شناسهٔ خبر: 40689 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

به سفارش معاونت معماری و شهرسازی تجدیدچاپ شد:

قواعد و معیارهای طراحی فضای شهری

کتاب کتاب قواعد و معیارهای طراحی فضای‌شهری به سفارش معاونت معماری و شهرسازی (دفتر معماری، طراحی‌شهری و بافت‌های واجد ارزش) و توسط انتشارات دانشگاه تهران، تجدیدچاپ شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی کتاب قواعد و معیارهای طراحی فضای‌شهری به سفارش دفتر معماری، طراحی‌شهری و بافت‌های واجد ارزش از زیرمجموعه‌های معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی نوشته محمود توسلی توسط انتشارات دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۵ تجدید چاپ شد.

کتاب قواعد و معیارهای طراحی فضای شهری برای اولین بار در دهه ۶۰ چاپ شد. این کتاب به همراه کتاب اصول و روش‌های طراحی‌شهری و فضاهای مسکونی در ایران و نظر به درخواست جامعه متخصصین این حوزه برای تهیه کتاب و نایاب شدن آن، در دستور کار شورای انتشارات معاونت معماری و شهرسازی برای تجدید چاپ قرار گرفت که در نهایت در سال ۹۵ منتشر شد.

زمینه مطالعاتی این کتاب بر اساس دو کتاب دیگر با عنوان‌های طراحی فضای‌شهری ۱ و ۲ است. نگارنده در یادداشت یکی از مهمترین چالش‌های نگارش کتاب را نبود مبانی‌نظری کافی در این زمینه دانسته است. به همین دلیل نیز سعی کرده تا با شرح کافی موضوعات تا حدودی این موضوع را رفع کند. برای همین در قسمت اول کتاب به شرح هشت نمونه از فضاهای‌شهری و نمونه‌های کالبدی در ایران و دیگر شهرهای جهان پرداخته است. "انتخاب هشت مجموعه فضای شهری و ترکیب کالبدی، با مطالعه و دقت کافی صورت گرفته و معیار انتخاب شرح نمونه‌هایی بوده که بتواند با روش تحلیلی در طرح اصول و قواعد شکل دهنده فضاها و نماهای‌شهری راهگشا باشد. " در بخش دو کتاب نگارنده به شرح مفاهیم و قواعد و معیارهای شکل دهنده طراحی فضای شهری پرداخته است. /

 

نظر شما