شناسهٔ خبر: 37675 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

در نشست تبیین مفاهیم و الزامات ارتقای كیفیت زندگی عنوان شد:

بازخوانی اندیشه ایرانشهری راهگشای سیاست بازآفرینی شهرها/ قابلیت زیست‌پذیری شهرها باید ارتقا یابد/ ضرورت چاره‌جویی برای ناپایداری‌های كنونی توسعه شهری ایران

ایزدی مدیرعامل شركت عمران و بهسازی شهری در نشست تبیین مفاهیم و الزامات ارتقای كیفیت زندگی بر مسیر سیاست بازآفرینی شهری تاكید كرد و گفت: اندیشه ایرانشهری چشم‌اندازی به توسعه دارد و راهگشای سیاست بازآفرینی شهرهاست.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی محمدسعید ایزدی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شركت عمران و بهسازی شهری در نشست تبیین مفاهیم و الزامات ارتقای كیفیت زندگی عنوان كرد: كیفیت زندگی از موضوعات كلیدی است و وزارت راه و شهرسازی همت گماشته كه بر عرصه شهرها به سیاستی برسد كه ضمن كاهش مسائل و مشكلات ۱۹ میلیون حاشیه‌نشین شهرها به یك سند جامع برای ارتقای كیفیت زندگی برسد كه امیدواریم در شورای‌عالی مسكن و شهرسازی نیز مورد تایید واقع شود.

وی با تاكید بر افول قابلیت زیست‌پذیری و كیفیت زندگی در شهرهای كشور عنوان كرد: از جمله مسائل امروز می‌توان به فقر شهری، گسترش آسیب‌های اجتماعی، بحران ایمنی و تاب‌آوری پایین، بحران هویت و ناكارآمدی نظام جابه‌جابی اشاره كرد. این در حالی است كه محدوده‌های هدف بازآفرینی در مقایسه با سایر نقاط شهری بیشتر با چنین مسایلی مواجه هستند.

ایزدی با تاكید بر اینكه سیاست‌های پیشین نتوانسته‌اند با رفع چالش‌ها و رویارویی با بحران افول كیفیت زندگی موثر باشند گفت: در این زمینه نیازمند تغییر و به دنبال سیاستی هستیم كه قابلیت زیست‌پذیری شهرها را در قالب بازآفرینی شهری ارتقا دهد و امیدواریم در این زمینه به سیاستی یك‌پارچه برسیم و همچنین در كنار آن پیشگیری از چالش‌های پیش رو را دنبال کنیم.

این مقام مسئول با بیان اینكه نوسازی و مقاوم‌سازی مسكن، توسعه امكانات روبنایی و ارتقای زیرساخت‌های شهری و محله‌ای، همچنین بهسازی فضاهای شهری و محله‌ای و توسعه قلمرو عمومی اركان بازآفرینی شهری هستند تاكید كرد: بازخوانی اندیشه ایرانشهری راهگشای سیاست بازآفرینی شهرها است و با طرح این اندیشه چشم‌اندازی به سوی توسعه داریم و در آن مسیر حركت می‌كنیم.

دغدغه امروز ما ناپایداری شهرهاست

همچنین در این نشست مظفر صرافی پژوهشگر و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با تاكید بر ضرورت پرداختن به رهیافت بازآفرینی شهری رادیكال برای ارتقای كیفیت زندگی شهری تاكید كرد: شهرها در گذشته نمایان‌گر عالیترین زیست‌گاه بشر برای سازماندهی اجتماعی بر پاسخگویی به نیازهای مادی و معنوی و به نوعی چاووش تمدن بوده‌اند ولی شهر امروز كانون ناپایداری اجتماعی، اقتصادی شده است و از همین رو باید روال توسعه شهری امروز دگرگون شود و شهر فردا باید نویدبخش همبستگی و تلاش جمعی برای زندگی بهتر، برای همه و برای همیشه و شهروند نیز مركز حكم‌روایی شهر برای تغییر و عدم تمكین به تقدیر باشد.

وی با تاكید بر بایستگی بازآفرینی شهری رادیكال گفت: رهیافت مبیین به نام بازآفرینی شهری باید در راستای چاره‌جویی ناپایداری‌های كنونی توسعه شهری ایران باشد.

صرافی تاكید كرد: كاربست بازآفرینی شهری برای تحقق پایداری از مسیر اندیشه ایرانشهری محقق می‌شود و دغدغه امروز ما ناپایداری شهرهاست.

نظر شما