شناسهٔ خبر: 4382 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

معاون توسعه داخلي سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي مطرح کرد:

توانمندسازی با ایجاد شهرک‌‌های صنعتی

حاشینه نشینی مشهد-  خواجه ربیع - مهرمادر و گلشاد معاون توسعه داخلي سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي بي‌سوادي٬ بيکاري، نبود مشاغل مناسب و تراکم جمعيت را برخي از معضلات اقتصادي سکونتگاه‌هاي غيررسمي دانست و گفت: طرح تاسيس شهرک‌هاي صنعتي در حاشيه شهر که به تصويب هم رسيده مي‌تواند به توانمندسازي حاشيه‌نشينان کمک کند.

به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، علي غفوري مقدم با بيان اينکه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوي در دو کميته توانمندسازي اقتصادي سکونتگاههاي غيررسمي و کميتههاي زيرساختهاي اقتصادي عضو است گفت: سکونتگاههاي غير رسمي در خراسان رضوي در سه شهرستان مشهد٬ سبزوار و تربت حيدريه گسترده است. ضمن اينکه پهنه جاده قديم قوچان و سه محله طبرسي 56 ٬ شهرک شهيد رجايي و شهرک امام علي(ع) از عمدهترين سکونتگاههاي غير رسمي در مشهد هستند.

معاون توسعه داخلي سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي با اشاره به مشکلات و تنگناهاي سکونتگاههاي غيررسمي مشهد اظهار کرد: درصد زياد بيسوادي٬ نرخ بالاي بيکاري و نرخ پايين اشتغال٬ تراکم جمعيت٬ بالابودن تعداد خانوارها در هر واحد مسکوني و قيمت پايين زمين نسبت به ساير زمينهاي شهري از عمده مشکلاتي هستند که در حوزه اقتصادي و اجتماعي اين مناطق بايد مورد توجه قرار بگيرند.

وي به مشکلات زيست محيطي در مناطقي که سکونتگاههاي غير رسمي در آنها شکل گرفتهاند پرداخت و توضيح داد: آسيبپذيري شديد اين مناطق در برابر حوادث غيرمترقبه از قبيل زلزله٬ آتشسوزي٬ فقدان سيستم دفع و هدايت آبهاي سطحي و جمعآوري زباله٬ وجود شبکههاي روباز فاضلاب در داخل معابر و دسترسيهاي نامطلوب از جمله مشکلات موجود در بحث زيست محيطي است که ساکنان سکونتگاههاي غيررسمي از آن رنج ميبرند.

غفوري مقدم با اشاره به تنگناهاي امنيتي و اجتماعي در سکونتگاههاي غير رسمي افزود: در اين زمينه بايد برنامهريزي مناسبي براي برطرف کردن معضل جرايم متعدد در اين مناطق٬ ضعف در تامين امنيت٬ حضور غيررسمي اتباع خارجي٬ فقر٬ بيکاري٬ اختلاف طبقاتي و مهاجرپذيري صورت بگيرد.

معاون توسعه داخلي سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي با اشاره به اقدامات انجام شده در سکونتگاههاي غيررسمي براي ايجاد اشتغال از سوي اين سازمان ادامه داد: با توجه به پيشبيني به عمل آمده بر اساس عملکرد اجرايي محقق شده در سال 92 در حوزه مشاغل خانگي مرتبط با فرش دستباف و حرفههاي وابسته به آن پيشبيني ميشود در سال 93 شاهد هزار فقره صدور مجوز مستقل فرش دستباف٬ دو فقره صدور مجوز پشتيبان حقيقي و حقوقي فرش دستباف٬ دو فقره صدور مجوز مجتمع متمرکز قاليبافي٬ سه فقره صدور مجوز مجتمع غيرمتمرکز قاليبافي٬ دو فقره برگزاري دورههاي آموزش تخصصي فرش دستباف و هزار نفر تحت پوشش بيمه تامين تامين اجتماعي قرار ميگيرند باشيم.

غفوري مقدم با بيان اينکه راهکارهاي در نظرگرفته شده براي توانمندسازي اهالي حاشيهنشين شهرها با هماهنگي بيشتر ميان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و نهادهاي حمايتي همچون سازمان بهزيستي و کميته امداد امام خميني(ره) عملي ميشوند گفت: اولويت ساماندهي و ايجاد اشتغال بايد بر تشکيل خانه محله جهت اجراي ساير فعاليتهاي اقتصادي٬ فرهنگي و امنيتي و مشارکت اهالي متمرکز باشد.

معاون توسعه داخلي سازمان صنعت و تجارت خراسان رضوي ادامه داد: جذب سرمايهگذاران در سکونتگاههاي غيررسمي بدون استفاده از اهرمهاي تشويقي از سوي دولت امکانپذير نيست.

وي با بيان اينکه ايجاد شهرکهاي اقتصادي با همراهي و کمک سازمان صنعت و معدن و تجارت٬ محيط زيست و وزارت راه و شهرسازي از ديگر راهکارهاي توانمندسازي اهالي مناطق حاشيهنشين است٬ گفت: در هيئت دولت طرح ايجاد شهرکهاي صنعتي در حاشيه شهر ارائه و تصويب شد که عملياتي شدن اين طرح منشاء اقدامهاي موثري در توانمندسازي ساکنان حاشيه شهر و جلوگيري از گسترش سکونتگاههاي غيررسمي خواهد بود.

برچسب‌ها:

نظر شما