شناسهٔ خبر: 38733 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور منتشر کرد:

جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان تهران -۲

ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان تهران را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راه‌های اصلی و فرعی استان تهران به شرح زیر است:

 

 

ردیف نام استان نام محور وضعیت ترافیک میانگین تردد در ساعت میانگین سرعت
۱ تهران آزادراه قم - گرمسار روان ۲۸ ۹۸
۲ تهران تهران - قم (آزادراه) روان ۱۸۴ ۹۱
۳ تهران تهران - ساوه (ابتداي آزادراه) روان ۱۶۷ ۸۸
۴ تهران تهران - جاجرود روان ۲۱۷ ۷۴
۵ تهران تهران - پرديس (ابتداي آزادراه) روان ۹۶ ۶۸
۶ تهران تهران - ‍پرديس (انتهاي آزادراه) نامشخص    
۷ تهران تهران - پاکدشت روان ۵۱۷ ۸۹
۸ تهران عوارضي تهران - قم روان ۴۹۹ ۷۷
۹ تهران چرمشهر - حسن‌آباد روان ۲۸ ۸۷
۱۰ تهران امام زاده داوود - تهران نیمه سنگین ۱۰۳ ۵۰
۱۱ تهران تهران - لواسان (طلاييه) روان ۲۶۸ ۶۹
۱۲ تهران تهران - لواسان (سوهانک) روان ۱۲۲ ۶۲
۱۳ تهران آزادراه تهران - ساوه(پرند) روان ۱۵۳ ۸۴
۱۴ تهران آزادراه گرمسار - قم روان ۱۴ ۱۰۰
۱۵ تهران قم - تهران (آزادراه) روان ۲۱۵ ۹۳
۱۶ تهران ساوه - تهران (ابتداي آزادراه) روان ۶۹ ۷۸
۱۷ تهران جاجرود - تهران نیمه سنگین ۳۴۳ ۷۱
۱۸ تهران پرديس - تهران (ابتداي آزادراه) نیمه سنگین ۲۴۶ ۶۳
۱۹ تهران پرديس - تهران (انتهاي آزادراه) نامشخص    
۲۰ تهران پاکدشت - تهران روان ۵۰۴ ۸۲
۲۱ تهران قم - تهران عوارضي روان ۵۸۱ ۷۶
۲۲ تهران حسن آباد - چرمشهر روان ۸ ۸۴
۲۳ تهران تهران - امام زاده داوود روان ۹۱ ۴۸
۲۴ تهران لواسان - تهران (طلاييه) روان ۳۴۷ ۷۹
۲۵ تهران لواسان - تهران (سوهانک) روان ۱۸۴ ۷۰
۲۶ تهران آزادراه ساوه - تهران(پرند) روان ۲۸۷ ۹۰
۲۷ تهران اسلامشهر - واوان روان ۸۸ ۸۵
۲۸ تهران واوان - اسلامشهر روان ۱۴۴ ۸۳
۲۹ تهران آبسرد - ايوانکي روان ۴۴ ۵۶
۳۰ تهران رودهن - دماوند روان ۷۱ ۷۳
۳۱ تهران دماوند - فيروزکوه روان ۴۱ ۹۷
۳۲ تهران آبعلي - سه راهي مشاء روان ۸۲ ۷۲
۳۳ تهران سه راهي مشاء - امامزاده هاشم روان ۱۲۵ ۷۹
۳۴ تهران کمربندي جنوبي رودهن (انتهاي پرديس - دماوند) روان ۲۳۶ ۹۲
۳۵ تهران فيروزکوه - سمنان روان ۴۳ ۷۶
۳۶ تهران آبسرد - گيلاوند روان ۱۹۱ ۹۳
۳۷ تهران آبسرد - سربندان روان ۶۴ ۹۰
۳۸ تهران سربندان - امين آباد روان ۵۸ ۸۱
۳۹ تهران دماوند - گيلاوند روان ۳۷۲ ۷۷
۴۰ تهران ايوانکي - آبسرد روان ۲۱ ۵۸
۴۱ تهران دماوند - رودهن نیمه سنگین ۲۸۸ ۷۵
۴۲ تهران فيروزکوه - دماوند روان ۱۴۵ ۹۳
۴۳ تهران سه راهي مشاء - آبعلي سنگین ۱۵۹ ۵۷
۴۴ تهران امامزاده هاشم - سه راهي مشاء روان ۶۰ ۶۰
۴۵ تهران کمربندي جنوبي رودهن (دماوند - انتهاي پرديس) نیمه سنگین ۵۰۳ ۸۳
۴۶ تهران سمنان - فيروزکوه روان ۳۰ ۷۷
۴۷ تهران گيلاوند - آبسرد روان ۷۶ ۹۲
۴۸ تهران سربندان - آبسرد روان ۱۶۳ ۸۸
۴۹ تهران امين آباد - سربندان روان ۱۳۲ ۷۸
۵۰ تهران گيلاوند - دماوند نیمه سنگین ۷۲۶ ۸۰
۵۱ تهران فيروزکوه - گدوک روان ۴۱ ۷۹
۵۲ تهران سه راهي ارجمند - فيروزکوه روان ۱۸۴ ۸۹
۵۳ تهران گدوک - فيروزکوه روان ۸۸ ۹۵
۵۴ تهران فيروزکوه - سه راهي ارجمند روان ۳۷۹ ۱۰۶
۵۵ تهران تهران - فشم نیمه سنگین ۹۹ ۶۰
۵۶ تهران فشم - ميگون روان ۵۸ ۶۲
۵۷ تهران شمشک - ميگون روان ۲۸ ۳۷
۵۸ تهران شمشک - ديزين روان ۰ ۰
۵۹ تهران فشم - تهران سنگین ۱۲۰ ۵۴
۶۰ تهران ميگون - فشم روان ۷۳ ۵۳
۶۱ تهران ميگون - شمشک روان ۳۸ ۴۰
۶۲ تهران ديزين - شمشک روان ۰ ۰
۶۳ تهران تهران - شهريار (چيتگر - باغستان) روان ۳۳۲ ۹۰
۶۴ تهران تهران - شهريار (دپو) روان ۵۸۲ ۸۴
۶۵ تهران شهريار - تهران (چيتگر - باغستان) روان ۱۷۷ ۸۶
۶۶ تهران شهريار (دپو) - تهران روان ۲۷۰ ۸۷
۶۷ تهران تهران - حسن آباد (جاده قديم قم) روان ۳۵ ۶۸
۶۸ تهران رباط کريم - ساوه روان ۳۵ ۷۳
۶۹ تهران حسن آباد - تهران (جاده قديم قم) روان ۲۲ ۵۶
۷۰ تهران ساوه - رباط کريم روان ۴۶ ۹۳
۷۱ تهران همت - وردآورد روان ۲۸۱ ۸۹
۷۲ تهران وردآورد - همت روان ۱۹۱ ۹۲
۷۳ تهران کمربندي دوم تهران (ورامين - شورآباد) نامشخص    
۷۴ تهران ري - قرچک روان ۴۰۶ ۹۲
۷۵ تهران کمربندي دوم تهران (شورآباد - ورامين) نامشخص    
۷۶ تهران قرچک - ري روان ۳۰۳ ۸۸
۷۷ تهران پاکدشت - شريف آباد روان ۲۳۲ ۸۹
۷۸ تهران شريف آباد - پاکدشت روان ۲۵۹ ۸۸
۷۹ تهران آزادراه تهران - کرج (عوارضي قديم) روان ۱۲۸۹ ۹۸
۸۰ تهران آزادراه کرج - تهران (عوارضي قديم) نیمه سنگین ۲۰۴۷ ۷۴
۸۱ تهران رودهن - آبعلي روان ۶۰ ۷۲
۸۲ تهران آبعلي - رودهن روان ۱۳۸ ۶۵
۸۳ تهران وهن آباد - جاده قديم قم نامشخص    
۸۴ تهران جاده قديم قم - وهن آباد نامشخص    
۸۵ تهران آدران - شهريار روان ۱۵۰ ۶۴
۸۶ تهران شهريار - آدران روان ۱۴۲ ۷۱
۸۷ تهران ملارد - صفادشت روان ۸۱ ۶۵
۸۸ تهران صفادشت - ملارد روان ۱۰۸ ۶۱
۸۹ تهران رباط کريم - شهريار روان ۱۴۶ ۸۴
۹۰ تهران شهريار - رباط کريم روان ۱۸۰ ۸۴
۹۱ تهران تهران - قم (قديم) نامشخص    
۹۲ تهران قم - تهران (قديم) نامشخص    

نظر شما