شناسهٔ خبر: 44043 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گزارش می‌دهد؛

نگاهی به برنامه‌های راهبردی یگان حفاظت از اراضی ملی و دولتی/ تشریح عملکرد یگان حفاظت و بهبود وضعيت حفاظت از اراضی دولتی

سازمان ملی زمین و مسکن عملکرد یگان حفاظت از اراضی ملی و دولتی یگانی که در سازمان ملی زمین و مسکن از سال ۹۴ تاکنون تشکیل شده است به تفکیک سال تاسیس تاکنون، تشریح شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، یگان حفاظت از اراضی ملی و دولتی در سال ۱۳۹۴ در سازمان ملی زمین و مسکن با هدف صیانت از اراضی ملی و دولتی تشکیل شد. تشکیل این یگان که یکی از نشانه‌های ادای حقوق شهروندی است به گفته حمیدرضا عظیمیان معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از زمان تشکل تاکنون فعالیت‌های قابل قبولی را در حیطه وظایف خود به انجام رساند.

بنا به درخواست مقام‌عالي وزارت، در راستاي ماده ۲۳۳ قانون برنامه پنجم توسعه و دستور­العمل تشكيل يگان در دستگاه­هاي اجرايي مصوب مقام معظم رهبري و باتوجه به نظر هماهنگ وزارت كشور و ناجا، اصل تشكيل يگان حفاظت مورد موافقت ستاد كل قرار گرفته و دستورالعمل تشكيل پس از جلسات متعدد با حضور نماينده سازمان ملي زمين و مسكن، وزارت كشور، ناجا، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري و معاونت­هاي ستاد كل تهيه و تصويب و جهت اجرا ابلاغ شد.

يگان حفاظت، بخشي از سازمان است كه مستقيماً تحت نظر مديرعامل سازمان مشابه ساير معاونت­ها و واحدها فعاليت مي‌کند و مجاز به انجام برخي از وظايف ناجا در چارچوب دستورالعمل ستاد كل است.

ضرورت تشكيل يگان (وظايف و مأموريت ها) به شرح زیر است:

۱. تهيه و تدوين طرح­هاي موردنياز به منظور تأمين حفاظت اراضي، املاك، اماكن، اموال منقول و غيرمنقول سازمان.

۲. جلوگيري از هرگونه تعرض، تصرف، تخريب و ساخت­وسازهاي غيرمجاز در اراضي و املاك سازمان.

۳. ساماندهي برقراري گشت­هاي منظم، تجهيز شده و هدفمند در سطح همه اراضي و املاك سازمان.

۴. برخورد قاطع و فوري با متعرضين و متصرفين اراضي دولتي باتوجه به اختيارات قانوني يگان.

۵. تسريع در اجراي احكام قطعي له سازمان درخصوص اراضي و املاك سازمان با پشتيباني قضايي و ناجا.

۶. اهتمام در امر آموزش انتظامي و قضايي نيروها بمنظور ارتقاي سطح بهره­وري و اقدامات پيشگيرانه.

۷. برقراري نظم و امنيت در كليه اماكن متعلق به سازمان ملي زمين و مسكن

سازماندهي يگان حفاظت

در راستاي ماده (۶) دستورالعمل تشكيل يگان با هماهنگي فيمابين سازمان، ستاد كل و ناجا، فرمانده يگان پس از سير مراحل انتصاب، مشخص و در تاريخ ۱۳۹۴.۶.۲۴ معرفی شد و ادارات زیرمجموعه به همین ترتیب تشکیل شد.

اين سازمان، داراي (۳۴) اداره كل در استان­هاي سراسر كشور مي­باشد و بر اساس ماده (۷) دستورالعمل تشكيل يگان حفاظت با تعامل بسيارخوب ناجا و مساعدت و هماهنگي هاي صورت گرفته، فرماندهان استان از بين افسران رشد ناجا كه سابقه خدمت در همان استان دارند و داراي سوابق انتظامي و اجرايي هستند، انتخاب و يگان استان­ها راه اندازي شده است.

همچنین، سازمان ملي زمين و مسكن در جهت پيشبرد اهداف خود براي جلوگيري از تعرض و تصرف اراضي دولتي از عوامل انتظامي مأمور به سازمان، نگهبانان مؤسسات حفاظتي رقابتي و خود سازمان كه در مرحله اول ۱۹۶ نفر را انتخاب و آموزش عمومي، انتظامي و قضايي را گذرانده و بعنوان ضابطين خاص در سطح كشور تحت مديريت فرمانده مشغول خدمت مي باشند.

راه اندازي گشت حفاظت اراضي

الف- گشت خودرويي يگان سازمان

در حال حاضر بالغ بر ۶۶ واحد خودروي ويژه حفاظت اراضي كه به علائم مصوب يگان سازمان (برچسب و چراغ گردان) مجهز هستند كار حفاظت اراضي را انجام مي­دهند.

ب-گشت خودرويي، موتورسوار و پاس پياده با استفاده از نيروهاي مؤسسات حفاظتي و مراقبتي

مؤسسات حفاظتي- مراقبتي كه مورد تأييد مؤسسه انتظام ناجا هستند در راستاي آئين نامه اجرايي مادة ۱۲۲ قانون چهارم توسعه به منظور حفاظت اراضي به كارگيري شده و درحال حاضر بيش از ۱۷۶ گشت خودرويي و ۱۱۰ موتورسوار و۴۷  پاس پياده با علائم مصوب و تحت مسئوليت يگان استان­ها، مراقبت لازم را انجام مي دهند.

عملكرد يگان

الف- عملكرد يگان در سال ۱۳۹۴

۱-استقرار يگان در ساختمان سازمان و تشكيل ادارات ستادي يگان.

۲-پيگيري امكانات و ملزومات براي ستاد يگان هاي استاني.

۳-گزينش و جذب تعداد ۱۹۶نفر نيروي سازماني و برگزاري دوره آموزش مباني انتظامي و ضابطيت در دانشگاه علوم انتظامي براي مدت دوازده روز.

۴-طراحي و تصويب نوع و فرم لباس، آرم و علائم كاركنان يگان  و همچنين نوع برچسب خودروهاي يگان در كميسيون مربوطه در ناجا.

۵-برآورد حداقلي تجهيزات انتظامي و خريداري آن از صنايع دفاع و حوزه هاي تحت پوشش.

۶-طراحي و برآورد و نهايتاً چاپ و تكثير دفاتر مصوب موردنياز يگان هاي استاني.

۷-برگزاري جلسات متعدد در پليس، پيگيري ناجا در جهت جذب نيروي كادر و افسران ارشد ناجا به عنوان فرماندهان و سرتيم گشت حفاظت اراضي يگان هاي استاني.

ب- عملكرد يگان در سال ۱۳۹۵

 

گزارشات مردمي

تعـرض اراضي و رفع فوري

اقدامات انتظامي، قضايي

نيرو به كارگيري  شده

جمع كل احكام قطعي (هكتار)

برآورد ارزش ريالي(تقريبي)

 

حسب مورد

وقوع (مورد)

جمع وقوع (هكتار)

 

جمع رفع فوري(هكتار)

ابلاغ قضايي (فقره)

دستگيري (نفر)

تشكيل پرونده(فقره)

خلع يد (مورد)

قلع و قمع (مورد)

رفع تعرض واجراي احكام

(جمع)

يگان (نفر)

كمكي (نفر)

جمع

۱۶۲۳

۱۰۶۸

۶۷۰

۶۵۹

۱۹۲۰

۸۶

۵۲۵

۳۱۰

۱۸۹

۱۱۳۲

۵۵۵۸

۲۷۲۸

۸۲۸۶

۱۳۵۴

۱۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 

ج- عملكرد يگان در سال ۱۳۹۶

گزارشات مردمي

تعـرض اراضي و رفع فوري

اقدامات انتظامي، قضايي

جمع كل احكام قطعي(هكتار)

غبرآورد ارزش ريالي

(تقريبي)

 

حسب مورد

وقوع (مورد)

جمع وقوع (هكتار)

 

جمع رفع فوري(هكتار)

ابلاغ قضايي (فقره)

دستگيري (نفر)

تشكيل پرونده(فقره)

خلع يد (مورد)

قلع و قمع (مورد)

رفع تعرض واجراي احكام (جمع)

۲۰۶

۴۳۱

۹۰

۹۰

۷۳

۱۹

۷۳

۲۳

۲۱

۱۳۴

۱۳

۱۴۳۷۰۸۰۰۰۰۰۰

۴۱۱

۳۳۳

۳۶۱

۳۱۲

۲۱۰

۲۲

۱۱۶

۲۹

۶

۱۵۱

۳۰

۲۶۰۵۹۷۷۸۰۰۰۰

۶۱۷

۷۶۴

۴۵۱

۴۰۲

۲۸۳

۴۱

۱۸۹

۵۲

۲۷

۲۸۵

۴۳

۴۰۴۳۰۵۷۸۰۰۰۰

 

برنامه هاي راهبردي يگان حفاظت براي بهبود و تعالي وضعيت حفاظت از اراضي دولتي

۱. تحويل كليه اراضي سازمان به يگان حفاظت با تعيين حدود و ثغور آنها و مسئوليت يگان در قبال حفاظت از آنها.

۲. جذب و آموزش نيروهاي سازماني به عنوان ضابطه خاص قضايي براي تقويت يگان.

۳. تخصيص خودرو به استان‌ها براي راه‌اندازي گشت‌هاي مجهز با نيروهاي ضابط و براي برخورد قاطع قانوني با متعرضين به اراضي دولتي.

۴. استفاده از سامانه‌های هوشمند حفاظتی و کنترلی (پهباد، GPS و GIS).

۵. استقرار سامانه دریافت اخبار و ارتباط مردمی (فوریت ها).

۶. اجرای کامل احکام قطعی و معوق له سازمان با پشتیبانی ناجا و مساعدت قضائی و مسئولین استانها.

۷. اجرایی شدن طرح جامع حفاظت از اراضی در سطح کشور.

۸. اخذ مجوز استفاده از پرسنل وظیفه جهت افزایش نیروهای نگهبان، حداقل دوشیفت در طول شبانه روز.

۹. کاهش و به حداقل رسانیدنتصرف و تعرض به اراضی دولتی.

۱۰. حرکت به سمت حرفه‌گرایی و تخصصی نمودن امر حفاظت.

نظر شما