شناسهٔ خبر: 41205 - سرویس هوایی
نسخه قابل چاپ

آشنایی با واحد لود کنترل

 لود کنترل لود کنترل بوسیله سیستم‌های کامیپوتری از تعداد مسافر هر پرواز اطلاع کامل دارد و بر نحوه چینش مسافر در پرواز نظارت آنلاین دارد و در صورت کم‌بودن مسافر و نیاز تعادلی پرواز ردیف‌های خاصی از صندلی‌ها را برای اختصاص به مسافر مشخص و تعدادی را مسدود می‌کند تا با استفاده از نیروی وزن مسافران تعادل هواپیما حفظ شود و پرواز دارای بهترین شرایط تعادلی هنگام برخاستن و پرواز باشد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی کانال تلگرامی هما با طرح این سؤال که آیا شما می‌دانید برای یک پرواز مسافری چندین نفر از واحدهای سازمانی مختلف به غیر از خلبانان و مهانداران پرواز برای آماده شدن هواپیما برای پروازی ایمن و راحت سعی و تلاش می‌کنند؟ در مطلبی در خصوص آشنایی با واحد لود کنترل نوشت: آیا تا به حال به این فکر کرده بودید که یک هواپیما چگونه تعادل خود را روی زمین یا هوا حفظ می‌کند؟

در یک شرکت هواپیمایی واحدهای بزرگ و کوچک بسیاری برای هماهنگی و تهیه مقدمات پرواز وجود دارند که شاید رقم آنها به ۱۰ ها واحد برسد که لود کنترل هم یکی از همین واحدها است.

لود کنترل از جمله واحدهای حساس یک ایرلاین است, این واحد با برخورداری ازکارکنان آموزش دیده و با تجربه خود امر تهیه دستور العمل و نحوه بارگیری و همچنین محاسبات اوزان و وضعیت تعادلی بر روی زمین, آسمان و لحظه فرود هواپیما را برعهده دارد تا هواپیما پروازی ایمن و راحت را انجام دهد.

یک هواپیما دارای ساختاری متفاوت باست و دارای محدودیت‌هایی است که در صورت عبور از آن امکان وقوع حادثه برای هواپیما بوجود می‌آید که در ذیل به آن اشاره می‌نماییم:

ممکن است توزیع مسافر بار جامه دان و سوخت در هواپیما به گونه ایی باشد که تعادل آنرا روی زمین, یا لحظه برخاستن ویا در طول پرواز به هم بزند.

ممکن است یک هواپیمای کاملاً پر از مسافر بار جامه دان و سوخت برای کنده شدن از زمین خیلی سنگین باشد.

ممکن است وزن هواپیما هنگام پرواز به قدری باشد که بالهای فاقد سوخت توان تحمل آنرا نداشته باشد وصدمه ببینند.

ممکن است وزن هواپیما هنگام فرود بیش از توان تحمل ارابه‌های فرود باشد و به آنها صدمه بزند و یا ممکن است بارگیری بیش از حد مجاز روی یک قسمت خاص از هواپیما موجب صدمه دیدن ساختمان هواپیما گردد که البته این صدمه دیدن ممکن است در همه موارد قابل رویت نباشد و در طول زمان عمر مفید هواپیما را کم کند.

به منظور جلوگیری از بروز هر یک از موارد مذکور و همچنین ارائه مطلوبترین طرح بارگیری یک هواپیما چه از نظر اقتصادی و چه از نظر ایمنی, واحد لودکنترل برای هر پرواز معیین اقدام به تکمیل فرم‌های لودپلن، لود شیت و تریم شیت می‌نماید.

در یک جمله می‌توان لود کنترل را اینگونه تعریف کرد:کنترل اوزان و توزیع مناسب آن با ظرفیت قابل استفاده هواپیما و محاسبه نقاط توازن و تعادل پروازها بر مبنای محدودیت‌ها و رویه‌های جاری شرکت.

لود کنترل بوسیله سیستم‌های کامیپوتری از تعداد مسافر هر پرواز اطلاع کامل دارد و بر نحوه چینش مسافر در پرواز نظارت آنلاین دارد و در صورت کم‌بودن مسافر و نیاز تعادلی پرواز ردیف‌های خاصی از صندلی‌ها را برای اختصاص به مسافر مشخص و تعدادی را مسدود می‌کند تا با استفاده از نیروی وزن مسافران تعادل هواپیما حفظ شود و پرواز دارای بهترین شرایط تعادلی هنگام برخاستن وپرواز باشد.

هر هواپیما در زمانی که هنوز سوخت، مسافر جامه دان مسافر و بار در آن لود نشده دارای یک مرکز ثقل اولیه است واحد لود_کنترل با توجه به وزن ونحوه چینش مسافر و همچنین وزن و چینش بار در انبارها که در فرم لود پلن مشخص نموده است و مقدار سوخت با توجه به موقعیت تانکرهای سوخت (بال‌ها و بدنه) اقدام به محاسبه مجدد مرکز ثقل هواپیما می‌کند که ممکن است مرکز ثقل مایل به جلو یا عقب هواپیما باشد که درنتیجه دماغه بالا یا پایین قرار می‌گیرد. درست مانند یک کفه ترازو که سنگین‌تر از کفه دیگر شود. سپس بوسیله جدول محاسباتی دیگری با توجه به مرکز ثقل به دست آمده زاویه‌ای برای تنظیم سکان افقی هواپیما (بالچه‌ای درانتهای هواپیما) به دست می‌آید که با تنظیم سکان افقی در زمان پرواز با حرکت هواپیما به سمت جلو و برخورد جریان هوا با روی سکان افقی نیرویی در جهت مخالف تولید می‌شود و هواپیما تعادل خود را به دست می‌آورد.

برچسب‌ها:

نظر شما