شناسهٔ خبر: 41772 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

مدیر شهرسازی و معماری اداره‌کل راه و شهرسازی قزوین خبرداد:

تصویب مراحل شناخت ومطالعات جمعیت در طرح جامع شهر تاکستان

محسن اسماعیلی مدیرشهرسازی و معماری اداره‌کل راه و شهرسازی استان قزوین گفت: مراحل شناخت و مطالعات جمعیت طرح بازنگری طرح جامع شهر تاکستان در ششمین جلسه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان قزوین تصویب شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره‌کل راه و شهرسازی استان قزوین، محسن اسماعیلی با اعلام این خبر گفت: قسمت اول طرح بازنگری جامع شهر تاکستان شامل مطالعات شناخت و مطالعات جمعیتی بررسی شد و با انجام برخی اصلاحات مورد تصویب قرار گرفت.

اسماعیلی بیان کرد: در این جلسه که با حضور مهندسین مشاور تشکیل شد موضوعاتی از قبیل جایگاه شهر در سلسله مراتب تقسیمات سیاسی، موقعیت جغرافیایی، ویژگی‌های جغرافیایی- طبیعی (شیب شهر، توپوگرافی، ژئومورفولوژی، پوشش گیاهی ناحیه و پهنه‌بندی خطرات زلزله) و خصوصیات جمعیتی مطرح شد.

وی در ادامه افزود: بررسی موضوعات کاربری اراضی شهر در وضع موجود، بررسی شناخت کالبدی شهر(وضعیت کلی بناها شامل تعداد طبقات، کیفیت ابنیه، مساحت قطعات و مصالح ساختمانی در بنا و نماسازی) و شعاع عملکرد کاربری‌های آموزشی و درمانی از دیگر مسائل مطرح شده در کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی بود.

مدیرشهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین عنوان کرد: بر اساس تصمیم جلسه کلیات شناخت وضع موجود شهر مورد تایید قرار گرفت.

وی در ادامه گفت: در خصوص جمعیت شهر مقرر شد پیش‌بینی بر اساس رشد طبیعی جمعیت و نرخ رشد۱.۳ درصد برای افق طرح مورد تصویب قرار گیرد.

اسماعیلی عنوان کرد: همچنین مقررشد مطالعات طرح آمایش سرزمین وجمعیت پایه سال۹۵شهرتاکستان به منظوراصلاح وبازنگری درخصوص مرکزمنظومه وجمعیت پایه سال۹۵حداکثرظرف دو هفته ازطرف سازمان برنامه وبودجه به این اداره‌کل ارسال شود ومشاورمتناسب با اطلاعات مذکوردربندهای۱و۲ درصورت نیازاصلاحات لازم را درمطالعات به عمل آورده وطرح راتکمیل کند.

وی گفت: مصوبه مذکورجهت طی روال قانونی بررسی وتصویب، به شورای برنامه‌ریزی وتوسعه استان ارسال شده است.

نظر شما