شناسهٔ خبر: 37595 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

در نامه حناچی ابلاغ شد؛

تعیین‌تکلیف ساخت و سازهای واقع در حریم شهر گلسار/ ابلاغ نقشه پهنه‌بندی حریم،ضوابط و مقررات مربوطه/ تاکید بر اجرای کامل جنبه‌های‌فنی توسط شهرداری با همکاری شورای‌شهر البرز

پیروز حناچی دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در نامه‌ای به استاندار استان البرز، مصوبه شورای‌عالی را درباره ساخت و سازهای واقع در حریم شهر گلسار، ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، پیروز حناچی دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در نامه‌ای به سیدحمید طهائی استاندار و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز، مصوبه شورای‌عالی را با موضوع ساخت و سازهای واقع در حریم شهر گلسار، ابلاغ کرد.

در نامه دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به استاندار استان البرز آمده است: پیرو نامه شماره ۳۰۰ / ۹۶۹۰ مورخ ۹۵.۳.۹ در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تاسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۷۸.۱۰.۱۲ هیات محترم وزیران به پیوست دو سری اسناد و مدارک حریم شهر گلسار (نقشه‌بندی حریم و دفترچه ضوابط و مقررات مربوطه)، موضوع تکلیف بند یک مصوبه مورخ ۹۵.۳.۳ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران که در تاریخ ۹۵.۱۱.۳۰ در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز به تصویب رسیده است جهت اجرا، ابلاغ می‌شود.

دستور فرمایید مراتب به شهرداری مربوطه و سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط ابلاغ و مراقبت شود تا شهرداری با مراعات کامل جنبه‌های فنی، ضوابط و مقررات طرح و نیز همکاری موثر با شورای اسلامی شهر، موجبات تحقق اهداف موردنظر فراهم شود. /

نظر شما