شناسهٔ خبر: 44133 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

الزام رعایت ضوابط شهرسازی قبل از صدور نقشه و اجرای ساخت

رضا علی نیا به منظور زیباسازی و سیما و منظر شهری ، اداره کل راه و شهرسازی استان با هماهنگی سازمان نظام نظام مهندسی بر کنترل ضوابط شهرسازی قبل از انجام کنترل نقشه‌های ساختمانی تاکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان، مهندس علی‌نیا، مدیریت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی گفت:  بر اساس مکاتبات به عمل امده با کلیه شهرداران استان و هماهنگی با سازمان نظام مهندسی ساختمان مقرر شد تا ضوابط  شهرسازی در زمان صدور تراکم ساختمانی، دستور نقشه و پیش پروانه ساختمانی رعایت شود.

وی افزود: بر همین اساس مقرر گردیده تا سازمان نظام مهندسی به کلیه دفاتر نمایندگی ها، دفاتر مهندسی، اعضای کنترل کننده نقشه های معماری و شهرسازی، مشاوران و طراحان حقوقی،   دفاتر طراحی، مهندسان طراح و ناظر، سازندگان حقیقی و حقوقی و همچنین مالکان اطلاع رسانی لازم را به عمل اورد.

مهندس علی نیا در این زمینه خاطر نشان کرد، ارائه مصوبه کارگروه امور زیربنایی استان در مورد کاربری ها، سطح اشغال و تراکم به عنوان یکی از مدارک جهت انجام کنترل و بررسی نقشه ها (به همراه سایت پلان و نقشه های مهمور کارگروه امور زیربنایی) برای کلیه ساخت و سازها در خارج از محدوده ی قانونی شهرها و روستاها الزامیست.

وی در پایان افزود، کلیه پروژه‌هایی که برای انجام نقشه به سازمان نظام مهندسی مراجعه می کنند باید با طرح های تفضیلی و نیز اخرین ضوابط ابلاغ شده شهرسازی انطباق داشته باشند و هرگونه تایید نقشه، توسط مهندسین و دفاتر طراحی و اعضاء کنترل کننده نقشه های آن سازمان، بدون توجه به ضوابط شهرسازی تخلف محسوب شده و برخورد انتظامی با آنان خواهد شد

نظر شما