شناسهٔ خبر: 40740 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت گرفت؛

تصویب برنامه راهبردی بهسازی و توسعه محدوده پیرامون حرم مطهر رضوی

بافت فرسوده مشهد و حرم مطهر معاون وزیر راه و شهرسازی از تصویب برنامه راهبردی بهسازی و هدایت موزون توسعه در محدوده پیرامون حرم مطهر رضوی در جلسه امروز شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با حضور عباس آخوندی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، دکتر محمد سعید ایزدی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران ، از تصویب  برنامه راهبردی بهسازی و هدایت موزون توسعه در محدوده پیرامون حرم مطهر رضوی در جلسه امروز مورخ ۹۶/۴/۱۹، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، خبر داد .

شورای عالی شهرسازی و معماری در زمان بررسی اولیه  طرح جامع شهر مشهد مقدس  بدنبال ساخت و ساز های غیر مجاز پیرامون حرم رضوی و خدشه دار نمودن هویت و شان این قلمرو و اعتراضات جوامع تخصصی ، شرکت  مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری را مأمور کرد تا ضمن توجه به مواردی خاص طرح تجدید نظری برای نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی تهیه و به شورای عالی اعلام نماید .

متعاقبا طرح بهسازی پیرامون حرم مطهر رضوی  پس از آسیب شناسی و تحلیل اقدامات گذشته در قالب هم اندیشی با متخصصان ، صاحب نظران به جمع بندی نهایی رسید که جهت تصویب به شورای عالی شهرسازی و معماری  ارجاع شد .

پس از طی مراحل بررسی در استان خراسان رضوی ، برنامه راهبردی بهسازی و هدایت موزون توسعه در محدوده پیرامون حرم مطهر رضوی  امروز ۹۶/۴/۱۹ در جلسه  شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که با  حضور دکتر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی برگزار شد مطرح و مورد تأیید و تصویب قرار گرفت.

معیارهای بازنگری طرح مصوب قبلی شامل توجه به جایگاه جهانی ،هویت تاریخی و منظری حرم مطهر ،ایجاد پیوند محدوده طرح با حوزه مرکزی شهر مشهد و توجه به مقیاس انسانی و ایجاد هماهنگی در ساخت و سازهای جدید بوده است.

نظر شما