزایش بیشتری مواجه شود و سهم حمل و نقل دریایی در تجارت کشورمان از۹۰ درصد فراتر رود.

 در ۴۴ ماه فعالیت دولت یازدهم، وضعیت و آمار عملکرد بنادر کشور بهبود یافت به صورتی که نشانههای آنرا میتوان در ارائه خدمات و عملیات در بنادر، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بنادر، ایمنی و امنیت و محیط زیست بنادر، بهره وری و کیفیت بنادر و شاخصهای دیگر مشاهده کرد.

بر اساس آمار سازمان بنادر و دریانوردی، از آغاز سال ۹۲ تا پایان سال ۹۵، ۵۶۲ میلیون تن کالای نفتی و غیرنفتی در بنادر ایران تخلیه و بارگیری شده است که نسبت به آغاز زمان فعالیت دولت بالغ بر ۴.۵ درصد افزایش داشت زیرا از ۱۳۹ میلیون تن در سال ۹۲ به ۱۴۵ میلیون تن در پایان سال ۹۵ رسید. این در حالی است که بهترین عملکرد تخلیه و بارگیری کالا در بنادر در این برهه زمانی متعلق به سال ۹۳ با ۱۴۶ میلیون تن تخلیه و بارگیری است.

عملکرد کانتینری بنادر ایران در ۴۴ ماهه دولت یازدهم بدون تغییر بوده است. زیرا میزان فعالیت کانتینری بنادر در سال ۹۲ با سال ۹۵ یکسان و به میزان ۲.۵۹ میلیون تن است. در کل کارنامه ۴۴ ماهه کانتینری بنادر ۹.۳۶ میلیون TEU کانتینر بوده است.

ترانزیت کالاهای غیرنفتی از بنادر در برهه زمانی نامبرده به ۱۷.۷ میلیون تن بالغ شده است که با توجه به اینکه از ۱.۳ میلیون تن در سال ۹۲ به ۴.۶ میلیون تن در سال ۹۵ رسیده است جهش ۲۵۳.۸ درصدی را در کارنامه خود به ثبت رسانده است.

شاخص دیگری که در این آمار سازمان بنادر و دریانوردی، بررسی شده است صادرات کالاهای غیرنفتی از بنادر است که در ۴۴ ماهه دولت یازدهم به ۱۷۲ میلیون تن بالغ شده است. این در حالی است که صادرات این کالا از ۳۷ میلیون تن در سال ۹۲ به ۴۹ میلیون تن در سال ۹۵ رسیده و موجب افزایش ۳۲.۴ درصدی صادرات کالاهای غیرنفتی از بنادر تجاری کشور شده است

شاخص واردات کالاهای غیرنفتی در بنادر تنها شاخصی است که در این برهه زمانی با کاهش روبه‌رو شده است زیرا بر اساس سیاست‌های دولت مبنی بر کاهش واردات، این شاخص نه تنها در آمار گمرک بلکه در آمار سازمان بنادر و دریانوردی نیز کاهش یافت. بر این اساس واردات کالاهای غیرنفتی با کاهش ۲۶.۷ درصدی از ۳۵ میلیون تن در سال ۹۲ به ۳۳ میلیون تن در سال ۹۵ رسید. جمع واردات ۴۴ ماهه این کالاها در بنادر به ۱۴۳ میلیون تن کالا بالغ شد.

در همین زمان بررسی شده، ۳۶ هزار و ۶۴۶ فروند شناور به بنادر ایران تردد کردند که نسبت به ابتدای دولت ۵.۵ درصد افزایش یافته است.

از آنجایی که در بنادر علاوه بر فعالیت‌های تجاری و تخلیه و بارگیری کالا، سفرهای دریایی نیز انجام می شود، جابه‌جایی مسافران در بنادر در این ۴۴ ماه حدود ۶۶.۸ میلیون نفر بوده است که ۵۳.۶ درصد افزایش داشته است

رديف

زمینه عملکرد

موضوع

واحد

سالهای دولت يازدهم

درصد رشد نسبت به ابتدای دولت

ابتدای سال  ۱۳۹۲

سال  ۱۳۹۲

سال ۱۳۹۳

سال ۱۳۹۴

سال ۱۳۹۵

۱

ارائه خدمت وعملیات

تخليه و بارگيري بنادر (کالای نفتي و غيرنفتي)

ميليون تن

۱۳۹

۱۳۹

۱۴۶

۱۳۲

۱۴۵

۵/۴

۲

تخليه و بارگيري کالای كانتينري بنادر

ميليون TEU

۵۹/۲

۲۲/۲

۴۶/۲

۱/۲

۵۸/۲

-

۳

ترانزيت کالای غيرنفتي از بنادر

میلیون تن

۳/۱

۷/۲

۸/۵

۶/۴

۶/۴

۸/۲۵۳

۴

صادرات کالای غيرنفتي از بنادر

ميليون تن

۳۷

۴۴

۴۱

۳۸

۴۹

۴/۳۲

۵

واردات کالای غيرنفتي از بنادر

ميليون تن

۴۵

۳۵

۴۱

۳۴

۳۳

۷/۲۶-

۶

شناورهاي متردد به بنادر - فروند

فروند

۸۸۱۸

۸۴۴۰

۹۳۷۱

۹۵۳۴

۹۳۰۱

۵/۵

۷

جابجايي مسافر دريايي بنادر

میلیون نفر

۵/۱۱

۶/۱۵

۱۷

۵/۱۶

۷/۱۷

۶/۵۳

۱

توسعه ظرفیت‌ها

افزايش ظرفيت اسمي بنادر

ميليون تن

۱۸۰

۱۹۰

۲۰۰

۲۰۹

۲۱۷

۲۱

۲

افزايش ظرفيت كانتينري بنادر

ميليون TEU

۵۸/۴

۸۴/۴

۸۶/۴

۸۶/۴

۵/۵

۲۰

۳

افزايش ظرفيت مسافر دريايي بنادر

میلیون نفر

۱۴

۱۶

۵/۱۷

۲/۱۸

۱۹

۳۵

این گزارش هم چنین به موضوع  ايمنی، امنيت و محيط زيست اشاره دارد و توضیح می دهد که‌خارج سازی ۱۰۸ فروند مغروقه در آبراه اروند، رودخانه‌ کارون و حوضچه‌ بندر چارک، بوشهر و هرمزگان با صرف هزینه ۲۶۱ میلیارد ریالی و هم‌چنین نجات جان تعداد ۱۶۴۰ نفر در عمليات‌های امدادرسانی و جستجو‌ و نجات دريايی همراه با تدوين ۳ سند با موضوع اقدامات جمهوری اسلامی ايران در مقابله با دزدی دريايی در آب‌های فراساحلی از جمله مهم‌ترین فعالیت‌های انجام شده در طی این سال ها است.

بر اساس این گزارش‌ احداث پايانه كالای خطرناك در بندر امام خمينی، اجری طرح کلان ملی فناوری"طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی شبکه ملی پايش و پيش بينی دريايی کشور" در ۱۱ ایستگاه و هم چنین طراحی شبكه ملی پايش و پيش‌بينی دريايی كشور با همكاری دانشگاه صنعتی اصفهان و با هدف ثبت مستمر پارامترهای دریایی و پيگيری  تکمیل آن در همین راستا انجام شد.


 پياده‌سازی و عمليات ساخت سامانه GIS تخصصی بنادر با دارابودن بيش از ۱۸۰ لايه اطلاعاتی، در ۱۲ بندر اصلی كشور؛ توليد و توزيع  ۱۲ سلول نقشه‌ الكترونيكي دريايي درسطح بين‌الملل (در كل ۳۸سلول)؛ انعقاد یادداشت تفاهم ايمنی و آتش نشانی در بنادر ایران و ايتاليا و هم چنین ‌انعقاد یادداشت تفاهم جستجو و نجات دريايي و مقابله با آلودگی دريا فیمابين ايران و روسيه؛
 تهيه تفاهم نامه همكاري مشترك در زمينه جستجو و نجات دريايی با كشورهاي عمان، امارات، تركيه، عراق و كويت؛ حضور در اجلاس جستجو و نجات هوايی- دريايی سازمان‌های بين‌المللی دريانوردی و هوانوردی (ICAO/IMO) و ارايه سند از طرف دولت؛   جرايی نمودن طرح پناهگاه ايمن (Place of Safety) در بنادر شمالی و جنوبی؛ ‌انجام گشت‌های مستمر هوایی براي پایش‌های زیست‌محیطی در خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر؛ ‌اخذ مصوبه طرح مديريت يكپارچه مناطق ساحلی (ICZM) از شورای امنیت ملی از دیگر اقدامات جدید در حوزه بنادر است که در این دوره انجام شده است.

نظر شما