شناسهٔ خبر: 38137 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

در نامه حناچی ابلاغ شد؛

ساماندهی، حفاظت و احیای تپه‌ها و چشمه‌ها در منظر طبیعی شهر سنندج/ تجدید ساختار شهر، احیای عرصه‌های‌عمومی و فضاهای باز و سبز شهری برای توسعه‌گردشگری

پیروز حناچی دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در نامه‌ای به استاندار کردستان، مصوبه شورای‌عالی را درباره ساماندهی، حفاظت و احیای تپه‌ها و چشمه‌ها در منظر طبیعی شهر سنندج با تاکید بر ارتقای کیفیت محیط‌شهری از جنبه تجدید ساختار شهر و احیای عرصه‌های‌عمومی و فضاهای باز و سبز شهری و توسعه گردشگری در شهر سنندج، ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، پیروز حناچی دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در نامه‌ای به زاهدای استاندار و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان، مصوبه شورا را درباره ساماندهی، حفاظت و احیای تپه‌ها و چشمه‌ها در منظر طبیعی شهر سنندج، ابلاغ کرد.

در نامه دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به استاندار کردستان آمده است: متعاقب تصمیم خردمندانه استاندار محترم کردستان و پیرو تکلیف مصوبه مورخ ۹۴.۳.۹ شورای عالی درخصوص شهرهای کردستان و شهر سنندج، نظر به استماع گزارش اداره کل راه و شهرسازی کردستان پیرامون ضرورت توجه ویژه به منظر طبیعی شهر سنندج و اهمیت عناصر طبیعی (تپه‌ها و چشمه‌های‌شهری) در شکل‌دهی ساختار و استخوان‌بندی کالبدی فضایی شهر سنندج، شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به جهت ارتقای کیفیت محیط‌شهری از جنبه تجدید ساختار شهر و احیای عرصه‌های عمومی و فضاهای باز و سبز شهری و توسعه گردشگری در شهر سنندج در جلسه مورخ ۹۵.۱۲.۳ مقرر می‌دارد:

الف- در خصوص تپه‌های واقع در محدوده شهر، به جهت جلوگیری از ساخت و سازهای بعدی بدون‌برنامه از این تاریخ به بعد ضمن تثبیت کاربری فضای‌سبز در این تپه‌ها (مطابق نقشه پیوست)، اداره کل راه و شهرسازی مکلف است با همکاری شهرداری و با نظارت استاندار محترم نسبت به تهیه طرح ویژه ساماندهی تپه‌های سنندج با رویکرد ساماندهی فضاهای سبز و باز در جهت تعیین نقش تپه‌ها در شهر، ایجاد عرصه‌های‌عمومی، توجه به منظر طبیعی و منظور داشتن ظرفیت‌های گردشگری غیرمتمرکز ظرف مدت ۹ ماه تهیه و به کمیته تخصصی معماری، طراحی‌شهری و بافت‌های واجدارزش ارایه نماید. (در این چارچوب تهیه طرح‌های موضعی هریک از تپه‌ها جهت اقدامات اجرایی توسط شهرداری، تعیین خواهد شد.)

تبصره: صرفا محدوده‌های نظامی موجود، ضمن تاکید بر عدم ساخت و ساز با رعایت موارد زیست‌محیطی و جنبه‌های طراحی شهری تثبیت می‌شود.

ب- در خصوص تپه‌های واقع در حریم شهر، ضمن ممنوعیت هرگونه ساخت و ساز، مقرر شد اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان نسبت به بازنگری سند پهنه‌بندی حریم شهر سنندج مطابق دستورالعمل تدوین سند پهنه‌بندی حریم مصوبه مورخ ۹۵.۱۱.۱۸ شورای‌عالی ظرف مدت یک ماه اقدام و مراتب را جهت ابلاغ مجدد به دبیرخانه شورای‌عالی ارسال نماید.

ج- در خصوص چشمه‌های شهر سنندج با توجه به اهمیت این چشمه‌ها در شکل دهی به روددره ها و چرخه اکولوژیک شهر، موقعیت و مسیرهای دقیق این چشمه‌ها توسط شهرداری، شناسایی و برنامه و طرح احیای تدریجی روددره‌ها و رفع انسداد مسیر چشمه‌ها و جلوگیری از هدر رفت آنها توسط وزارت نیرو با همکاری سازمان محیط‌زیست و شهرداری سنندج تهیه و توسط اداره کل راه و شهرسازی و با نظارت استانداری محترم کردستان به شورای‌عالی ارایه شود.

د- با توجه به سابقه تاریخی روخانه‌ای دره بیان و قشلاق در استخوان بندی شهر و تغییرات بعدی آنها در تبدیل به کانال اصلی فاضلاب، شهرداری با همکاری وزارت نیرو و سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری نسبت به امکان‌سنجی احیای ادامه رودخانه و احیای محور گردشگری پیرامون آنها و با نظارت استانداری محترم کردستان ظرف مدت یکسال اقدام و نتیجه توسط اداره کل راه و شهرسازی به شورای‌عالی ارایه شود.

ه- نظر به اهمیت کوه آبیدر به عنوان مهمترین عنصر شکل‌دهنده هویتی به منظر و ساختار شهر و ضرورت جلوگیری از ساخت و سازهای مخدوش‌کننده منظر شهری این کوه در دامنه‌ها، شهرداری با هماهنگی اداره کل راه و شهرسازی نسبت به تعیین خط حداکثر تراز ارتفاعی ساخت و ساز اقدام و پس از تصویب در کمیسیون ماده پنج به دبیرخانه شورای‌عالی ارایه نماید. /

نظر شما