شناسهٔ خبر: 43803 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان تویسرکان خبر داد:

رفع تصرف حدود دو هکتار اراضی ملی در شهرستان تویسرکان استان همدان

رفع تصرف رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان تویسرکان از رفع تصرف حدود دو هکتار اراضی ملی در شهرستان تویسرکان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان، علی محمد اصغری بیان کرد: بر اساس گزارش مأمور حفاظت اراضی شهرستان تویسرکان مبنی بر تعرض به اراضی ملی در منطقه سرابی موسوم به قلندر سیاه پس از تنظیم سه فقره دادخواست حقوقی و طی روال دادرسی و اخذ رأی و صدور اجرائیه توسط دادگاه صالحه با حضور اکیپ حفاظت اراضی رفع تصرف صورت گرفت.

وی ادامه داد: تعرض صورت گرفته در یک مورد به متراژ ۱۳۵۰۰ مترمربع به صورت ایجاد راه دسترسی غیرمجاز و در دو مورد دیگر به متراژ ۶۰۰۰ مترمربع کاشت درخت صورت گرفته بود که با حضور نماینده اداره راه و شهرسازی تویسرکان و اکیپ حفاظت اراضی و فرماندهی یگان اقدامات لازم جهت مسدود نمودن راه دسترسی و قلع و قمع اشجار غرس شده و آزادسازی اراضی ملی صورت گرفت.

وی در پایان یادآور شد: عملیات رفع تصرف تنها با ممانعت یک نفر از متصرفین مواجه شد و با اقدام به موقع اکیپ حفاظت اراضی بازداشت و تحویل مراجع قضایی شد.

نظر شما