شناسهٔ خبر: 38165 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

در نامه حناچی ابلاغ شد؛

طرح جامع ویژه شهر بشرویه/ جزئیات ۴ اصلاح در طرح پیشنهادی بشرویه

پیروز حناچی دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در نامه‌ای به استاندار خراسان جنوبی، مصوبه شورا را با موضوع طرح جامع ویژه شهر بشرویه، ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگا پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، پیروز حناچی دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در نامه‌ای به سیدعلی اکبر پرویزی استاندار و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان‌جنوبی، مصوبه شورا را با موضوع طرح جامع ویژه شهر بشرویه، ابلاغ کرد.

در نامه دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به استاندار خراسان‌جنوبی آمده است: شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ  ۱۳۹۶.۱.۲۸خود، پیرو مصوبه مورخ ۱۳۸۷.۱۲.۵ در خصوص لزوم تهیه طرح ویژه برای شهر بشرویه  با رویكرد صیانت مشترك از آثار تاریخی، طبیعی، فرهنگی و حقوق ساكنین شهر پس از بررسی طرح تفصیلی ویژه توسعه شهر تاریخی بشرویه، ضمن تاكید بر لزوم  تلفیق و تدقیق نتیجه مطالعات در طرح یشنهادی مقرر نمود  اصلاحات به شرح زیر در طرح اعمال و نتیجه جهت ابلاغ به دبیرخانه شورای‌عالی ارائه گردد:

 الف- ساختار كالبدی، نظام منطقه بندی و نظام فعالیت و كاربری

    به جهت اهمیت توجه به میراث ناملموس و ضرورت صیانت و احیا بافت یكپارچه شهری، نظام محله بندی  سنتی در نظام منطقه بندی طرح ویژه تدقیق گردد.

 -  مراكز محلات و تنوع كاربری‌های خدمات پشتیبان در جهت ارتقا كیفیت فضایی در محله بندی منعكس گردد. ضمناً با  عنایت به اعلام نیاز مقامات استانی و به جهت احیاء و باززنده سازی بافت تاریخی، با مساعدت حداكثری سازمان میراث فرهنگی و در چار چوب ضوابط ملاك عمل، درخواست‌های استقرار واحد‌های اداری دستگاههای مختلف به محدوده بافت تاریخی هدایت شود.

  -  محور‌های فرهنگی- تاریخی و گردشگری به جهت وجود بناها و عرصه‌های تاریخی درسند كاربری اراضی طرح منعكس و كاربریهای متناسب با این محور‌ها در جهت سرزندگی و تجدید حیات اقتصادی در بافت شهری ارائه گردد. در تعریف این گونه پروزه‌ها و طرح‌های موضعی و موضوعی،   به احیا، ارتقا و صیانت از  محیط طبیعی و تاریخی شهر بشرویه  توجه گردد.

- نظر به وجود اراضی كشاورزی مستعد (زعفران كاری) و باغات درون شهری و ضرورت توجه ویژه به معیشت غالب شهر به عنوان بخشی جدی از میراث ناملموس، مكان گزینی و استقرار كاربریهای پیشنهادی در توسعه آتی با ملاحظات محیط زیستی و نتیجه ارزیابی توان اكولوژیكی انجام پذیرد.  

-  به جهت اهمیت میادین قدیمی شهر به عنوان فضاهای شهری پویا، كاربری‌های پیشنهادی پیرامون میادین (خصوصا میدان ترسرای میان ده) در جهت احیا فضاهای مذكور اصلاح گردد و علاوه بر آن بخش توسعه جدید شهری نیز می‌بایست با توجه ویژه به تجربه تاریخی شهر بشرویه شامل الگوی میدان شهری، دروازه‌ها و شبكه شرقی– غربی شهر برنامه ریزی و طراحی گردد.

ب- ضوابط و مقررات

-  نظر به اینكه كلیت  شهر بشرویه تاریخی و واجد ارزش می‌باشد لذا تفكیك ضوابط بخش هسته‌ی تاریخی و ارجاع آن به ضوابط و مقررات مصوب سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قابل قبول نبوده و تاكید گردید ضمن اخذ نظرات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری (حداكثر ظرف مدت دو هفته پس از ابلاغ)، پیشنهادات مشاور در خصوص ضوابط و مقررات در كلیت شهر یكیارچه گردد.

- به جهت شفافیت و سادگی در اجرای سیستم كنترلی ضوابط توسط شهرداری، گردش كار صدور پروانه برای الگوهای معماری ارائه شده، بازنگری گردد.

-  با توجه به ویژگی‌های خاص نظام آب در شهر، ضوابط مرتبط ارائه گردد.

-  مبحث ضوابط و مقررات در دو بخش كلی زیر تنظیم و ارائه گردد:

- ضوابط راهنما و دستورالعمل‌های طراحی و مرمت شهری 

 ۲- ضوابط و مقررات معماری (با دسته بندی در بخش‌های سلسله مراتب معابر با ویزگی‌های بافت، جداره سازی، فضاهای شهری، بناها و عرصه‌های تاریخی و مصالح ساختمانی متناسب با بافت تاریخی شهر (نما) )

ج- نظام مدیریت اجرایی طرح به جهت تحقق پذیری پیش بینی و ارائه گردد.

د-  با عنایت به  سرانه بالای مسكونی پیشنهادی در طرح جامع قبلی (مصوب۱۲/۰۵/۱۳۸۷) و وجود ۳۹ هكتار اراضی بالقوه با كاربری مسكونی (محقق نشده از طرح جامع قبلی) و مجموع سرانه بالای كاربری‌های خدماتی شهر و نوعیت اراضی زراعی و كشاورزی، الحاق اراضی با كاربری مسكونی به محدوده طرح جامع قبلی (اراضی موسوم به حفره در غرب شهر)، را با توجه به تاثیر آن در افزایش سرانه مسكونی و عرضه بیش از حد نیاز زمین مسكونی، گسترش ساخت و سازهای متخلخل و پراكنده و همچنین تاثیر مخرب آن در احیاء و زنده سازی مجدد بافت تاریخی موجود فاقد توجیه كارشناسی و فنی دانسته و با الحاقات مذكور مخالفت می‌نماید.  

-   با توجه به اینكه صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری وقت در شهرك موسوم به سجادیه بدون طی فرایند قانونی و خارج از اختیارات قانونی بوده  تبعاً پروانه‌های صادر شده مصداق حقوق مكتسبه نیست. لذا با الحاق اراضی مذكور به محدوده شهر مخالفت می‌گردد. طبیعی است حق اعتراض به مراجع قضائی برای شهروندانی كه بر اساس پروانه‌های صادر شده قبلی اقدام به ساخت و ساز نموده‌اند،   محفوظ است.

- سند حریم شهرمطابق حریم مصوب طرح جامع قبلی و بر اساس دستورالعمل سند پهنه بندی حریم مصوب مورخ ۱۸/۱۱/۹۵ شورایعالی شهرسازی و معماری ایران تهیه شود.

- به جهت رعایت ملاحظات پدافندی و تسهیل دسترسی در بخش غربی شهر پیشنهاد معبر در حریم شهر حداكثر به عرض ۱۸ متر و منطبق بر معابر خاكی موجود بدون هرگونه كاربری در طرفین آن، با تائید اداره كل راه و شهرسازی استان بلامانع است. /

نظر شما