شناسهٔ خبر: 41495 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

مدیرعامل سازمان‌مجری و تاسیسات عمومی و دولتی خبر داد:

تحویل ۳۱ بیمارستان با بیش از ۵ هزار تختخواب در سال ۹۵/ ساخت ۴۰ میلیون مترمربع ساختمان عمومی و دولتی دردستور کار

محمد جعفر علیزاده معاون وزیر راه و شهرسازی می گوید: ساخت ۴۰ میلیون مترمربع ساختمان های عمومی از جمله فضاهای بهداشتی ، درمانی ، مذهبی، فرهنگی و ورزشی در دستور کار این سازمان در سراسر کشور است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، «محمدجعفر علیزاده» معاون وزیر راه و شهرسازی، افزود: در مجموع هم اکنون ۱۳۰ تا ۱۴۰ پروژه ساخت بناهای عمومی توسط کارشناسان سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی در دست ساخت است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به عملکرد سال گذشته سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی یادآورشد: سال گذشته موفق شدیم ۳۱ بیمارستان را با بیش از ۵ هزار تخت پس از پایان عملیات به بهره‌بردار تحویل دادیم و انتظار داریم این روند در سال جاری نیزهمچنان ادامه پیدا کند.

مدیرعامل سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی تصریح کرد: در کنار ساخت پروژه های بزرگ ورزشی، مذهبی، درمانی و فرهنگی، تکمیل مصلای بزرگ امام خمینی (ره) برای ما اهمیت زیادی دارد و با ۷۲ درصد پیشرفت فیزیکی با توجه به اختصاص اعتبارات به صورت اسناد خزانه روند تکمیل آن به خوبی پیش می رود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه دولت به مقوله ساخت بیمارستان ها و ساختمان های بهداشتی و درمانی در سطح کشور توجه جدی دارد،به ایرنا، گفت: با توجه به تخصیص اعتبارات مورد نیاز برای ساخت ساختمان جدید مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) هم اکنون پیشرفت کار در این ساختمان بیش از میزان اعتبارات آن بوده و روند تکمیل آن همچنان ادامه دارد.

گفتنی است، سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی، بزرگترین سازمان تخصصی در احداث ساختمان های دولتی و عمومی در کشور است که به منظور تمرکزسیاست گذاری، مدیریت و هماهنگی توسعه و بهینه سازی، افزایش کیفیت، کاهش زمان اجرا و قیمت تمام شده برای تهیه و اجرای طرح های ساختمانی و تاسیساتی دولتی و عمومی و عمران شهری در سراسر کشور، به عنوان یکی از سازمان‌های وابسته به وزارت راه و شهرسازی فعالیت می‌کند.

سازمان مجری ساختمان هاو تاسیسات دولتی و عمومی در سال ۱۳۷۲ پس از تصویب اصلاح ساختار و منطقی نمودن تشکیلات وزارت مسکن و شهرسازی و حذف تشکیلات غیر ضروری به عنوان یکی از سازمانهای وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی شروع بکار کرد.

نظر شما