شناسهٔ خبر: 39652 - سرویس هوایی
نسخه قابل چاپ

رشد ۸ درصدی اعزام و پذیرش مسافران هوايی در اردیبشهت ۹۶

فرودگاه مسافر فرودگاه‎های تحت مالکیت شرکت فرودگاه‌ها، در اردیبهشت ۹۶ با اعزام و پذیرش چهار میلیون و ۹۳۰ هزار مسافر، نسبت به زمان مشابه سال گذشته به رشد ۸ درصدی دست یافته‎اند.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از روابط‎عمومی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، آمار ارائه شده از سوی «گروه آمار و اطلاعات هوانوردی و فرودگاهی» در اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی، نشان می‎دهد که فرودگاه‎های کشور در این ماه با ۳۸ هزار و ۴۶۵ فروند نشست و برخاست و ارسال و پذیرش نزدیک به ۴۵ میلیون کیلوگرم بار به ترتیب به رشدی ۷ و ۸ درصدی رسیده‎اند.

بر همین اساس در اردیبهشت امسال، فرودگاه مهرآباد با میزبانی از ۱۲ هزار و ۳۳۷ پرواز، اعزام و پذیرش یک میلیون و ۵۵۷ هزار و ۴۰ مسافر و ارسال و پذیرش نزدیک به  ۱۰ میلیون کیلوگرم بار، رتبه نخست پرترافیک‌ترین فرودگاه ایران را به خود اختصاص داده است.

همچنین پس از مهرآباد، فرودگاه مشهد با نشست و برخاست ۶۲۶۵ فروند هواپیما، اعزام و پذیرش نزدیک به ۹۲۰ هزار مسافر و ارسال و پذیرش بیش از هشت میلیون کیلوگرم بار در رتبه دوم قرار گرفته است.

فرودگاه بین‎المللی امام خمینی(ره) نیز با نشست و برخاست ۴۴۷۷ فروند هواپیما و اعزام و پذیرش بیش از ۷۰۰ هزار مسافر در رتبه سوم قرار دارد اما با ارسال و پذیرش نزدیک به ۱۳ میلیون کیلوگرم بار، در رتبه نخست قرار گرفته است.

سهم پروازهای داخلی از کل پروازهای این ماه ۳۱ هزار و ۵۹۷ فروند است که طی آن نزدیک به چهار میلیون مسافر و بیش از ۲۶ میلیون کیلوگرم بار منتقل شده‎اند.

با توجه به اینکه تمام پروازهای فرودگاه مهرآباد داخلی است در این بخش نیز این فرودگاه در رتبه نخست قرار داد و پس از آن فرودگاه مشهد با ۵۲۳۷ فروند نشست و برخاست، نزدیک به ۷۶۵ هزار اعزام و پذیرش مسافر و ارسال و پذیرش بیش از پنج میلیون کیلوگرم بار در جایگاه دوم و فرودگاه شیراز با ۲۸۲۷ فروند نشست و برخاست، اعزام و پذیرش نزدیک به ۳۰۰ هزار مسافر و ارسال و پذیرش بیش از دو میلیون کیلوگرم بار در جایگاه سوم قرار دارد.

سهم پروازهای خارجی در فرودگاه‎های بین‎المللی تحت مالکیت شرکت فرودگاه‎ها نیز، نشست و برخاست ۶۸۶۸ فروند هواپیما است که طی آن بیش از یک میلیون مسافر و نزدیک به ۱۹ میلیون کیلوگرم بار منتقل شده‎اند.

در این بخش هم فرودگاه امام خمینی (ره) با نشست و برخاست ۴۳۶۰ فروند هواپیما، اعزام و پذیرش بیش از ۷۰۰ هزار مسافر و ارسال و پذیرش نزدیک به ۱۳ میلیون کیلوگرم بار، در رتبه نخست قرار گرفته است و پس از آن فرودگاه مشهد با میزبانی ۱۰۲۸ فروند هواپیما، اعزام و پذیرش نزدیک به ۱۵۵ هزار مسافر و ارسال و پذیرش بیش از ۲ میلیون و ۶۳۹ هزار کیلوگرم بار و فرودگاه اصفهان با نشست و برخاست ۱۰۲۸ فروند هواپیما، اعزام و پذیرش نزدیک به ۵۶ هزار مسافر و ارسال و پذیرش نزدیک به  ۹۰۷ هزار کیلوگرم بار در رتبه‎های دوم و سوم قرار گرفته‎اند.

نظر شما