شناسهٔ خبر: 42279 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین مطرح کرد:

ضرورت تحکیم انضباط حرفه‌ای مهندسان/ تعلیق پروانه اشتغال به کار در صورت تخطی از قوانین

مسعود حق لطفی مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین با تأکید بر ضرورت تحکیم انضباط حرفه‌ای در بین دارندگان پروانه اشتغال به کار و با توجه به نامه معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، مفاد مورد نظر را جهت ابلاغ اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین، مسعود حق لطفی با اعلام این خبر گفت: با توجه به ابلاغ معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی مقتضی است در زمان صدور، تمدید یا تجدید پروانه اشتغال به کار مهندسان، یک نسخه از این ابلاغ با مهر و امضای متقاضی اخذ و در پرونده وی نگهداری شود.

حق لطفی بیان کرد: این ابلاغ در خصوص فعالیت اشخاص دارای پروانه اشتغال به کار اعم از حقیقی و حقوقی اعلام شده و همه افراد لازم است تا به مفاد آن پایبند باشند.

مدیرکل راه و شهرسازی گفت: هرزمان در خصوص اشخاص دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی یا کاردانی، برای وزارت راه و شهرسازی محرز شود که افراد از مفاد این نامه تخطی کرده‌اند، شخص خاطی اعم از حقیقی یا حقوقی به شورای انتظامی معرفی یا بندهای ج و ح ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرائی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان درباره وی اعمال خواهد شد و با تعلیق پروانه اشتغال به کار، دارنده آن تا رفع تعلیق مجاز به فعالیت بر اساس پروانه نیست.

گفتنی است مفاد نامه ابلاغی از سوی دکتر مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به شرح زیر است:

الف- اسامی یا فعالیت مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره و شاغلان در شخص حقوقی صوری است.

ب- پذیرش تعهد یا کارها یا تائیدیه‌ها به‌صورت صوری انجام شده است.

پ- برگ‌های تعهد، صورت‌جلسات یا تائیدیه ها به‌صورت سفید امضا یا غیرواقعی بوده است.

ت- مهر شخص حقیقی به شخص حقوقی یا اشخاص غیر واگذار شده است.

ث- پروانه اشتغال اشخاص حقیقی بدون کار و فعالیت واقعی به شخص حقوقی واگذار یا اجاره داده شده یا فروخته شده است.

ج- شخص حقوقی تغییرات ثبتی را در مهلت مقرر در این شیوه‌نامه به مراجع مربوط اعلام نکرده است.

چ- شخص حقیقی یا حقوقی بدون دلیل موجه از ارائه خدمات خودداری می‌کند.

ح- شخص حقیقی یا حقوقی به هر دلیل شرایط احراز صلاحیت را از دست داده است.

خ- ارائه خدمات طراحی، نظارت یا پیمانکاری یا سایر خدمات مهندسی ساختمان یا مداخله در این امور یا واسطه شدن در انجام این خدمات برای سایر مهندسان و اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط شخص حقیقی یا حقوقی یا اشخاص امتیازآور شخص حقوقی صورت گرفته است.

نظر شما