شناسهٔ خبر: 39988 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

در نامه حناچی ابلاغ شد؛

جزئیات تغییر خطوط محدوده طرح تفصیلی در دست‌تهیه شهر دوگنبدان/ مخالفت شورای‌عالی با الحاق ۱۴۰ هکتار اراضی تعاونی‌مسکن به طرح جامع شهر

پیروز حناچی دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در نامه‌ای به استاندار استان کهگیلویه و بویراحمد، مصوبه شورا را مبنی بر تغییر خطوط محدوده طرح تفصیلی در دست ‌تهیه شهر دوگنبدان با افزایش ۱۵۹ هکتار و کاهش ۴۳ هکتار نسبت به محدوده طرح جامع مصوب و همچنین مخالفت شورا با الحاق ۱۴۰ هکتار اراضی تعاونی مسکن به طرح جامع شهر دو گنبدان در استان کهگیلویه و بویراحمد، ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، پیروز حناچی دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در نامه‌ای به خادمی استاندار و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کهگیلویه و بویراحمد مصوبه شورا را درباره مغایرت‌اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر دوگنبدان را در دو بخشِ تغییرات خط محدوده طرح تفصیلیِ در دست تهیه در قالب افزایش ۱۵۹ هکتار و کاهش ۴۳ هکتار نسبت به محدوده طرح جامع مصوب و همچنین الحاق مجموع ۱۴۰ هکتار اراضی متعلق به تعاونی مسکن واقع در عرصه‌های مرتعی حریم شهر، ابلاغ کرد.

در نامه دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به استاندار کهگیلویه و بویراحمد آمده است: شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹۶.۳.۸ موضوع مغایرت طرح تفصیلی با طرح جامع شهر دوگنبدان (الحاق اراضی به محدوده طرح تفصیلی) مصوب جلسه مورخ ۹۵.۱۰.۱۱ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کهگیلویه و بویراحمد را مورد بررسی قرار داد و ضمن تذکر جدی به مراجع قانونی اعم از شهرداری، جهادکشاورزی و اداره کل راه و شهرسازی استان و استانداری به دلیل عدم‌انجام تکالیف قانونی مرتبط با ساخت و سازهای خلاف در خارج از محدوده که در طول سال‌های گذشته متاسفانه بدون هیچگونه نظارتی ایجاد شده و در حاضر چالش‌های جدی برای شهر ایجاد کرده است. در خصوص الحاقات مذکور با عنایت به صورتجلسه مورخ ۹۶.۲.۲۴ کمیته فنی مقرر کرد:

بخش اول الحاقات: تغییرات خط محدوده طرح تفصیلی در دست تهیه در قالب افزایش ۱۵۹ هکتار و کاهش ۴۳ هکتار نسبت به محدوده طرح جامع مصوب (مطابق نقشه پیوست) :

الف- اراضی ناحیه ۱ پهنه ۱- (۱-۱) با الحاق اراضی به مساحت ۱۷.۶ هکتار در شمال غرب شهر (موسوم به شمال میدان نرگس) به دلیل شکل‌گیری ساخت و سازهای موجود و پیوستگی با بافت کالبدی و همچنین اختصاص بخش عمده آن به کاربری درمانی و ورزشی (۸.۵ هکتار) موافقت می‌نماید.

ب- اراضی ناحیه ۲ پهنه ۱- (۱-۲): با توجه به اینکه محدوده مذکور فاقد هرگونه ساخت و ساز بوده و هیچگونه حقوق مکتسبه قانونی در آن متصور نیست با الحاق این اراضی مخالفت می‌نماید.

ج- اراضی ناحیه ۲ پهنه ۲- (۲-۲): به میزان ۹.۸ هکتار باقی مانده جنوبی طرح تفکیکی موسوم به آفتابگردان با عنایت به اینکه اراضی مدنظر باقیمانده طرح تفکیک مصوب در داخل محدوده شهر می باشد با الحاق اراضی تا حد حریم خط انتقال گاز موافقت شد.

د- اراضی ناحیه ۴ پهنه ۱ (۱-۴) به میزان ۴.۵ هکتار واقع در شمال شهر با عنایت به ساخت و سازهای موجود و پیوستگی از سمت جنوب با روستای آبگرمو (داخل محدوده) مشروط به کسر اراضی مربوط به مسیل و حرایم آن، موافقت می‌نماید.

ه- اراضی ناحیه ۴ پهنه۲ (۴-۲)، واقع در شمال شهر با عنایت به ساخت و سازهای موجود مابین روستای آبگرمو و بافت اصلی شهر به مساحت ۱۲.۶ هکتار، موافقت می‌نماید.

و- اراضی ناحیه ۴ پهنه ۳ (۴-۳) موسوم به شهید فهمیده به مساحت ۴.۵۹ هکتار با عنایت به ساخت و ساز پیوسته و شکل یافته با الحاق اراضی موافقت می‌شود.

ز- با الحاق اراضی ناحیه ۶ پهنه ۱ (۱-۶) واقع در شمال‌شرق شهر به مساحت ۷۹.۴ هکتار و با کاربری پیشنهادی آموزش‌عالی و درمانی با عنایت به عدم‌نیاز شهر، مخالفت و مقرر شد، اراضی مذکور با حفظ وضع موجود در حریم تثبیت شود.

ح- با کلیه انتزاعات از محدوده شهر، مطابق مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مخالفت شد.

بخش دوم: الحاق مجموع ۱۴۰ هکتار اراضی متعلق به تعاونی مسکن واقع در عرصه های مرتعی حریم شهر

با الحاق اراضی به مساحت ۱۴۰.۸ هکتار، مربوط به تعاونی‌های مسکن به دلایل زیر مخالفت شد:

۱. عدم نیاز شهر به سطوح مسکونی جدید و مخالفت صریح و مستدل مشاور تهیه کننده طرح تفصیلی با الحاقات مذکور

۲. وجود حدود ۲۵۰۰ واحد مسکن مهر در داخل محدوده شهر که بنا بر اذعان مسئولین شهر حداقل ۳۰ درصد آن خالی است و تبعا هرگونه حقوق مکتسبه احتمالی تعاونی مذکور از طریق این اراضی و یا سایر روش‌ها، قابل جبران است.

۳. عدم ارایه مدارک مستند مربوط به اخذ مصوبه کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات.

۴. عدم ارایه اسناد مالکیت جهت کنترل عدم مغایرت قانون با قانون «منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری برای امر مسکن به شرکت های تعاونی»

۵. مغایرت با سند پهنه‌بندی حریم مصوب طرح جامع با توجه به اینکه در سند مذکور، اراضی این تعاونی به عنوان مرتع مشخص‌شده‌اند. /

نظر شما