شناسهٔ خبر: 43940 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی خبر داد:

تشکیل جلسه بررسی نحوه عملکرد شرکت انبوه‌سازی تگن‌سازه/ پیشرفت ۶۰ درصدی مسکن مهر فاز یک گلستان‌شهر بجنورد

مسکن مهر بجنورد مديركل راه و شهرسازی خراسان شمالی از تشکیل جلسه شرکت انبوه ساز تگن سازه در فاز یک گلستان شهر بجنورد در محل دفتر دادستان استان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از اداره کل روابط عمومی راه و شهرسازی استان خراسان‌شمالی، علیرضا مصطفی زاده در این جلسه که توسط دادستان محترم بجنورد و در محل دفتر ایشان برگزار گردید گفت: پروژه تگن سازه شامل ۱۴۴ واحد در قالب ۶ بلوک مسکن مهر در فاز یک گلستان شهر بجنورد قرار گرفته است.

وی اضافه کرد : پروژه تگن سازه دارای پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد می باشد که در هر بلوک آن ۲۴ واحد قرار گرفته است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان شمالی اظهار داشت : در این جلسه انبوه ساز متعهد شد تا بلوکA  این پروژه که پیشرفت فیزیکی ۹۳ درصد دارد تا ابتدای آبان ماه ۹۶ و بلوک E این پروژه که پیشرفت فیزیکی ۸۴ درصد دارد ال ابتدای آذرماه ۹۶ آماده تحویل جهت سکونت متقاضیان شود.

نظر شما