شناسهٔ خبر: 4059 - سرویس دانشنامه
نسخه قابل چاپ

آشنایی با نقش هواشناسی در رابطه با مدیریت خشکسالی

كاريكاتور كشاورزي خشکسالی یک پدیده طبیعی است ولی تداوم آن مشکل ساز خواهد بود. اتخاذ تدابیر لازم و مناسب از شدت خسارات خواهد کاست.

احتمال وقوع خشکسالیها در ایران بین 10% تا 15% می باشد و از وقایع نادر به حساب نمی آید. افزایش آگاهی عموم مردم نسبت به پدیده خشکسالی می تواند در کاهش خسارات نقش موثری داشته باشد.

در سالهای اخیر با برنامه های توجیهی و پیشنهادی توسط بخش های مختلف هواشناسی و کشاورزی در زمان مناسب به کشاورزان و دامداران جهت مقابله با خشکسالی ارائه شده که نقش موثری داشته است.

در کشاورزی بسیاری از مواقع با مدیریت صحیح، آثار خشکسالی و سایر بلایای طبیعی قابل کنترل هستند.

با روشهای مناسب و شناخته شده ای می توان آثار بلایای طبیعی را کاهش داد. تغییر الگوهای کشت تغییر روشهای آبیاری، استفاده از ارقام مقاوم، توجه به توصیه های مروجین کشاورزی و توصیه های هواشناسی کشاورزی، ارتباط با مراکز تحقیقاتی و مشاوره جهت انتخاب نوع کشت، بیمه محصولات کشاورزی راهکارهای مناسبی جهت حفظ و بقای اقتصاد کشاورزی خواهند بود.

نظر شما